Blog

Viktig informasjon

INFOSKRIV

Viktig informasjon!
Som dere sikkert kjenner til blir de to Fylkesmannsembetene i Trøndelag slått sammen til Fylkesmannen i Trøndelag ved årsskiftet. Her følger en del nyttig informasjon på bakgrunn av dette.

Våre arkivsystemer i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag må dessverre tas ned før vi blir slått sammen. Dette innebærer at arkivene stenger den 15.12.2017, og saker sendt inn til oss etter dette vil ikke bli behandlet før årsskiftet. (Hastesaker som f.eks. angår liv og helse og andre kritiske saker vil dog behandles løpende).
Saker som må behandles innen årsskiftet må være sendt inn til oss senest 10.12.2017.
Vi beklager ulempene dette medfører.

Annen nyttig informasjon
Fra 1.januar 2018 heter vi Fylkesmannen i Trøndelag, med organisasjonsnummer 974 764 350.

Ny kontaktinformasjon

Postadresse:
Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Steinkjer: Statens hus – Strandveien 38
Trondheim: Statens hus, Prinsens gt. 1

Fakturaadresse:
Vi foretrekker å motta elektroniske fakturaer, EHF-Format: 974764350
Dersom du unntaksvis ikke kan sende elektronisk faktura, kan du sende i posten på følgende adresse:
Fylkesmannen i Trøndelag
Fakturamottak DFØ
Ref: 3810+ initialer (initialer på den som har bestilt varen/tjenesten)
Postboks 4746
7468 Trondheim

Elektroniske kanaler:
E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no
Hjemmeside www.fylkesmannen.no/trondelag

 

X