Blog

Aktuelt

Varsel om planoppstart – Borren hyttefelt

I medhold av plan- og bygningslovens §§12-1 og 8, varsles det herved om at det er igangsatt reguleringsarbeid i Hessdalen, Holtålen kommune.

Planens navn :             Borren hyttefelt
Planform :                    Detaljregulering
Tiltakshaver :               Karin Kulbotten og Lars Borren
Planlegger :                 Norconsult AS avd. Os v/ Tor Gundersen

Les mer her….

X
X