Blog

Aktuelt

Vedtatt reguleringsplan – Ålen hyttegrend felt A og B, Holtålen kommune – Klagefrist 14.08.2017

REGULERINGSPLAN NR. 69

Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Ålen hyttegrend felt A og B i sak 29/17 den 15.06.2017. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedtatt plan består av

Eventuell klage må innen 14.08.2017 fremsettes skriftlig til

epost@holtalen.kommune.no eller

Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.

X
X