Blog

Aktuelt, Nyheter

Fokus på brannsikkerhet i hjemmet og for risikoutsatte grupper

Fokus på brannsikkerhet

Gjensidigestiftelsen har innvilget søknaden fra Røros, Os, Holtålen og Tydal kommuner om støtte til prosjektet «Sikkerhet for risikoutsatte grupper».

Tildelingen er på inntil 150 000,- kroner. Støtten er øremerket:
– 50 røykvarslere
– 10 komfyrvakter
– 2 mobile slokkeanlegg

Virksomhetsleder for brann- og redningstjenesten Frode Skogås er glad for støtten fordi dette er enkle, men svært effektive brannsikkerhetstiltak.

«Sikkerhet for risikoutsatte grupper»

Prosjektet «Sikkerhet for risikoutsatte grupper» er først og fremst et samarbeidsprosjekt mellom hjemmetjenesten, psykisk helse – og rustjenesten og brann- og redningstjenesten. Målet med prosjektet er å tilby risikoutsatte brukere økt brannsikkerhet. Dette kan for eksempel være personer som har problemer knyttet til rus eller psykiatri, demente og eldre hjemmeboende.

Mobilt slokkeanlegg

Mobilt slokkeanlegg, eller vanntåkeanlegg

Mobile slokkeanlegg

Mobile slokkeanlegg, eller vanntåkeanlegg som de kalles på fagspråket, er utviklet med tanke på å beskytte personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv ved ett branntilløp. De mobile slokkeanleggene føler både varme og røyk. Det gir rask aktivering og rask slukking av brann.
I Os kommune finnes det allerede et mobilt slokkeanlegg og gjennom prosjektet skal kommunene nå kjøpe inn to nye slokkeanlegg. Prosjektmidlene skal også brukes til å kjøpe komfyrvakter og brannvarslere. Dette er svært viktig sikkerhetsutstyr for brukere både innenfor hjemmetjenesten og psykisk helse- og rustjenesten.

 

Det store brannløftet

Brannløftet har et mål om å øke brannsikkerheten for risikoutsatte grupper i Norge, og redusere antall omkomne i brann. Brannløftet skal bidra til kommunen og brannvesenets arbeid rettet mot disse gruppene ved å tildele midler som skal gå til tiltak for å reduseres sannsynlighet for og/eller konsekvens ved brann.

X
X