Blog

Årets kvote er på 1 voksent hanndyr, 6 voksne hunndyr, 6 spissbukk og 6 kalver.
Flere bukker vil bli tildelt etter hvert som det felles 3 dyr av andre kategorier.

Felling rapporteres umidelbart til 41915453.

Der det tildeles kort til enkeltjegere må valdleder videreformidle informasjon om restkvote.

Skadeskyting varsles kommunen på 93087688 eller til representant i kommunens ettersøksgruppe.

Det skal tas Cwd prøve av alle dyr 1 1/2 år og eldre. Ta med hodet til Fjellstyrekontoret for å ta prøve der.

Oversikt over Holtålen kommune – Valdansvarlig og jaktledere 2020

Trykk her for lese jaktinstruks.

X