Blog

Aktuelt, Nyheter

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer – utlyst tilskuddsmidler

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021 fra Sametinget, gjennom ordningen

– Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:
https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-samiske-kulturminner

Tilskuddene gjelder for 2021

Søknadsfrist: 1.november 2020

Sametingets seksjon for Bygningsvern, Skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

X