Blog

Ungdomsrådet

Tirsdag 7. november ble det konstituert nytt Ungdomsråd for 2018/2019.

Kaia Grytbakk ble valgt som leder, og Eli Kirkhus som nestleder. Øvrige medlemmer i rådet er Ragnhild Aasen, Mats Engan Elven, Eskil Håpnes, Eirin Bårdstu og Jonas Tronsaune.

På møtet hadde vi besøk fra Ungdommens Fylkesutvalg, som informerte om deres arbeid og oppgaver.

Det ble også valgt 2 delegater og 2 observatører som skal representere Holtålen under Ungdommens Fylkesting i slutten av november.

Det er et engasjert Ungdomsråd som er valgt, og de håper på mange innspill til saker de kan ta tak i.

 

X