Blog

Kommunestyret i Holtålen Kommune vedtok i møte 17.12.2020 i sak 59/20 rammer for innkreving av eiendomsskatt, der promillesats for næringseiendom ble vedtatt til 7 promille, og for alle andre eiendomstyper 4 promille.

Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 24.02.2021 takster for nye og endrede eiendommer i Holtålen Kommune.

Liste over takster legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset i Ålen i tidsrommet 25.02.2021- 31.03.2021.

 

Klage på takst må fremsettes skriftlig innen 31.03.2021

Søknader om fritak/reduksjon av eiendomsskatt må fremmes innen 31.03.2021.

Sendes til epost@holtalen.kommune.no

 

Eiendomsskattekontoret.

X