Blog

Varsel om militær øvelse

 

Øvelse Trøndelag foregår i perioden 03.09.2023 – 09.09.2023. I samme periode skal heimevernsområdene Trondheim sentrum, Trondheim sør, Trondheim øst og Nidaros utrykningsområde gjennomføre årlig heimevernstrening.

Treningen gjennomføres i Trondheim kommune og Holtålen kommune. Det vil være synlig militært personell i disse områdene i denne perioden.

 

Kontaktinformasjon :

Trondheim sør HV-område:

Områdesjef Frank Endal mobilnr: 43828228.

Liaisonoffiser Roar Skumsvoll mobinr: 91520200.

 

Trondheim øst HV-område:

Områdesjef Roger Rones mobilnr: 45905495. Liaisonoffiser Øyvind Granås mobilnr: 99443991

 

Trondheim sentrum HV-område:

Områdesjef John-Tore Dreier mobilnr: 96502900. Liaisonoffiser Gunn Eva Bye mobilnr: 92200738.

 

Nidaros utr.område:

Områdesjef Øyvind Gundersen mobilnr: 91535286. Liaisonoffiser Ivar Dragsnes mobilnr: 93009014

X