Blog

Holtålen Kommune har behov for støttekontakter for barn og ungdom opptil 18 år. Som støttekontakt hjelper du et annet menneske å delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv.

Hva gjør en støttekontakt?

Noen mennesker trenger hjelp for å kunne komme seg ut, være sammen med andre eller delta på aktiviteter.  Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer aktiviteter. Innholdet tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos barnet eller ungdommen.

Hvem kan bli støttekontakt?

Man trenger ingen spesiell utdannelse for å være støttekontakt, men det kreves politiattest. Til denne tjenesten trengs mennesker som har tid og overskudd til andre. Det er først og fremst personlige egenskaper som avgjør om en person passer som støttekontakt eller ikke.

Hva ser vi etter hos en støttekontakt?

Er du en person som:

  • Liker å være sammen med barn og unge
  • Aller helst er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for ett år. Hvis du er spurt om å være støttekontakt for en person du kjenner, kan du være 16 år, og i kortere tid enn ett år.
  • Har noe å bidra med til vanskeligstilte barn og unge
  • er en god rollemodell som kan bidra til trygghet og positive erfaringer

da kan dette passe for deg!

  • Som støttekontakt får du timebetalt etter gjeldende satser.
  • Jobben som støttekontakt gir verdifull erfaring for deg som ønsker å jobbe med mennesker, og du får relevant erfaring å sette på CV-en.
  • Alle støttekontakter har taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke ovenfor oppdragsgiver i kommunen.

Ta kontakt for å bli støttekontakt!
Ta kontakt med Tove Hegseth dersom dette er noe som høres interessant ut! Gjerne send en e-post der du forteller litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser.

Har du spørsmål?
Kontakt Tove Hegseth, 901 11 083, tove.hegseth@holtalen.kommune.no

 

X