Blog

Aktuelt, Nyheter

Høring- Eiendomsskatt 2018

Kommunestyret vedtok i møtet 14.12.2017 i sak 59/17:

Eiendomsskatt på verker og bruk 7 promille

Eiendomsskatt på boliger og andre eiendomstyper 5 promille.

Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 27.02.2018 takster på om takserte og nye eiendommer. Liste over taksering 2018 legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset i Ålen i tidsrommet

28.02.2018-21.03.2018.

Klage på takst må fremsettes skriftlig innen 21.03.201

Søknader om fritak/reduksjon av eiendomsskatt må fremmes innen 21.03.2017

 

 

Eiendomsskattekontoret

X