Blog

Aktuelt

Søker personer til skadefellingslag for store rovdyr – Holtålen

Holtålen kommune er sammen med 8 andre kommuner med i samarbeidsprosjektet «Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-Trøndelag. Hver kommune har egne fellingslag, og Holtålen ønsker nå rekruttere inntil 5 nye personer til sitt fellingslag. Mannskapene på fellingslaget er underlagt fellingsleder. Oppdragsområdet er først og fremst innenfor Holtålen kommune, men det kan også bli aktuelt å delta i fellingsforsøk i andre kommuner.

Følgende kriterier vil vektlegges:

  • Personlig egnethet – Samarbeidsevner, tilgjengelighet, pliktoppfyllende
  • Bosted – Personer bosatt i Holtålen vil bli prioritert pga. hensynet til rask utrykningstid.
  • Fleksibilitet – Mulighet til å komme fra jobb ved oppdrag/mulighet til å delta på fritiden.
  • Relevante kurs – Skadefelling av bjørn, ettersøkskurs m.m.
  • Relevant erfaring – Jakterfaring (spesielt rovdyr), skadefellingslag m.m.

Opplysninger:

Spørsmål om skadefellingsmannskap i Holtålen kommune rettes til Geir Morten Granmo tlf. 97 10 27 88

Oppnvevnelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover og reglement. Lønn og godtgjørelse iht. avtale for skadefellingslagene i prosjektet.

 

Det forventes at de som oppnevnes har samarbeidsevner da de skal kunne jobbe i et lag. Det forventes videre at de som er med har vandel og fysikk i orden samt at man er tilgjengelig på telefon i beitesesongen (1. mai – 15. sept.). Det er laget en avtale/instruks som alle må følge. Det kreves at alle som er oppnevnt i det kommunale fellingslaget er registrerte lisensjegere. I søknaden må søker kommentere de ulike kriteriene nevnt over for å kunne bli vurdert.

NB! I søknaden må søker kommentere de ulike kriteriene nevnt over for å kunne bli vurdert.

Søknadsfrist: 20.12.2017

Søk elektronisk her…..

X