Blog

Aktuelt, Nyheter

Hovedplan avløpshåndtering

Holtålen kommune har etter kommunestyrevedtak 8/17 igangsatt arbeidet med utarbeidelse av dokument «hovedplan avløpshåndtering».

Dette som første ledd i prosjektet «opprydding spredt avløp» i Holtålen kommune.
Arbeidsgruppa består av politiske representanter oppnevnt av kommunestyret, ansatte ved kommunes administrasjon, samt plankontoret.

Arbeidets hovedformål er å utarbeide et arbeidsverktøy som sørger for at vi på en så forsvarlig og samfunnsøkonomisk god måte kan innfri de krav som lovverket/forurensningsmyndighet har pålagt oss.

Planen vil omfatte kommunale avløpsnett/anlegg, felles private anlegg, samt separate avløpsanlegg. Revidering av lokal forskrift for kommunale vann og avløpsgebyrer, definering av hovedledningsnett samt andre lokale bestemmelser , vil være en naturlig del av dette arbeidet.

Arbeidet med planen estimeres å pågå i ca 1. år, og vi vil forsøke å informere om arbeidet der vi anser det som hensiktsmessig.

Spørsmål kan rettes til kommunens administrative Vann- og Avløpsavdeling,

tlf. 72 41 76 00 eller epost@holtalen.kommune.no 

 

X
X