Blog

Aktuelt, Nyheter

Borgelig vigsel – endringer i ekteskapsloven

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. I hht. Forskrift om kommunale vigsler av 18. september 2017 nr. 1421:

Ǥ 2.Tilbud til egne innbyggere mv.
Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før vigselen.»

 

Les mer om ekteskapsloven og lov om endringer i ekteskapet.

X
X