Blog

Aktuelt, Nyheter

Forebyggende tiltak mot uforsvarlig dronebruk

Bruk av dronar til leik og hobby

Det nærmer seg vår,  og i den forbindelse strømmer det turister til Norge. Veldig mange av dem har med seg droner de vil ta bilder med.

Luftfartstilsynet ønsker å nå ut til disse droneoperatørene med informasjon om reglene for dronebruk, da de vet at ikke alle har den nødvendige kunnskapen for sikker og hensynsfull flyging med drone.

Norges kommuner anbefales å henge opp den vedlagte informasjonen ved populære turistmål, hos turistinformasjonen, ved store folkeansamlinger og der man ellers vet at flyging med drone er utberedt.

Det oppfordres også videresende denne informasjonen til sentrale turistaktører, slik at det nås ut til flest mulig.

Informasjonen er gjort tilgjengelig på nynorsk, norsk og engelsk.

Last ned regler/informasjon her…

X
X