Aktuelt

I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har i underkant av 2000 innbyggere, og du vil betjene en liste på ca. 750 pasienter. Holtålen legekontor er et lite […]

Klikk her for å lese videre

Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene brukes. Kunnskap om arealressursene gir grunnlag for økt bevissthet om arealbruk. Informasjonen kan brukes i planarbeid, utredninger og politiske prosesser, og være til nytte for forvaltningen, presse, politikere og allmennheten. Les mer hos NIBIO her…

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune skal fra høsten 2020 ta inn lærlinger. Følgende fag vurderes: Barne- og ungdomsarbeiderfag, IKT servicefag, Helsearbeiderfag og Kontor- og administrasjonsfag.   Se mer informasjon og søk på lærlingeplass her. 

Klikk her for å lese videre

Vi har for tiden 2 ledige stillinger som pedagogisk leder i Holtålen kommune, arbeidssted for tiden er Elvland barnehage. 100% fast stilling 100% vikariat Se fullstendig utlysningstekster og søk på stillingene her. 

Klikk her for å lese videre

Cirkel K- Leieavtale Ålen Frosta Bobil & Caravan AS og Cirkel K Norge har i dag signert leiekontrakt for Cirkel K anlegget i Ålen. Dette vil bety at det ikke lengre vil være Cirkel K tradisjonell bensinstasjon i lokalene i form av drift via ett oljeselskap. Frosta Bobil & Caravan AS kommer til å ha […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune bruker å sende ut informasjonsbrev til hytte- og fritidsboligeiere (bosatt utenfor kommunen) gjennom året. Her følger info-brevet vi har sendt ut til vinterferien. Klikk her for å lese nyhetsbrevet.

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese vedtaket.

Klikk her for å lese videre

Vi har ledig stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten i kommunen. Se fullstendig utlysningstekst og søk på stillingen her.

Klikk her for å lese videre

2.klasse har hatt om fugler i naturfag etter jul. I dag fikk vi hjelp til å lage egne fuglkasser som vi kan henge opp i et tre hjemme. Takk til Svein Ingebrigt Finland for god hjelp.

Klikk her for å lese videre

Varsling Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass (i arbeidsgiveren sin virksomhet). Slik kan du varsle om kritikkverdige forhold: Trykk her Det finnes ingen formkrav til selve framstillingen av et varsel. Varsling kan gjøres muntlig og skriftlig. Arbeidstilsynet anbefaler likevel at du varsler skriftlig. Veiledning for […]

Klikk her for å lese videre

Drivstoffanlegget til CircleK i Ålen er desverre midlertidig ute av drift. I følge salgssjef i CircleK skyldes dette en formalitet rundt opphør av stasjonsdriften og prosessen rundt dette. Pumpene skal etter planen være tilbake i drift innen kort tid, og senest i løpet av f.k. mandag.

Klikk her for å lese videre

LENGE LEVE! Kveli Rånes Bremseths nye show. I 2018 fullførte humortrioen Kveli Rånes Bremseth det selvpålagte oppdraget å spille forestillingen «Det e itj størrelsa det kjæm an på» i samtlige 48 kommuner i Trøndelag. Til sammen ble den forestillingen spilt 120 ganger. Nå er musikk-humoristene klare til å møte publikumsmassene med sitt nye show som […]

Klikk her for å lese videre

Det kan søkes på barnehageplasser med oppstart fra 3. august 2020. Vi gjør oppmerksom på at Holtålen kommune har et årlig opptak i barnehagene. De som har plass, men ønsker endring i oppholdstid må sende ny søknad. Søknadsfrist innen 01.03.20 Informasjon om søkeprosessen og søknadskjema finnes på hjemmesiden til Holtålen kommune: Trykk her Søknaden må sendes […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapet har i møte den 14. januar 2020 i sak 3/20 vedtatt å legge plan for idrett og fysisk aktivitet 2020 – 2024 ut på høring og offentlig ettersyn. Plan for idrett og fysisk aktivitet baserer seg på tidligere plandokument. Idrett og fysisk aktivitet er viktig for helse, miljø og bolyst. Planen skal være et […]

Klikk her for å lese videre

Til høsten endrer vi hvordan vi henter avfallet hos deg. Din husstand får utdelt fire dunker i løpet av sommeren. Hvis du og naboen setter avfallet på samme sted, kan det bli fullt når dere får fire dunker hver. Du kan jo prate med naboen om å dele dunk. Hvem er naboen du vil dele […]

Klikk her for å lese videre

Du kan nå søke på ledige stillinger som ferievikar i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Søknadsfristen er 23.februar.   Se mer informasjon og søk på stillingen her. 

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med inføring av ny kommunelov, er det krav om at det som tidligere ble kalt reglement for godtgjørelse til tillitsvalgte mm. skal utformes i forskrifts form. Departementet har i brev av 4/12-19 bedt kommunen om å ordne dette, samtidig som det er vedlagt en mal som oppfyller formkravene. Forslag til forskrift kan leses her. […]

Klikk her for å lese videre

Plankontoret har bred og solid kompetanse innen areal- og kommuneplanlegging. Vår viktigste oppgave er å levere planarbeid med kvalitet i samarbeid med våre oppdragsgivere. Vår styrke er spesialtilpassede løsninger for hvert oppdrag. Vi løser plan- og utredningsoppgaver for våre fem kommuner, Oppdal, Rennebu, Rindal, Holtålen og Midtre Gauldal. I tillegg lager vi planer for offentlige […]

Klikk her for å lese videre

I forrige sesong avslo kommunen de som søkte om tillatelse til å kjøre snøscooter fra området Nøra mm over Flya og til fritidsbolig ol. I Gauldalen, med begrunnelse at et ønske om å ha « dobbelt» løyve, dvs. både fra Målåsetra og Flya ikke var ønskelig bl.a for å redusere antall tillatelser, og at de […]

Klikk her for å lese videre

Produksjon av lokalmat. Kompetanse- og nettverksarrangement   Les programmet her

Klikk her for å lese videre

Røde Kors «Ferie for alle» inviterer til følgende opphold vinteren 2020: Uke 8 : Vinterferie – Familieopphold Patrusli gård, Tydal 17. – 21. februar. Søknadsfrist 15.januar. Uke 15: Påskeferie – familieopphold Patrusli gård, Tydal 07 – 11. april. Søknadsfrist 28.februar. -Et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi I Norge lever 95 000 barn i […]

Klikk her for å lese videre

I dag var det juleavsluttning ved Hov skole. Ordføreren deltok og fikk julegave av nissen. Holtålen kommune ønsker alle en riktig god jul!

Klikk her for å lese videre

Les landbruksnyheter for desember 2019  her !

Klikk her for å lese videre

Kommunehuset og servicetorget holder stengt i perioden 24.12.2019 til og med 1.1.2020. Legekontoret: Åpent til kl. 12:00 på jule- og nyttårsaften. 27.12. og 30.12. er det åpent som vanlig kl. 08:15 – 15:00 Regnskapskontoret Mandag 23.12. Bemannet Tirsdag 24.12   Stengt Fredag 27.12   Bemannet Mandag 30.12 Bemannet Tirsdag 31.12   Stengt Kirkekontoret: Stengt jul- og nyttårsaften 23.12. […]

Klikk her for å lese videre

Vi holder oppe på følgende dager: • Mandag 23 desember kl. 12.00-14.00 • Fredag 27 desember kl. 12.00-14.00 • Mandag 30 desember kl. 12.00-14.00 Ved krise kan vi kontaktes på telefon: 5555 3333 Ordinære åpningstider fra fredag 3 januar. Vi ønsker alle en riktig god jul !

Klikk her for å lese videre

Helligdager gir endret hentedag for avfall i jula. Sjekk når avfallet hentes hos deg på https://www.fias.no/nyheter/endrede-hentedager-i-jula/

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

4.des: Rampenissen ble fersket i å jukse i personalets julelotteri, eller var det lønn til jul han ville ha?   5.des: Rampenissen har vært aktiv i natt. Juleforbredelser kan gå over stokk og styr, hos May Hilde går det opp og ned…

Klikk her for å lese videre

Du er selv som abonnent ansvarlig for å levere inn ditt forbruk før årsoppgjøret. Avlesningen bør skje så nært 1. januar som mulig. Alle vannmåleravlesninger skal derfor være kommunen i hende innen 15. januar hvert år. Ved manglende avlesning vil bolig/hytte bli belastet gebyr etter stipulerte satser. Gjeldende satser og forutsetninger finnes i kommunens gebyr […]

Klikk her for å lese videre

1.des: Ny pasient på sykehjemmet ankommer, virker til å være en fin liten fyr, men personalet oppdager fort at her er det noe i gjære. Allerede dag en er det tull med personaltoalettet. 2.des: har rampenissen lyst til å piffe opp dagen til renholder, kanskje blir det hjelp til julevasken?…

Klikk her for å lese videre

Tilkallingsvikar på renhold på kommunale bygg søkes snarest. Tilkalling etter behov. Timeantall vil variere. Må beherske norsk, skriftlig og muntlig. Førerkort klasse B. Fleksibel og løsningsorientert. Positiv og godt humør. For flere opplysninger kontakt renholdsleder May Britt Aasen på tlf.: 90651230 eller e-post: may.aasen@holtalen.kommune.no

Klikk her for å lese videre

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) Om tilskuddsordningen Beløp: Om lag 310 millioner kroner (2020) Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019. Rapporteringsfrist: 1. april 2021. Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på […]

Klikk her for å lese videre

En utflytta haltdaling sto midt oppi norgeshistoria for nesten 60 år siden, da amerikanske oljeselskaper ønsket fritt leide til å lete etter olje og gass i Nordsjøen. Statssekretær Reidar Melien var industriminister Trygve Lies nærmeste medarbeider i begynnelsen av det norske oljeeventyret. Møt ham i Oppunder Fjellbandet nr. 2. I juleutgaven kan du også lese […]

Klikk her for å lese videre

Det nærmer seg jul, og Oppunder Fjellbandet holder ruta! Nå er juleutgaven av Holtålens eget lokalhistoriske magasin her, med hundre sider stappfulle av variert lesestoff – og ikke minst spennende bilder. Klarer du å spare bladet til julaften? Forfatterne i Oppunder Fjellbandet denne gang er David Engan, Harald Reitan, Roald Evensen, Torgun Brean, Trond Arnesen, […]

Klikk her for å lese videre

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen har lagt ut Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023  på høring. Høringsfristen er satt til 01.03.2020. Forvaltningsplanen gir en bred oversikt over de forskjellige områdene og verdiene i verdensarven og tilstanden for disse i dag, av hvem og hvordan verdensarven forvaltes, hvilke økonomiske kilder som brukes til å […]

Klikk her for å lese videre

Klikker du HER får du en oppdatering fra Tensio AS (tidligere Trønder Energi Nett AS) angående fremdriften på strømprosjektene i vår kommune.

Klikk her for å lese videre

65 % stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider pt turnus natt hjemmetjenesten/Sakslia bofellesskap ledig fra januar 2020.  Arbeid hver 3.helg   Se fullstendig utlysningstekst og søk på stillingen her. 

Klikk her for å lese videre

Vi har dessverre fremdeles problemer med møtekalenderen på hjemmesiden vår, så vi legger også denne gangen ut Formannskapssakene til f.k. møte her. Sakspapirer Økonomirapport 3. kvartal 2019 Vedtaksoppfølging 3. kvartal 2019 Budsjettendringsskjema Oversikt investeringertest

Klikk her for å lese videre

Lys og trivelig 4-roms leilighet ledig.  Egen bod og biloppstillingsplass. Tv og internett inngår i leien. Det er ikke tillatt med dyr. Ikke røykere. Spørsmål ang. leiligheten stilles til May Britt Aasen, 953 69 667, (mandag eller onsdag). Søknad sendes elektronisk. Søknadsskjema finner du her!

Klikk her for å lese videre

Siste talloppdatering for HUNT-Undersøkelsen er klar! Holtålen ligger fortsatt i ledelsen. Flere kvinner enn menn har svar – vi går ut med en klar oppfordring til alle menn i kommunen; Kom igjen! 

Klikk her for å lese videre

Vi har fortsatt midler på bok i kommunen til å gi tilskudd til skogkultur. Det er flere som har fått utført planting i år, som enda ikke har søkt. Det er gode tilskuddsordninger i skogbruket, og alle tilrås til å søke om utbetaling av skogfond og tilskudd. Det minnes også om at bruk av skogfond […]

Klikk her for å lese videre

FIAS har oppdatert hjemmesiden sin, så det skal være mulig å finne svar på de fleste spørsmål der: https://www.fias.no/ny-ordning-2020/ De som ønsker å bytte abonnement, må ta kontakt med kommunen, og ikke FIAS. Se folder her!

Klikk her for å lese videre

Møteprotokoll for møte i Formannskapet den 29.10.2019 kan du lese her: Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2019

Klikk her for å lese videre

Program til kulturvukku 2019 finner du her!

Klikk her for å lese videre

Nye tall for HUNT-undersøkelsen er klare! Størst økning siden fredag har Selbu og Holtålen, med begge på 12.3%-poengs økning. Vi har dermed passert Tydal, og har sikkret over 55% deltakelse i løpet av få timer! Helseundersøkelsen i Trøndelag – svarandel 28.10.2019 for de som har mottatt SMS  

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap. Målet med Egenberedskapsuka 2019, som varer fra 28. oktober til 3. november, er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser. Myndighetene anbefaler nemlig at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egen beredskap. DSB (Direktoratet […]

Klikk her for å lese videre

Filmen «Hendelser i Holtålen- bak avisoverskriftene» vises igjen under Kulturvukku – tirsdag den 5. november kl. 19.00. Billettsalg ved «døra». Inngangsbillett 150 kr.

Klikk her for å lese videre

I uke 43 så hadde lærlingene i helsesektoren livsgledeuke. Det gikk ut på at de skulle finne på ulike aktiviteter som kan glede de eldre som bor på sykehjem eller omsorgsbolig her i kommunen. På onsdag arrangerte de besøk i fra Elvland Barnehage. En liten gruppe kom å sang for beboerne på sykehjemmet og lekte […]

Klikk her for å lese videre

Sakspapirer til Formannskapet 29.10.2019 kan leses her. 

Klikk her for å lese videre

Fram til klokka 0900 i dag har Holtålen en svarprosent på 23,2%! Merk at 76+, dvs de som svarer på papir er ikke med, men svarandelen er i forhold til totalantallet SMS-er som har gått ut.   Det er foreløpig en suveren 3.plass med bare kommunene Osen og Tydal foran oss. Totalt 27 kommuner er […]

Klikk her for å lese videre

Kommunehuset og sentralbordet holdes stengt fra kl 12:00 – 15:00 onsdag 23.oktober på grunn av rydding i forbindelse med flyttingen av kommunehuset som skal skje våren 2020.  

Klikk her for å lese videre

Hollvegen er igjen åpen for gjennomkjøring etter vedlikeholdsarbeid.   Ved hilsen avd. kommunalteknikk

Klikk her for å lese videre

Vi har fortiden flere ledige stillinger innenfor pleie- og omsorgtjenesten og vikariat som assisterende rektor ved Hov skole.   Les fullstendig utlysningstekst og søk på stillingene her. 

Klikk her for å lese videre

Holtålen legekontor har nå fått influensavaksine for sesongen 2019/2020. Vi har åpen vaksinering i våre åpningstider, så langt lageret rekker. Vennligst henvend deg i resepsjonen. Pris: 200,-   For noen kan sesonginfluensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig. Disse anbefales spesielt influensavaksine: Alle […]

Klikk her for å lese videre

Bru ved Hollvegen blir stengt fra Tirsdag 15.10.2019 på grunn av utskiftningsarbeid. Vegen blir stengt for gjennomkjøring i perioden arbeidet pågår. Brua er nå fjernet, og 2×800 rør er nedlagt. Nå mangler bare plastring og siste finpuss.👍👍 Mere informasjon kommer etter hvert.

Klikk her for å lese videre

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag og kommer til Holtålen 18.oktober – En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv! I oktober inviteres 260 000 trøndere i sør til å bli med i HUNT – Helseundersøkelsen i Trøndelag. Alle mellom 18-75 år får en SMS med invitasjon og lenke til […]

Klikk her for å lese videre

Under Storhelg i Hovet fikk Knut Hage tildelt kongens fortjenstmedalje av Ordfører Jan Håvard Refsethås. Dette bl.a. på grunn av sitt store engasjement og innsats for bl.a. korps og musikklivet i kommunen. En meget fortjent oppmerksomhet som ble særledes tatt godt imot. Holtålen kommune stiller seg bak dette, og gratulerer Knut Hage så mye med […]

Klikk her for å lese videre

Kulturprisen for 2019 ble delt ut under Storhelg i Hovet. Kulturprisen ble tildelt Einar Gjærevold – utdelt av ordfører Refsethås. Her følger ordfører sin opplesning under tildelingen; Vinneren er bosatt utenfor kommunen, men har på ingen måte glemt heimbygda og heimkommunen sin. Han ble født i 1961, og vokste opp i Ålen. Hele sitt liv […]

Klikk her for å lese videre

Kulturstipendet for 2019 ble delt ut under Storhelg i Hovet. Kulturstipendet ble tildelt Ina Lundereng Vårhus – utdelt av ordfører Refsethås. Her følger ordfører sin opplesning under tildelingen; Prisen i år går til en ung og lovende utøver – som har hatt en flott utvikling og framgang innen sin sjanger. Vedkommende har stått på og arbeidet […]

Klikk her for å lese videre

Nå kan du/dere søke Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i Trøndelag – Søknadsfrist 15. november Potten er med forbehold om budsjettvedtak på 2,5 millioner kroner og ordningen skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid, også blant frivillige lag og foreninger.   Hvem kan søke? Ulike frivillige organisasjoner og lag kan søke. For eksempel: bygdelag, […]

Klikk her for å lese videre

Juryen har hatt en krevende og vanskelig oppgave med å velge ut beste stand innenfor «kategorien» bedrifter/næringsliv. Etter å ha vurdert alle de mange og gode standene så falt valget på Atelier Fjellpryd. Begrunnelse; Blomster er i seg selv vakkert og gir trivsel. Standen gir inntrykk av godt faglig handverk med kreativitet og kjærlighet. Det […]

Klikk her for å lese videre

Juryen har hatt en krevende og vanskelig oppgave med å velge ut beste stand innenfor «kategorien» lag/foreninger. Etter å ha vurdert alle de mange og gode standene så falt valget på Holtålen turforening Begrunnelse; Interessant og viktig for både kommunens innbyggere og hytte- og fritidsboende. Informativ stand med mange dyktige formidlere. Informasjon både muntlig, på papir […]

Klikk her for å lese videre

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer. – Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De […]

Klikk her for å lese videre

Lørdag er det premiere i Hovet i Ålen på filmen Hendelser i Holtålen med undertittelen «Bak avisoverskriftene.   – Filmen tar utgangspunkt i noen hendelser som har satt dype spor i bygda, både på godt og vondt, sier Marit Manfredsdotter i Fakta Film AS som har produsert dokumentaren. Under Storhelg i Hovet for tre år […]

Klikk her for å lese videre

Klikker du HER så finner du bedriftene og lag/foreningene som kommer til å ha stand under årets Storhelg i Hovet. Håper du besøker dem ila. helga!

Klikk her for å lese videre

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN KOMMUNEPLANENS AREALDEL – HOLTÅLEN KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER   Formannskapet har i møte den 17.09.2019 sak 110/19 vedtatt å legge revidert forslag til kommunens arealdel for perioden 2019-2031 – bestemmelser og retningslinjer– ut til høring og offentlig ettersyn ihht plan- og bygningsloven § 11-14. Forslaget med revisjonen er å gi kommuneplanens […]

Klikk her for å lese videre

Berit Aas Aune Berit stiftet turngruppa i Haltdalen i 1986. Fra 1986 til 1989 var hun både leder og hovedtrener. Fra 1990-1993 var hun trener for flere partier. I 1991 og 1993 var hun trener og leder for HIL ved ungdommens Landturnstevnet. Fra 1996 og til 2011 var hun trener for ulike turnpartier. Med Berit […]

Klikk her for å lese videre

Etter kommunestyrevalget 9. september 2019 skal det nye kommunestyret oppnevne personer til ulike råd og utvalg for en ny 4-årsperiode (høsten 2019-høsten 2023). Hvis du ønsker å frasi deg et verv du har i inneværende kommunestyreperiode (2015-2019), meldes dette skriftlig innen 3. oktober 2019 til: epost@holtalen.kommune.no eller Holtålen Kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.   _________________________________________________ […]

Klikk her for å lese videre

Felles regnskapskontor for Røros, Os og Holtålen har ledig stilling som Regnskapskonsulent.   Se fullstendig utlysningstekst og søk på stillingen her.

Klikk her for å lese videre

Hukommelsesteamet ønsker å takke alle som kom på filmkveld med Ragnhild Nøst Bergem i gårkveld. Det kom nærmere 100 personer, og det var fint å se så mange i Rallaren. Demens rammer stadig flere.  Det er viktig med åpenhet om sykdommen og de utfordringer den gir. Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud. Dersom du lurer på noe, […]

Klikk her for å lese videre

Se program for årets Storhelg i Hovet 2019 HER!! Sett av datoene 5.-6. oktober!  

Klikk her for å lese videre

Mandatfordelingene ved kommunestyrevalget i Holtålen ble som følger: Se kandidatkåringene her!

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har opprettet et eget «nydyrkingsfond» med egne retningslinjer (disse finner du på kommunens hjemmeside). Landbruksforetak i Holtålen kommune som er i drift inviteres til å søke. Søknadsfristen er 1. oktober.

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med årets kommune- og fylkestingsvalg har elevene på ungdomstrinnet ved Hov skole hatt mye fokus på valg og demokrati. Gjennom bruk av lærebøker og et digitalt spill, har de lært hvordan en kommune fungerer og hva slags oppgaver den har. I tillegg har elevene lært hvordan valget foregår rent praktisk. Videre har elevene […]

Klikk her for å lese videre

I dag har barn fra Elvland barnehage, samt 1. – 7.-trinn ved Hov skolet danset BlimE-dansen i Rallaren i Hovet. Se filmen av de flinke barna som danser BlimE-dansen her….

Klikk her for å lese videre

Nordpåutstillingen 2019 Årets kunstner er Lisbeth Skranes. kl 13.00: -Offisiell åpning ved Olve Morken,enhetsleder for Kultur og Næring,Holtålen Kommune. -Minikonsert ved Dag Bårdstu og Eirin Ulleberg Bårdstu. Salg av kaffe og kaker. Gratis inngang. Nordpåsuppe serveres i spisestuen,15.00-16.00 190,- Nå utvider vi tilbudet i Kulturlåven med utstillinger. Først ut er billedkunstner Lisbeth Skranes. Har du […]

Klikk her for å lese videre

Vi har fortiden et ledig vikariat som pedagogisk leder, arbeidssted pt. Elvland barnehage. Se mer informasjon om vikariatet og søk elektronisk her.

Klikk her for å lese videre

Vi har fortiden et ledig engasjement som kinomedarbeider ledig fra oktober 2019. Les mer om stillingen og søk elektronisk her. 

Klikk her for å lese videre

Det er per dags dato registrert 145 forhåndsstemmegivninger til Holtålen kommune så langt. Du kan forhåndsstemme i servicetorgets åpningstid frem til og med fredag 6.september. Fredag 6.september har vi langåpent til kl. 20:00 for å ta imot din stemme.  Har du behov for å stemme hjemme? Frist for å varsle kommunen om at du ønsker […]

Klikk her for å lese videre

Som en del av politireformen etableres det politikontakter for alle landets kommuner. Målet er å sytematisere og jobbe smartere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Poltikontakten er det daglige kontaktledd med kommunene og er rådgiver innen kriminalitetsforebyggende arbeid.   Poltioverbetjent Stein Bjørnli er til daglig å treffe ved Røros lensmannskontor unntatt på onsdager da han blir å treffe […]

Klikk her for å lese videre

Vi har for tiden fem ledige stillinger i Holtålen kommune, hovedsaklig innenfor helse. Vernepleier Avdelingsleder Sykepleier Koordinator velferdsteknologi – 2.gangs utlysning INTERN UTLYSNING – Hjelpepleier/Helsefagarbeider Les mer om de ulike stillingene og søk elektronisk her. 

Klikk her for å lese videre

Invitasjon! Samlingen passer for deg som arbeider med velferdstjenester fra landbruket, Inn på tunet, og ønsker faglige. påfyll samt muligheten for erfaringsdeling med andre tilbyder.   Tid: Tirsdag 15. Oktober og Onsdag 16. Oktober Sted: Scandic Hell, Værnes   Klikk her for å se hele programmet!

Klikk her for å lese videre

Fristen for å søke om spillemidler for 2020 er satt til 15. nov. 2019. De som planlegger å søke bes ta kontakt med kommunen. For øvrig er det elektronisk utfylling av søknaden – via nettstedet www.idrettsanlegg.no og linken søknadsskjema.

Klikk her for å lese videre

Sted: Mære landbruksskole Tid: Fra mandag 23. september 2019 kl. 09.00 Til tirsdag 24. september 2019 kl. 15.00 Påmeldingsfrist: Lørdag 7. september 2019 kl. 00.00 Kurset passer for deg som har bestemt deg for å starte IPT på gården, og/eller ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke navn og logo, og […]

Klikk her for å lese videre

Hukommelsesteamet i Holtålen invitere til filmkveld En kritikerrost dokumentarfilm om Siri, som fikk demens-diagnosen i en alder av 38 år. Hun bor nå på en institusjon, mens ektemannen må fortsette hverdagslivet hun egentlig skulle være en større del av. Minnene bringer på mange måter oss mennesker sammen. Hva skjer med relasjonene når minnene forsvinner?   […]

Klikk her for å lese videre

Befolkningstall for 2. kvartal 2019 Folketallsvekst på 12, tilflyttingspluss på 13

Klikk her for å lese videre

Dersom du ikke kan komme til et valglokale eller avgi forhåndsstemme i kommunehuset på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i kommunen om å få stemme hjemme, eller der du oppholder deg. Du må tilfelle varsle til sentralbordet i kommunen, tlf. 72417600 innen 02.09.2019 så avtaler vi tid.

Klikk her for å lese videre

Storhelg i Hovet arrangeres 5. og 6 oktober. I disse dager sendes det ut invitasjoner om standplass i Kiempen til bedrifter og lag/foreninger/organisasjoner i Holtålen kommune. Hvis det formodning er noen organisasjoner som ikke får tilsendt invitasjon så ber vi om at en tar kontakt med kommunen. Invitasjonene finner du også på kommunens hjemmeside (søk […]

Klikk her for å lese videre

Mobbeombud Hans Lieng er nytt mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt. Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag fylkeskommune deler ut pris for fremragende innsats for inkludering. Les mer om det her! Søknadsfrist: 1.oktober

Klikk her for å lese videre

Personvernombud Mari Gyløien er ansatt som personvernombud for kommunene Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu. Du finner henne i Servicekontoret på Rådhuset på Støren. Ved lovendringen etter Personvernforordningen fra EU (GDPR), ble alle kommuner pålagt å ha et personvernombud. Personvernombudet er ansatt i kommunen og skal veilede og gi råd i arbeidet med personopplysninger i […]

Klikk her for å lese videre

Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september. Du kan avgi din stemme i kommunehuset mellom kl. 09:00 – 15:00 på alle hverdager.

Klikk her for å lese videre

Fra mandag 12.august til og med fredag 6.september kan du forhåndsstemme i Holtålen kommunes Servicetorg i våre åpningstider, mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00.2 Fredag 6.september har vi langåpent til kl 20:00.     Vi oppfordrer alle til å ta med valgkort og legitimasjon ved forhåndsstemming.

Klikk her for å lese videre

I disse dager får alle stemmeberettigede tilsendt valgkortet sitt. Det kan variere litt når du får det, men alle velgere skal ha mottatt valgkortet innen 12. august. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det gjør stemmegivningen enklere. Har du ikke mottatt valgkort? Mottar du ikke valgkortet innen 12. august og lurer på om […]

Klikk her for å lese videre

Statens Strålevern anbefaler at alle under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn kjøper tabletter for hjemmelagring. Du kan du kjøpe tablettene reseptfritt i apotek. Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs […]

Klikk her for å lese videre

Klikk her og les Landbruksnytt nr. 2 – Juli 2019 i sin helhet   Viktige datoer sommer/høst 2019 Inspirasjonsmøte for næringslivet (kommer mer)                     27. august Frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding              1. september Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd RMP                          […]

Klikk her for å lese videre

Vi har for tiden ledig stilling som Helsesykepleier. Se fullstendig utlysningstekst og søk på stillingen her. 

Klikk her for å lese videre

Holtålen sykehjem har vært på fisking ved Langen i Båttjønndalen i dag. Lukta av bål, smaken av bålkaffe og stekte pølser i det fri kaller vi LIVSGLEDE ! Fiskestengene var med, og fisk ble det, som ble grillet på bålet i folie med smør og einer. Dette sammen med flatbrød og smør, var innertier (Takk […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune er en del av Uthusprosjektet. I den forbindelse så ønsker vi å realisere tiltak også i vår kommune. Kommunen ber derfor om innspill fra hjemmelshavere som har aktuelle objekter, og som i utgangspunktet er mindre kostnadskrevende tiltak. Hjemmelshaver må ta 20% av de totale kostnadene. De som ønsker å komme i betraktning må […]

Klikk her for å lese videre

X