Blog

Aktuelt, Nyheter

Tilskuddsmidler til skogplanting snart oppbrukt

Det har vært bra med planteaktivitet i Holtålen i år. Dette betyr også at tilskuddspotten snart er brukt opp.
Kommunen oppfordrer derfor alle, som ikke har søkt om utbetaling fra skogfond (og om tilskudd til skogplanting), om å gjøre dette snarest, og innen tilskuddsmidlene er brukt opp.

Dersom det blir søkt om flere midler enn kommunen har fått tildelt, har kommunen mulighet til å søke Fylkesmannen om flere, men dette må gjøres så fort som mulig.
De nåværende midler blir tildelt etter først til mølle prinsippet.

Videre har vi en pen høst i kommunen, og det er en ypperlig mulighet for å utføre ungskogpleie. Også dette gis det tilskudd til, samtidig som skogfond kan brukes.
Ta kontakt med en av skogeierforeningene eller med skogbrukssjef Kjartan Overdal for mer info.

 

X