Blog

Velkommen til vår nye nettside

I dag har vi lansert vår nye nettside. Os kommune, Holtålen kommune og Røros kommune har i samarbeid med den lokale bedriften Frontal Media utviklet nye kommunale nettsider. I går ble de nye nettsidene presenter for pressen.

Første steg på en omfattende digitaliseringsprosess

På gårsdagens pressekonferanse fortalte kommunalsjef i Røros kommune, Kjersti Forbord Jensås som representant for de tre kommunene, at den nye nettsiden er det første av flere steg kommunene tar for å gjøre tjenestene lettere tilgjengelig for alle brukere. – Dette er starten på en digitaliseringsprosess som vil prege kommunene i årene fremover. Vi vil jobbe hardt for at det skal bli lett for brukeren å finne god informasjon.

Brukeren i fokus

Jensås påpekte at de nye nettsidene vil være i konstant utvikling og at det stadig vil gjøres endringer og forbedringer i samspill med brukerne. – Utover våren vil vi lage ulike brukergrupper som vi vil be om å løse ulike oppgaver. Tilbakemeldingene fra disse vil være viktig i det videre arbeidet. Det er viktig å understreke at vi ønsker å utvikle de nye nettsidene til det beste for våre brukere.

Modige kommuner

Kurt Näslund, daglig leder for Frontal Media, var godt fornøyd med samarbeidet med kommunene. Han fortalte at arbeidet om de nye kommunale nettsidene har vært en spennende prosess og at de har gjort mye nybrottsarbeid for sin egen del med tanke på layout- og designarbeid og for å tilpasse de nye sidene til nettbrett, mobil og desktopp. – Det har vært utrolig spennende å jobbe med dette prosjektet fordi kommunene har vært så åpne for å tenke nytt, fristille seg fra egne arbeidsprosesser og sette brukeren i fokus. Jensås tilføyde at oppbygningen av de nye nettsidene ikke er basert på organisasjonskartet, men at det er tjenestene som fremheves. – Det er veldig morsomt å samarbeide om nyskapning med privat næringsliv, og ekstra fint at bedriften har tilhold i regionen, sa Jensås.

Beviste grep for å minske avstanden mellom kommunen og innbyggerne

Jensås fremhevet at et viktig fokus i prosessen har vært å komme nærmere brukerne. -Kommunen består av folk som leverer tjenester til folk, og vi synes det er viktig at det ikke er et gap mellom kommunen som leverandør av kommunale tjenester og brukerne av kommunale tjenester. Derfor har vi blant annet valgt bilder av personer som representerer de ulike tjenestene. Disse har alle et samlende budskap om hva brukeren vil finne under de ulike emnene og skal gjøre tjenestene mer gjenkjennbare.

Nettsidene vil være i stadig utvikling, og vi håper publikum bruker dem og gir oss tilbakemeldinger på både godt og vondt. Tilbakemeldinger kan sendes her…

Hør intervju med Frontal media og Kommunalleder Kjersti Forbord Jensås hos Nea Radio her…

Nedenfor ser du bilder fra kakegildet på lanseringsdagen.

 

Kaka måtte foreviges

Eksklusivt laget for Os, Røros og Holtålen kommuner av Piece of Cake på Røros

 

X