Blog

Aktuelt, Nyheter

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet finner du informasjon om hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Har du med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

En enklere og mer moderne løsning – Med digital valgkort har alle med smarttelefon valgkortet i lomma.

Gjennomførte forsøk i 2019
I 2019 gjennomførte Valgdirektoratet et forsøk med digitale valgkort i flere kommuner, deriblant Bergen. Valgdirektoratet fulgte forsøket tett og hentet inn mange tilbakemeldinger og erfaringer fra velgere og valgansvarlige i forsøkskommunene. Disse tilbakemeldingene har dannet grunnlaget for vår egen og Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) evaluering av forsøket. Det er basert på disse evalueringene at KMD har besluttet at digitale valgkort blir en nasjonal løsning fra og med stortings- og sametingsvalget 2021.

Noen kommer fortsatt til å få valgkortet i posten
Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

 

Mer om valget kan du lese på Valg.no .

Lokal informasjon om valget finner du her.

X