Blog

Aktuelt, Nyheter

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

  1. bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
  2. bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  3. bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder finnes på Bufdir sine nettsider her.

X