Blog

Årets slamtømming har startet i Holtålen.  Entreprenør er i år Evenås transport AS

Tømmeliste (gatenummer) over eiendommer som får besøk av slambil, finner du her…

Merking og tilkomst til anlegg:
Alle anlegg skal være tilgjengelige for tømmebilen til en hver tid, er kummen gjemt av busker og trær må disse fjernes, er veien for dårlig må den utbedres. Det er også viktig å passe på at adkomst til anlegget ikke blir forhindret av parkerte biler, traktorer, hengere etc.

Alle anlegg skal i utgangspunktet ligge inne med gps-koordinater, men det er fortsatt viktig å merke hvor kummen ligger. Dette gjøres enkelt ved å f.eks. sette opp en gjerdestolpe eller veistikke der den/de ligger.
Vi gjør oppmerksom på at anlegg som ikke er tilgjengelige ved ordinær tømmerute vil bli fakturert for ekstratømming.

Ordinær tømming:
Tømming som inngår i den faste tømmeplanen, tømmesyklusen varierer fra hvert år til hvert fjerde år. Det er denne tømmingen som inngår i slamtømmeleddet på fakturaen fra kommunen.

Ekstratømming:
Det kan plutselig være nødvendig med en ekstratømming, spesielt hvis man har tett tank eller minirenseanlegg, hvis man har brukt anlegget mer enn vanlig over en periode. Dette skal bestilles gjennom kommunen og belastes med ekstra gebyr pålydende neste faktura. Etter bestilling utføres tømmingen i løpet av 10 virkedager.

Nødtømming:
Hvis du må få tømt anlegget ditt omgående, så kontakter du entreprenør direkte på tlf: 902 01 947/902 01 955, her er det viktig at du oppgir gårds- og bruksnummer, gateadresse hvor anlegget befinner seg og hvem som faktisk bestiller tømmingen. Nødtømmingen faktureres fra entreprenør. Etter bestilling utføres tømmingen i løpet av 24 timer. Dere som bestiller tømming utenom ordinær tømmerute, (nød/ekstratømming) vil for dette bli direkte fakturert fra entreprenør.

Dette kommer da i tillegg til ordinært slamgebyr.

 

Klage:
Alle klager angående tømming av anlegg skal tas direkte med kommunen og ikke med entreprenør.

 

X