Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Frasigelse av kommunale verv

Etter kommunestyrevalget 9. september 2019 skal det nye kommunestyret oppnevne personer til ulike råd og utvalg for en ny 4-årsperiode (høsten 2019-høsten 2023).

Hvis du ønsker å frasi deg et verv du har i inneværende kommunestyreperiode (2015-2019), meldes dette skriftlig innen 3. oktober 2019 til: epost@holtalen.kommune.no eller Holtålen Kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.

 

_________________________________________________

 

Når det gjelder lagrettmedlemmer, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger til forliksrådet er funksjonstiden for denne perioden t.o.m. 31.12.2020.

X