Archives

Kjenner dere noen som fortjener en pris!? Trøndelag fylkeskommune deler ut flere priser. • Fylkeskulturprisen – for fremragende kulturell innsats • Tilgjengelighetsprisen – for god universell utforming • Inkluderingsprisen – for fremragende innsats for inkludering • Frivillighetsprisen – for å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i fylket I år har alle disse prisene nominasjonsfrist 15. […]

Klikk her for å lese videre

Landbruksnytt september 2023

Klikk her for å lese videre

  Røros og Holtålen demensforening arrangerer i samarbeid med Holtålen Kommune Pårørendeskole høsten 2023 Tilbudet er for alle som er interessert i – og berørt av demenssykdom   Pårørendeskolen går over 4 torsdagskvelder fra 19.00 – ca 21.30 Sted: Rallaren i Hovet. Torsdag 28/9:   Hva er demens? v/lege Åse Ingeborg Borgos   Torsdag 12/10: Kommunikasjon […]

Klikk her for å lese videre

Varsel om militær øvelse   Øvelse Trøndelag foregår i perioden 03.09.2023 – 09.09.2023. I samme periode skal heimevernsområdene Trondheim sentrum, Trondheim sør, Trondheim øst og Nidaros utrykningsområde gjennomføre årlig heimevernstrening. Treningen gjennomføres i Trondheim kommune og Holtålen kommune. Det vil være synlig militært personell i disse områdene i denne perioden.   Kontaktinformasjon : Trondheim sør HV-område: Områdesjef Frank Endal mobilnr: 43828228. […]

Klikk her for å lese videre

X