Blog

Aktuelt

Bekjempelse av blåleddved i Røros Kommune

 

Det er nå et mål om å fjerne blåleddved i Os, Røros og Holtålen kommune og vi har fått noen midler til bekjempelse av blåleddved i Røros kommune. Midlene vil hovedsakelig gå til bekjempelse i kommunale områder, men også til informasjon til innbyggere. Før oss har blant annet Folldal begynt arbeidet med bekjempelse av blåleddved.
Blåleddved er en fremmed art som har risikokategorien “svært høy risiko (SE)” på svartelista. Den finnes i store og små forekomster over hele kommunen, med høyest konsentrasjon i sentrumsliggende områder. Blåleddved spres ved at fugl spiser bærene og vil spre frø med avføringen, og på den måten kan frø spres over store avstander.
Å bekjempe blåleddved er et omfattende og langvarig prosjekt, da planten har fått spredt seg over mange år. Arbeidet vil foregå over tid, da stadig nye planter vil spire.
For å kunne bekjempe blåleddved og hindre videre spredning trenger vi hjelp fra deg som er hageeier/grunneier i Røros, OS og Holtålen kommune.

Følgende punkter kan gjøres for å fjerne blåleddved:
• Det er viktig å fjerne de større plantene, da det er de som fungerer som spredere. På våren kan du hugge/skjære ned busken, for så å sprøyte roundup direkte på stubben. Det vil ha mest effekt å gjøre dette på våren/forsommeren da blåleddveden fortsatt er i vekst. Det er også viktig at roundupen sprøytes direkte på plantedelene til blåleddveden, slik at omgivelsene ikke tar skade av sprøytingen. De fleste har kun tilgang til å kjøpe hage-roundup og det kan nok hende at sprøytingen må gjentas flere år.
• Vi ønsker helst at blåleddveden fjernes men om du fortsatt ønsker å ha den i hagen, kan du plukke bærene eller klippe busken slik at de ikke setter bær. Husk da å brenne bærene eller ha de i restavfall sekken, slik at de ikke kommer på avveie.
• Fjerne småplanter som vokser i utmarka ved å rive dem opp med rota.
• Ikke plante nye busker.
Vi gjør oppmerksom på at grunneieres tillatelse må innhentes utenfor egen eiendom før bekjempelsestiltakene kan iverksettes lovlig. Ved bruk av sprøytemidler må forskrift om plantevernmidler etterfølges.

Blåleddved skiller seg ut ved sine lange gule blomster som blir til lange blå bær på høsten

Blåleddved

For spørsmål om bekjempelse av blåleddved kan du kontakte Os kommune.
07.07.17
Steinar Gilleberg Stensli

 

X