Blog

Aktuelt, Nyheter

Kunngjøring om offentlig ettersyn – Oppstart av planarbeid og forslag til planprogram – Revisjon av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer

Formannskapet har i møte den 24.10.2017 sak 117/17 vedtatt at forslag til planprogram for revisjon av bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel, legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart.

Formålet med revisjonen er å gi kommuneplanens arealdel mer tydelige og treffsikre bestemmelser for på den måten å gjøre planen mer forutsigbar. Det er også ett mål og redusere antall dispensasjoner. Gjeldende plankart slik det foreligger, vil bli videreført uten endringer.

Planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen (kommunehuset) og Kommunens hjemmeside.

Merknader til planprogrammet sendes skriftlig innen 15.12.2017 til:

 

Se planprogrammet her…

Kunngjøring oppstart

X
X