Aktuelt

Ringing med klokker Etter anbefaling fra bispemøtet og kirkerådet vil det bli ringt i kirkeklokkene i Haltdalen kirke lørdag 4. april, kl. 17:00 som et tegn på kirkelig nærvær og forbønn.   Høytidsringing Normalt ringes ikke høytiden inn i påsken, men i den ekstraordinære situasjonen med stengte kirker, vil likevel kirkeklokkene i Haltdalen og Ålen ringe høytiden […]

Klikk her for å lese videre

Vi er veldig glad for å kunne meddele at vi har fått klarsignal til å åpne for bestilling og utlån av bøker, filmer, tidsskrifter og lydbøker til påske. Logg deg inn på vårt websøk med lånenummer/e-post og pin-kode. Her kan du søke opp og reservere det du ønsker å låne eller du kan sende et reservasjonsønske på […]

Klikk her for å lese videre

Revisjon av Holtålen kommunes trafikksikkerhetsplan Varsel om oppstart   Trafikksikkerhetsutvalget har vedtatt å igangsette revisjon av Holtålen kommunes trafikksikkerhetsplan. Skoler, barnehager, grendeutvalg, eldreråd, ungdomsråd, enkeltpersoner, lag og foreninger inviteres til å komme med innspill til planarbeidet. Dagens trafikksikkerhetsplan ligger ute på kommunens hjemmeside her… Innspill merkes sak 20/190, og sendes til Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 […]

Klikk her for å lese videre

Hov skole er på jakt etter lærere og har lyst ut to nye stillinger. Lærer – 80% fast fra 01.08.2020 Lærer – 80 % vikarstilling i perioden 01.08.20-31.07.21 Se fullstendig utlysningstekst og søk på stillingene her. Søknadsfristen er 19.04.2020

Klikk her for å lese videre

Har du verv som meddommer eller sitter du i forliksrådet? Hvis du ønsker å frasi deg vervet må det meldes skriftlig innen 13.april 2020 til: epost@holtalen.kommune.no  eller Holtålen Kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen.  

Klikk her for å lese videre

Barna som er på skolen i dag har laget påskekylling. Flinke og kreative barn.

Klikk her for å lese videre

Pressemelding fra AtB: Mandag 30. mars innføres det nye rutetider for lokal- og regionbuss i Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer. Ruteendringen førstkommende mandag vil gjelde for buss i regionene i hele Trøndelag. For Trondheimsområdet (Trondheim, Malvik og Melhus) og for hurtigbåt og ferge ble det gjennomført ruteendring mandag 23. mars. For […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen viderefører tiltakene som er innført i det norske samfunnet for å dempe spredningen av koronaviruset og har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april, og at fjernundervisning i skolen fortsetter. Hvis ikke annet blir bestemt fra sentralt hold, åpnes skoler og barnehager den 14. april til […]

Klikk her for å lese videre

Søknad om kulturmidler sendes elektronisk via søknadsskjema på kommunens hjemmeside. Søknadsfrist er 1. mai 2020. Eventuelle spørsmål rettes til kulturkonsulent Siri Hegseth. Telefon: 958 94784. E-post: siri.hegseth@holtalen.kommune.no

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

Førstkommende kommunestyremøte i Holtålen, torsdag 02. april, utsettes inntil videre. Nytt tidspunkt for gjennomføring blir avgjort etter påske. Gjennomføringsmetode vurderes fortløpende ut fra utviklingen i korona-situasjonen. Formannskapsmøtet tirsdag 31. mars gjennomføres som planlagt, men vil bli avholdt som fjernmøte over webkamera. Politisk behandling i Holtålen kommunen planlegges å gå tilnærmet som normalt til tross for […]

Klikk her for å lese videre

Flybilder over Holtålen fra 1979 og 1993 er lagt ut på norgeibilder.no. Finner du huset ditt? Fin aktivitet i disse tider.    

Klikk her for å lese videre

Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE), Holtålen kommune og Trøndelag Fylkeskommune i har blitt enige om utbygging av fiberbredbånd I område Grønseth – Flatberg – Haugen/Engan – Gåregrenda – Ysetmoen – Øvindmoen – Strandvegen og Jormorbakken i Haltdalen. NTE vil være entreprenøren. Husstander i dette området vil med det første motta et brev fra NTE og […]

Klikk her for å lese videre

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via mobilen din eller e-posten din som en videokonsultasjon. Denne tjenesten brukes kun når tilstanden ikke krever fysisk oppmøte og skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Det skal være avtalt med legekontoret på forhånd og du må samtykke. Du betaler vanlig egenandel og får faktura i etterkant. […]

Klikk her for å lese videre

Torsdag 19. mars ble § 5 i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendom mv. iverksatt, dog noe endret fra opprinnelig forslag.  Se lenke her. Holtålen kommune har verken myndighet til, eller ambisjon om, å behandle søknader om dispensasjon fra forskriften. Personer med fritidsbolig i andre kommuner enn bostedskommune bes forholde seg […]

Klikk her for å lese videre

Kartverket får henvendelser om oppmålingsforretninger og korona. Holtålen kommune benytter handlingsrommet i eksisterende regelverk, samt Kartverkets anbefaling til kommuner og landmålere. Kartverket oppfordrer også på det sterkeste til at landmålere forholder seg til de retningslinjene som til enhver tid gis fra myndighetene og kommunale helsemyndigheter når det gjelder tiltak knyttet til koronavirus. Situasjonen og rådene […]

Klikk her for å lese videre

Korona-viruset kan skape økt press på våre pleie og omsorgstjenester. På grunn av økt press på sykehusene må kommunen trolig regne med å ta hånd om flere utskrevne pasienter tidligere enn forventet. Vi ønsker derfor å etablere en base av fagfolk og andre som vi kan ha i bakhånd hvis korona-epidemien vedvarer. Vi ber derfor […]

Klikk her for å lese videre

Kirkekontoret er stengt for besøk på ubestemt tid. Gudstjenester er foreløpig avlyst til over påske. Konfirmasjonsgudstjenestene er utsatt, nærmere informasjon om dette kommer når situasjonen er mer avklart Kontakt med kirkekontoret: Ansatte er på kontoret enkelte dager mellom 10.00 og 14.00, og tar telefonen, men hjemmekontor brukes i den grad det er mulig. Kirkevergen kan […]

Klikk her for å lese videre

Når barnehage og SFO er stengt, slipper foreldre å betale for dette.  Faktura for mars er utsendt, og  betales på vanlig måte.  Fritak pga. stenging avregnes på neste faktura (april). Tilbud om dagtilbud for barn med foreldre i utsatte yrker er gratis. Holtålen kommune sender ut kommunale avgifter og eiendomsskatt på vanlig måte.  De som […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har sterkt vurdert om kommunegrensen skal stenges i en eller annen form. Vi har kommet til at vi i dag ikke ønsker å gjøre dette.  For det første vil en slik stenging være umulig å praktisere/håndheve, og for det andre har vi ikke oversikt over de samfunnsmessige konsekvenser et slikt vedtak, spesielt dersom […]

Klikk her for å lese videre

Det er oppdaget kollaps i hovedavløpsledning ved sakslia. Arbeid er iverksatt. Vi ber huseiere i området om å bruke så lite vann som mulig i løpet av de første timene. Arbeidet forventes å være ferdig rundt kl 14.00.   Med vennlig hilsen avdeling for kommunalteknikk

Klikk her for å lese videre

SKOLEGÅRDEN STENGT kl. 06.30 – 16.30 Pga. koronastenging tillater vi ikke at skoleområdet blir brukt av andre enn de som har tilbud gjennom kommunen i dette tidsrommet.   Hilsen Holtålen kommune

Klikk her for å lese videre

Legekontoret er fortsatt betjent på dagtid, mandag til fredag 08-15, men prioriterer øyeblikkelig hjelp og pasienter som har alvorlige og kroniske helseplager. Det oppfordres også til å ringe for å bestille time for blodprøvetaking og andre henvendelser, i stedet for å møte i skranken. Dette betyr at enkelte timer vil måtte utsettes, men vi poengterer […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen følger nasjonale retningslinjer fra helsemyndighetene. Disse finner du her!

Klikk her for å lese videre

Fra og med i dag 16. mars, stenger NAV Røros, Os og Holtålen for drop in. Ved behov for kontakt med lokalt kontor kan vi kontaktes på følgende telefonnummer: 41274869 41276752 46906249 Telefonene vil være betjent mellom 09.00- 15.00 Skal du levere søknader eller andre papirer, ber vi deg bruke postkassen ved inngangen på vårt […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen helsestasjon Fra mandag 16. mars 2020 vil tjenestetilbudet bli lavere enn normalt, og noen faste kontroller ved helsestasjonen utgår for en periode. Dette for å forhindre smittespredning av covid-19 viruset. Jordmor og helsesykepleier vil ha oppfølging etter individuelle behov.  Ring oss! Det er viktig at alle som har tenkt seg på helsestasjonen ringer oss […]

Klikk her for å lese videre

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, besluttet Helsedirektoratet nylig blant annet å stenge alle skoler og barnehager. Det ble gjort noen unntak for de som har oppgaver i kritiske samfunnsfunksjoner. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av […]

Klikk her for å lese videre

KORONATELEFON I HOLTÅLEN     913 09 730 Mandag- fredag 08-15   Ring dette nummeret hvis du lurer på om du trenger å ta koronaprøve eller kontakte lege pga. korona.

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune oppfordrer personer med bostedsadresse utenfor kommunen om ikke å reise til Holtålen på nåværende tidspunkt. Nasjonale myndigheter oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Dette omfatter både innenlands og utenlands reiser – også fritidsreiser og opphold på fritidsbolig.   Alle kommuner tilrettelegger nå helsetjenester og beredskap ut i fra […]

Klikk her for å lese videre

Som kjent er barnehagene og skolene i kommunen stengt. Kommunen er pålagt til å opprette et tilbud til barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner. Se link.  Foreldre som mener de har krav på et slikt tilbud melder dette til kommunen på epost: epost@holtalen.kommune.no så snart som mulig, helst innen kl. 14.00 i dag (fredag 13.mars). […]

Klikk her for å lese videre

Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende – som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020: Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. Hva er hjemmekarantene. Les mer her!   Mvh Krisestab

Klikk her for å lese videre

Alle gudstjenester avlyses i første omgang t.o.m. neste helg, men dette blir forlenget hvis hjemkommunen, biskop, eller folkehelsetjenesten ønsker forlenging. Se også merknad om håndtering av begravelser og dåp. Kirkekontoret er stengt for besøkende! Les Pressemelding Korona 12 mars 2020 her!      

Klikk her for å lese videre

Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende – som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020: Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med […]

Klikk her for å lese videre

For en tid siden ble det lagt ut noen bilder fra 2.klasse som laget fuglekasser. De henger nå hjemme hos elevene, samt at vi har hengt opp en kasse utenfor klasseromsvinduet vårt. Mandag flyttet to kjøttmeiser inn, Pipp og Popp 😊 Vi gleder oss til å følge dem utover.

Klikk her for å lese videre

Det er pr i dag ikke påvist smitte i Holtålen Kommune. Holtålen Kommune velger å gjøre mer omfattende tiltak for å minimalisere spredningen av koronaviruset. Krisestaben gav derfor sin beslutning til tiltakene som er iverksatt med øyeblikkelig virkning tom 27. Mars. Vi må påberegnes at tiltakene kan vare over en lengre periode: Elvland barnehage, Haltdalen […]

Klikk her for å lese videre

Det er nå tøffe forhold både for hjortevilt og tamrein i skog og på fjell. Det er derfor viktig å minne om at selv kortvarige forstyrrelser kan være svært avgjørende for hjortedyr som nå går på sparebluss. Mange av hodyra går i tillegg mot slutten av en lang drektighetsperiode, noe som gjør utfordringen enda større. […]

Klikk her for å lese videre

Les landbruksnytt her.

Klikk her for å lese videre

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser har økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av koronavirus (COVID-19). Dette er personer med høy alder og de har ofte en eller flere sykdommer. Den samme risikoen kan også gjelde personer i bofellesskapene for utviklingshemming, barneboligene og BPA-ordningene. Rådene under gjelder også for besøkende til dem. […]

Klikk her for å lese videre

Jubileumsfest med Sie Gubba 14 Mars er utsatt grunnet fare for smittespredning: I samråd med Kommunelegen har Ålen IL kommet frem til at Jubileumsfesten med Sie Gubba 14 mars må utsettes. Ålen IL avventer situasjonen og vil finne ny dato når dette kan gjennomføres. På vegne av Idrettslaget, frivillige og feststemte, er det bare å […]

Klikk her for å lese videre

Møte i nasjonalparkstyret 4. mars 2020 Nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2020 – 2023 hadde sitt første møte onsdag 4.mars i Trondheim, med blant annet konstituering av nytt styre. Nyvalgt leder er Sivert Moen. Les mer på Nasjonalparkstyrets hjemmeside her…

Klikk her for å lese videre

Fra 2020 blir kommunale avgifter og eiendomsskatten fakturert sammen, fordelt på 4 terminer. På grunn av retaksering av alle eiendommer vedrørende grunnlag for eiendomsskatt blir første termin 2020 derfor en måned forsinket. Dette betyr at fakturaene som skulle komme i mars, kommer i april i stedet.

Klikk her for å lese videre

Nye medlemmer til Nasjonalparkstyret for Forollhogna Miljødirektoratet har oppnevnt nye medlemmer til Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Oversikt over de nye medlemmene med vara finner du på nasjonalparkstyrets nettsider. Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg skjer i styremøte onsdag 4.mars 2020. Møte i nasjonalparkstyret onsdag 4.mars 2020 Møteinnkalling og saksdokumenter til styremøtet finner du her. Møtet holdes […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen folkebibliotek søker ferievikar i perioden 13. juli til og med 7. august, arbeidstid mandag, onsdag og fredag. Se fullstendig utlysningstekst og søk på ferievikariatet her.

Klikk her for å lese videre

Holtålen er pilotkommune i nasjonalt samarbeid om samfunnsplanlegging i de minste kommunene Torsdag 27. februar besøkte Kompetansesenter for distriktsutvikling – Distriktssenteret, Ruralis, og Trøndelag fylkeskommune Holtålen. Holtålen er en av seks norske distriktskommuner som er valgt ut til å være med i et forskningssamarbeid om å koble samfunnsplanlegging og utviklingsarbeid sterkere sammen. God planlegging er […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret i Holtålen Kommune vedtok i møte 13.12.2018 i sak 45/18 retaksering av alle eiendommer med virkning fra og med skatteåret 2020. I møte 19.12.2019 vedtok kommunestyret i sak 66/19 at promillesats for næringseiendommer settes til 7 promille, og at promillesats for bolig/fritid/landbruk settes til 4 promille. Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 27.02.2020 nye takster for […]

Klikk her for å lese videre

Oppdatert informasjon fra norske helsemyndigheter finner du på Folkehelseinstituttes hjemmesider: • Om koronaviruset https://www.fhi.no/ Kommuneoverlege i Røros kommune, Anne Lajla Westerfjell Kalstad, ønsker å gi følgende råd dersom du skulle mistenke smitte: Ikke dra til fastlegen, sykehuset eller legevakten dersom du mistenker koronasmitte. Du bør: • Ringe fastlegen din • Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på […]

Klikk her for å lese videre

Hauk Rennemo Hanslien er ny fagarbeider i Barne-og ungdomsarbeiderfag. Han har vært lærling hos oss i barnehage, skole, SFO og fritidsklubb, og har nådd sitt mål med fagbrev. Vi gratulerer,  og ønsker Hauk lykke til på veien videre!

Klikk her for å lese videre

Røros/ Holtålen kommune forvalter fra 2020 ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder», og vi oppfordrer beitelag (og i enkelte tilfeller enkeltbrukere) til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite. Søknadsfristen er 15. mars 2020. Søknaden leveres via […]

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese vedtaket.

Klikk her for å lese videre

I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har i underkant av 2000 innbyggere, og du vil betjene en liste på ca. 750 pasienter. Holtålen legekontor er et lite […]

Klikk her for å lese videre

Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene brukes. Kunnskap om arealressursene gir grunnlag for økt bevissthet om arealbruk. Informasjonen kan brukes i planarbeid, utredninger og politiske prosesser, og være til nytte for forvaltningen, presse, politikere og allmennheten. Les mer hos NIBIO her…

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune skal fra høsten 2020 ta inn lærlinger. Følgende fag vurderes: Barne- og ungdomsarbeiderfag, IKT servicefag, Helsearbeiderfag og Kontor- og administrasjonsfag.   Se mer informasjon og søk på lærlingeplass her. 

Klikk her for å lese videre

Vi har for tiden 2 ledige stillinger som pedagogisk leder i Holtålen kommune, arbeidssted for tiden er Elvland barnehage. 100% fast stilling 100% vikariat Se fullstendig utlysningstekster og søk på stillingene her. 

Klikk her for å lese videre

Cirkel K- Leieavtale Ålen Frosta Bobil & Caravan AS og Cirkel K Norge har i dag signert leiekontrakt for Cirkel K anlegget i Ålen. Dette vil bety at det ikke lengre vil være Cirkel K tradisjonell bensinstasjon i lokalene i form av drift via ett oljeselskap. Frosta Bobil & Caravan AS kommer til å ha […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune bruker å sende ut informasjonsbrev til hytte- og fritidsboligeiere (bosatt utenfor kommunen) gjennom året. Her følger info-brevet vi har sendt ut til vinterferien. Klikk her for å lese nyhetsbrevet.

Klikk her for å lese videre

Vi har ledig stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten i kommunen. Se fullstendig utlysningstekst og søk på stillingen her.

Klikk her for å lese videre

2.klasse har hatt om fugler i naturfag etter jul. I dag fikk vi hjelp til å lage egne fuglkasser som vi kan henge opp i et tre hjemme. Takk til Svein Ingebrigt Finland for god hjelp.

Klikk her for å lese videre

Varsling Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass (i arbeidsgiveren sin virksomhet). Slik kan du varsle om kritikkverdige forhold: Trykk her Det finnes ingen formkrav til selve framstillingen av et varsel. Varsling kan gjøres muntlig og skriftlig. Arbeidstilsynet anbefaler likevel at du varsler skriftlig. Veiledning for […]

Klikk her for å lese videre

Drivstoffanlegget til CircleK i Ålen er desverre midlertidig ute av drift. I følge salgssjef i CircleK skyldes dette en formalitet rundt opphør av stasjonsdriften og prosessen rundt dette. Pumpene skal etter planen være tilbake i drift innen kort tid, og senest i løpet av f.k. mandag.

Klikk her for å lese videre

LENGE LEVE! Kveli Rånes Bremseths nye show. I 2018 fullførte humortrioen Kveli Rånes Bremseth det selvpålagte oppdraget å spille forestillingen «Det e itj størrelsa det kjæm an på» i samtlige 48 kommuner i Trøndelag. Til sammen ble den forestillingen spilt 120 ganger. Nå er musikk-humoristene klare til å møte publikumsmassene med sitt nye show som […]

Klikk her for å lese videre

Det kan søkes på barnehageplasser med oppstart fra 3. august 2020. Vi gjør oppmerksom på at Holtålen kommune har et årlig opptak i barnehagene. De som har plass, men ønsker endring i oppholdstid må sende ny søknad. Søknadsfrist innen 01.03.20 Informasjon om søkeprosessen og søknadskjema finnes på hjemmesiden til Holtålen kommune: Trykk her Søknaden må sendes […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapet har i møte den 14. januar 2020 i sak 3/20 vedtatt å legge plan for idrett og fysisk aktivitet 2020 – 2024 ut på høring og offentlig ettersyn. Plan for idrett og fysisk aktivitet baserer seg på tidligere plandokument. Idrett og fysisk aktivitet er viktig for helse, miljø og bolyst. Planen skal være et […]

Klikk her for å lese videre

Til høsten endrer vi hvordan vi henter avfallet hos deg. Din husstand får utdelt fire dunker i løpet av sommeren. Hvis du og naboen setter avfallet på samme sted, kan det bli fullt når dere får fire dunker hver. Du kan jo prate med naboen om å dele dunk. Hvem er naboen du vil dele […]

Klikk her for å lese videre

Du kan nå søke på ledige stillinger som ferievikar i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Søknadsfristen er 23.februar.   Se mer informasjon og søk på stillingen her. 

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med inføring av ny kommunelov, er det krav om at det som tidligere ble kalt reglement for godtgjørelse til tillitsvalgte mm. skal utformes i forskrifts form. Departementet har i brev av 4/12-19 bedt kommunen om å ordne dette, samtidig som det er vedlagt en mal som oppfyller formkravene. Forslag til forskrift kan leses her. […]

Klikk her for å lese videre

Plankontoret har bred og solid kompetanse innen areal- og kommuneplanlegging. Vår viktigste oppgave er å levere planarbeid med kvalitet i samarbeid med våre oppdragsgivere. Vår styrke er spesialtilpassede løsninger for hvert oppdrag. Vi løser plan- og utredningsoppgaver for våre fem kommuner, Oppdal, Rennebu, Rindal, Holtålen og Midtre Gauldal. I tillegg lager vi planer for offentlige […]

Klikk her for å lese videre

I forrige sesong avslo kommunen de som søkte om tillatelse til å kjøre snøscooter fra området Nøra mm over Flya og til fritidsbolig ol. I Gauldalen, med begrunnelse at et ønske om å ha « dobbelt» løyve, dvs. både fra Målåsetra og Flya ikke var ønskelig bl.a for å redusere antall tillatelser, og at de […]

Klikk her for å lese videre

Produksjon av lokalmat. Kompetanse- og nettverksarrangement   Les programmet her

Klikk her for å lese videre

Røde Kors «Ferie for alle» inviterer til følgende opphold vinteren 2020: Uke 8 : Vinterferie – Familieopphold Patrusli gård, Tydal 17. – 21. februar. Søknadsfrist 15.januar. Uke 15: Påskeferie – familieopphold Patrusli gård, Tydal 07 – 11. april. Søknadsfrist 28.februar. -Et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi I Norge lever 95 000 barn i […]

Klikk her for å lese videre

I dag var det juleavsluttning ved Hov skole. Ordføreren deltok og fikk julegave av nissen. Holtålen kommune ønsker alle en riktig god jul!

Klikk her for å lese videre

Les landbruksnyheter for desember 2019  her !

Klikk her for å lese videre

Kommunehuset og servicetorget holder stengt i perioden 24.12.2019 til og med 1.1.2020. Legekontoret: Åpent til kl. 12:00 på jule- og nyttårsaften. 27.12. og 30.12. er det åpent som vanlig kl. 08:15 – 15:00 Regnskapskontoret Mandag 23.12. Bemannet Tirsdag 24.12   Stengt Fredag 27.12   Bemannet Mandag 30.12 Bemannet Tirsdag 31.12   Stengt Kirkekontoret: Stengt jul- og nyttårsaften 23.12. […]

Klikk her for å lese videre

Vi holder oppe på følgende dager: • Mandag 23 desember kl. 12.00-14.00 • Fredag 27 desember kl. 12.00-14.00 • Mandag 30 desember kl. 12.00-14.00 Ved krise kan vi kontaktes på telefon: 5555 3333 Ordinære åpningstider fra fredag 3 januar. Vi ønsker alle en riktig god jul !

Klikk her for å lese videre

Helligdager gir endret hentedag for avfall i jula. Sjekk når avfallet hentes hos deg på https://www.fias.no/nyheter/endrede-hentedager-i-jula/

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

4.des: Rampenissen ble fersket i å jukse i personalets julelotteri, eller var det lønn til jul han ville ha?   5.des: Rampenissen har vært aktiv i natt. Juleforbredelser kan gå over stokk og styr, hos May Hilde går det opp og ned…

Klikk her for å lese videre

Du er selv som abonnent ansvarlig for å levere inn ditt forbruk før årsoppgjøret. Avlesningen bør skje så nært 1. januar som mulig. Alle vannmåleravlesninger skal derfor være kommunen i hende innen 15. januar hvert år. Ved manglende avlesning vil bolig/hytte bli belastet gebyr etter stipulerte satser. Gjeldende satser og forutsetninger finnes i kommunens gebyr […]

Klikk her for å lese videre

1.des: Ny pasient på sykehjemmet ankommer, virker til å være en fin liten fyr, men personalet oppdager fort at her er det noe i gjære. Allerede dag en er det tull med personaltoalettet. 2.des: har rampenissen lyst til å piffe opp dagen til renholder, kanskje blir det hjelp til julevasken?…

Klikk her for å lese videre

Tilkallingsvikar på renhold på kommunale bygg søkes snarest. Tilkalling etter behov. Timeantall vil variere. Må beherske norsk, skriftlig og muntlig. Førerkort klasse B. Fleksibel og løsningsorientert. Positiv og godt humør. For flere opplysninger kontakt renholdsleder May Britt Aasen på tlf.: 90651230 eller e-post: may.aasen@holtalen.kommune.no

Klikk her for å lese videre

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom) Om tilskuddsordningen Beløp: Om lag 310 millioner kroner (2020) Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019. Rapporteringsfrist: 1. april 2021. Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på […]

Klikk her for å lese videre

En utflytta haltdaling sto midt oppi norgeshistoria for nesten 60 år siden, da amerikanske oljeselskaper ønsket fritt leide til å lete etter olje og gass i Nordsjøen. Statssekretær Reidar Melien var industriminister Trygve Lies nærmeste medarbeider i begynnelsen av det norske oljeeventyret. Møt ham i Oppunder Fjellbandet nr. 2. I juleutgaven kan du også lese […]

Klikk her for å lese videre

Det nærmer seg jul, og Oppunder Fjellbandet holder ruta! Nå er juleutgaven av Holtålens eget lokalhistoriske magasin her, med hundre sider stappfulle av variert lesestoff – og ikke minst spennende bilder. Klarer du å spare bladet til julaften? Forfatterne i Oppunder Fjellbandet denne gang er David Engan, Harald Reitan, Roald Evensen, Torgun Brean, Trond Arnesen, […]

Klikk her for å lese videre

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen har lagt ut Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023  på høring. Høringsfristen er satt til 01.03.2020. Forvaltningsplanen gir en bred oversikt over de forskjellige områdene og verdiene i verdensarven og tilstanden for disse i dag, av hvem og hvordan verdensarven forvaltes, hvilke økonomiske kilder som brukes til å […]

Klikk her for å lese videre

Klikker du HER får du en oppdatering fra Tensio AS (tidligere Trønder Energi Nett AS) angående fremdriften på strømprosjektene i vår kommune.

Klikk her for å lese videre

65 % stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider pt turnus natt hjemmetjenesten/Sakslia bofellesskap ledig fra januar 2020.  Arbeid hver 3.helg   Se fullstendig utlysningstekst og søk på stillingen her. 

Klikk her for å lese videre

Vi har dessverre fremdeles problemer med møtekalenderen på hjemmesiden vår, så vi legger også denne gangen ut Formannskapssakene til f.k. møte her. Sakspapirer Økonomirapport 3. kvartal 2019 Vedtaksoppfølging 3. kvartal 2019 Budsjettendringsskjema Oversikt investeringertest

Klikk her for å lese videre

Lys og trivelig 4-roms leilighet ledig.  Egen bod og biloppstillingsplass. Tv og internett inngår i leien. Det er ikke tillatt med dyr. Ikke røykere. Spørsmål ang. leiligheten stilles til May Britt Aasen, 953 69 667, (mandag eller onsdag). Søknad sendes elektronisk. Søknadsskjema finner du her!

Klikk her for å lese videre

Siste talloppdatering for HUNT-Undersøkelsen er klar! Holtålen ligger fortsatt i ledelsen. Flere kvinner enn menn har svar – vi går ut med en klar oppfordring til alle menn i kommunen; Kom igjen! 

Klikk her for å lese videre

Vi har fortsatt midler på bok i kommunen til å gi tilskudd til skogkultur. Det er flere som har fått utført planting i år, som enda ikke har søkt. Det er gode tilskuddsordninger i skogbruket, og alle tilrås til å søke om utbetaling av skogfond og tilskudd. Det minnes også om at bruk av skogfond […]

Klikk her for å lese videre

FIAS har oppdatert hjemmesiden sin, så det skal være mulig å finne svar på de fleste spørsmål der: https://www.fias.no/ny-ordning-2020/ De som ønsker å bytte abonnement, må ta kontakt med kommunen, og ikke FIAS. Se folder her!

Klikk her for å lese videre

Møteprotokoll for møte i Formannskapet den 29.10.2019 kan du lese her: Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2019

Klikk her for å lese videre

Program til kulturvukku 2019 finner du her!

Klikk her for å lese videre

Nye tall for HUNT-undersøkelsen er klare! Størst økning siden fredag har Selbu og Holtålen, med begge på 12.3%-poengs økning. Vi har dermed passert Tydal, og har sikkret over 55% deltakelse i løpet av få timer! Helseundersøkelsen i Trøndelag – svarandel 28.10.2019 for de som har mottatt SMS  

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap. Målet med Egenberedskapsuka 2019, som varer fra 28. oktober til 3. november, er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser. Myndighetene anbefaler nemlig at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egen beredskap. DSB (Direktoratet […]

Klikk her for å lese videre

Filmen «Hendelser i Holtålen- bak avisoverskriftene» vises igjen under Kulturvukku – tirsdag den 5. november kl. 19.00. Billettsalg ved «døra». Inngangsbillett 150 kr.

Klikk her for å lese videre

I uke 43 så hadde lærlingene i helsesektoren livsgledeuke. Det gikk ut på at de skulle finne på ulike aktiviteter som kan glede de eldre som bor på sykehjem eller omsorgsbolig her i kommunen. På onsdag arrangerte de besøk i fra Elvland Barnehage. En liten gruppe kom å sang for beboerne på sykehjemmet og lekte […]

Klikk her for å lese videre

Sakspapirer til Formannskapet 29.10.2019 kan leses her. 

Klikk her for å lese videre

Fram til klokka 0900 i dag har Holtålen en svarprosent på 23,2%! Merk at 76+, dvs de som svarer på papir er ikke med, men svarandelen er i forhold til totalantallet SMS-er som har gått ut.   Det er foreløpig en suveren 3.plass med bare kommunene Osen og Tydal foran oss. Totalt 27 kommuner er […]

Klikk her for å lese videre

Kommunehuset og sentralbordet holdes stengt fra kl 12:00 – 15:00 onsdag 23.oktober på grunn av rydding i forbindelse med flyttingen av kommunehuset som skal skje våren 2020.  

Klikk her for å lese videre

X