Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Godkjente valglister for kommunestyrevalget 2019

Valglistene til kommunestyrevalget 2019 er nå lagt ut til gjennomsyn på følgende steder:

Kommunehuset

Coop Marked Ålen

Coop Marked Haltdalen

Kommunens hjemmeside

 

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag må fremmes innen sju dager etter offentliggjøring.

X