Blog

Bredbånd

Breiband.no har akkurat nå en stor kampanje under merkenavn Europasat.no. Breiband.no leverer en satellittbredbåndstjeneste med hastigheter inntil 50mbps ned og 5mbps ut.

Mer informasjon om innholdet kan dere lese på denne nettsiden: https://europasat.no/tariffer/

Dette tilbudet kan være for innbyggere i vår kommune som ikke har tilfredsstillende bredbåndsdekning og som kanskje bor «litt avsides til».

Breiband.no opplyser at tjenesten krever ingen infrastruktur utover en parabol på veggen og kan leveres i løpet av få dager med kostnadsfri levering og montering, man betaler kun en månedsavgift.

Hvis dette er interessant så ta kontakt til selskapet direkte, per telefon, til følgende nummer; 69 67 60 34.

 

X