Blog

Aktuelt, Nyheter

Ustabil vannforsyning i Haltdalen uke 19

På grunn av arbeider på hovedledningsnettet i Holtålen kommunale vassverk kan det bli ustabil  vassforsyning i Haltdalen i uke 19.

Dette gjelder særlig nordre del av Haltdalen fra gnr. 178 bnr. 1 og nordover.

Arbeidene starter 7. mai og vil vare utover hele uka.

Eventuelle spørsmål bes rettet til uteavdelingens beredskapstelefon 958 29 002.

X