Blog

Stortings- og sametingsvalget 2017
Holtålen kommune

Skal du forhåndsstemme?

Dersom du er forhindret fra å avgi stemme på valgdagen 11. september, kan du i kommunehuset i Ålen, eller hos valgstyret i en annen kommune, avgi forhåndsstemme fra 10. august.
Hos oss kan du i kontortiden avgi forhåndsstemme tom. fredag 8. september. Denne fredagen har vi åpent til klokka 20.00 for stemmemottak.
Du kan også avgi stemme som gjelder valg i annen kommune, men du har som velger selv ansvar for å avgi den i så god tid at den ved postforsendelse rekker fram til den kommunen som skal ha den, senest tirsdag 12. september. Kl. 17.00.

X