Blog

Helsearbeiderfag

Vi har med stolthet feiret nok en fagarbeider!

Etter å ha vært lærling på sykehjemmet og i hjemmetjenesten, gjennomførte Erik Brattås fagprøven på demensavdelinga på sykehjemmet, noe få eller ingen lærlinger har gjort før ham i Holtålen. Han kan  nå titulere seg som fagarbeider i helsearbeiderfag!

Vi gratulerer hjerteligst, og ønsker Erik lykke til videre i arbeidslivet!

Helsefagarbeider

Erik Brattås flankert av sitt faglige apparat gjennom lærlingetida. F.v. Ann Bente Guldseth Drøyvollsmo Erik, Kristin Dragmyrhaug, Lillian Engesvold, Mari Langeng og Bente Berg.

X