Blog

Aktuelt, Nyheter

Søk støtte til gode miljøtiltak i Fjellregionen

FIAS for næringslivet

Nå kan du søke om støtte til gode miløtiltak i Fjellregionen.
Søknadsfrist 30.april.

FIAS deler ut midler til gode miljøtiltak i Fjellregionen. Årlig avsettes 10% av overskuddet fra næringsrenovasjon i FIAS Proff til dette fondet, og med avsetningen for 2017 er saldo over 400.000,-.

Både bedrifter, privatpersoner, lag og foreninger kan søke om penger fra fondet, til gode miljøtiltak som bidrar til å finne løsninger på
– Forhold knyttet til forurensningsproblematikk
– Kompetanseheving/bevisstgjøring om miljø
– Utvikling av miljøvennlige løsninger

FIAS håper dette kan bidra til økt miljøfokus i Fjellregionen, og at miljøfondet kan inspirere til å videreutvikle gode ideer til beste for miljøet, i tråd med FIAS’ motto: Nyttig for folk og miljø .

Les mer på FIAS sine hjemmesider.

Frist for å søke om midler er 30.april 2018 – Send søknaden til firmapost@fias.no 

 

X
X