Aktuelt

Vi ønsker elevene på skolene i Holtålen kommune velkommen til nytt skoleår torsdag 18.08.22.

Klikk her for å lese videre

Vegen blir stengt v/Nørvegen 75 i morgen, 16.08 – kl 08:00 og inntil videre. Nærmere info kommer dersom det blir endringer. Evt. spørsmål bes rettet til Iselin v/Ole P. Bakken AS – 480 43 995

Klikk her for å lese videre

Kommunehus inkludert sentralbord holder stengt tirsdag 16.august og onsdag 17.august grunnet kurs i nytt saksbehandler system. Postmottaket er heller ikke betjent disse dagene.

Klikk her for å lese videre

Nidaros DPS arrangerer temakveld om fødselsdepresjon onsdag 31.08.2022. Dette er et pårørendetilbud som er åpent for alle, også de som ikke er pårørende. MERK: Det er mulig å melde seg på for å delta digitalt! Påmelding til hilde.erlien@stolav.no

Klikk her for å lese videre

Holtålen legekontor er et lite og oversiktlig kontor med 3 kommunale fastleger og 1 LIS-1. Vi har interkommunalt legevaktsamarbeid med Røros og Os kommune. ⛰Holtålen kommune er en fjellkommune med i underkant av 2000 innbyggere. Vi har tog-, buss- og flyforbindelse. 2 timer fra Trondheim i nord og 30 minutter fra Røros i sør! 💓Holtålen […]

Klikk her for å lese videre

Fra 1.juli anbefalte Folkehelseinstituttet ny oppfriskningsdose med koronavaksine for alle som er 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. Anbefalingen gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Har du hatt Covid-19, anbefales det å vente i minst 3 uker før oppfriskningsdose. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Holtålen kommune kommer til […]

Klikk her for å lese videre

Informasjon fra Mattilsynet: Det har vært flere påvisninger av høypatogen fugleinfluensa blant villfugl langs deler av norskekysten de siste dagene. Mattilsynet mottar mange meldinger om syke og døde villfugler. Mattilsynet vurderer alle meldinger som kommer inn om syke eller døde fugler. Per nå prioriterer vi å ta ut prøver i geografiske områder der det tidligere ikke er påvist HPAI og i fjørfetette områder. Informasjon til næringsaktører og veterinærer Mattilsynet region midt kontaktet fjørfe-næringsaktører, privatpraktiserende veterinærer og kommunene med informasjon […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag Fylkeskommune legger detaljreguleringsplan for fv.30 Svølgja (planid 5026-0012), i Holtålen kommune ut til høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en trafikk- og rassikker veg og tunnel med god framkommelighet på strekningen Åsplassen/Svølgjatunnelen i sør, og Drøya i nord. Planområdet avgrenses mot Gaula i vest. Trøndelag […]

Klikk her for å lese videre

Oppunder Fjellbandet nr. 1 2022 er å få kjøpt følgende steder i regionen; Coop Marked i Haltdalen og Ålen, Norli Amnéus Røros, Norli bokhandel på Støren og i Trondheim (Nordre gate), Spar B. Langseth Selbu og Coop Prix i Tydal og på Bjørgen.

Klikk her for å lese videre

Kommunehuset inkludert sentralbordet holder stengt fredag 1.juli grunnet intern kurs for ansatte i servicetorget i forbindelse med overgang til nytt saksbehandlersystem. Saksbehandlere kan nås på telefon. Se ansatteliste her!

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret i Holtålen vedtok i møte den 15.06.2022 sak 15/22 en del av detaljreguleringen for Eggavegen – Ålen skisenter. Området omhandler eiendommen til Ålen Invest as GID 24/8. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av ny fritidsbebyggelse ved Ålen skisenter. Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets […]

Klikk her for å lese videre

Følgetjenesten til jordmor har feriestengt fra 21.06.2022 til 18.07.2022. Ring telefon 468 17 570 ved behov, tjenesten settes over til St.Olavs i Trondheim.

Klikk her for å lese videre

Slamtømming er i gang. Minner om at anleggene SKAL gjøres klar for tømming. Eksempelvis rydding av busker og kratt, som eventuelt har vokst opp siden forrige gang, eller har veien fram til anlegget fått hard medfart siden sist? Se tømmelista her…

Klikk her for å lese videre

Oppunder Fjellbandet, Holtålen kommune`s eget lokalhistoriske tidsskrift, er klar med årets sommerutgave. Igjen kan vi by på en variert buffé med lesestoff vi håper kan friste mange. 12 forfattere og tegnere er med på å gi oss sommerstemning, eller kanskje forkorte ventetida om været slår seg vrangt: Magne Nesvold, Knut Wolden, Ragnhild Engan, Rolf Engan, […]

Klikk her for å lese videre

Sommerferien nærmer seg og nordmenn som skal reise til land som krever koronasertifikat kan ha en del spørsmål. Den som reiser har selv plikt til å sette seg inn i reglene i det landet hun eller han reiser til. I den sammenheng har HelseNorge laget en sjekkliste for personer som planlegger reise : https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/sjekkliste-for-reiser/

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune i samarbeid med Norconsult as, varsler oppstart av arbeidet med reguleringsplan for Ålen barnehage ved Jensåsvollan i Ålen. Arbeidet vil være en felles behandling av reguleringsplanforslaget og byggesøknad jfr. Plan- og bygningsloven §12-15. Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan innen 03.08.2022 sendes skriftlig til: Holtålen […]

Klikk her for å lese videre

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september. Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan […]

Klikk her for å lese videre

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i sommer, i samarbeid med Luleå tekniske universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse GTK og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet. Målet er å kartlegge dype strukturer i berggrunnen. Kunnskapen blir, sammen med andre geologiske og geofysiske data, brukt […]

Klikk her for å lese videre

Da nåværende leiekjøringsløyver for Holtålen utløper i 2022. I denne forbindelse gjennomføres en ny tildelingsrunde. Tildeling av løyve vil bli for årene 2022-2026. Eventuelle søkere bes sende inn begrunnet søknad. Søknadene vil bli vurdert etter en rekke ulike tildelingskriterier: Tidligere leiekjørere prioriteres Det vil bli lagt vekt på leiekjøringens næringsmessige betydning for den enkelte – det oppfordres […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen forbereder seg på å bosette 60 ukrainske flykninger og vi ønsker å ta imot alle på en god måte. Kommunen er nå i gang med å forberede oss til denne viktige oppgaven. Det vil kreve at både kommune, lag/foreninger og innbyggere løfter sammen for å kunne tilby en god integrering. Vi har i dag […]

Klikk her for å lese videre

Fra 1.juli 2022 anbefalte Folkehelseinstituttet ny oppfriskningsdose med koronavaksine for alle som er 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. Les mer her! Påminnelse til alle som skal på legekontoret ! Holtålen legekontor fortsetter og følger nasjonale retningslinjer for smittevern og ber om at ALLE henvendelser og timeavtaler til fastlege eller laboratoriet avtales over telefon/sms på […]

Klikk her for å lese videre

I sommer kan du kombinere litteratur, naturopplevelser og fysisk aktivitet i en og samme aktivitet. Biblioteket tilbyr nemlig Litterær stolpejakt for første gang, og vil pågå i perioden 25. juni til 18. september. Årets stolpejakt tilbyr litterære skatter både i Holtålen, Røros, Os og Rendalen. Stolpejakt har blitt et attraktivt og artig folkehelse-tilbud i mange […]

Klikk her for å lese videre

Foto: Heidi Kirkhus Førskolegruppa i Elvland har i dag plukket søppel fra Svarthåggå til sentrum. De kalte seg selv for planetpatruljen. God innsats av gjengen, fryktelig mye søppel. Nå er det blitt fint til 17.mai-feiring!

Klikk her for å lese videre

Bilde ovenfor:  Deler av arbeidsgruppa sorterer konvolutter for utsending. May Hilde Storsve, Kristin Dragmyrhaug, Roar Baustad og Anita Engan ER DU 65 ÅR ELLER ELDRE OG BOR I HOLTÅLEN? Da vil du i disse dager motta en spørreundersøkelse i regi av Frivilligsentralen og pleie- og omsorgstjenesten som vi håper du tar deg tid til å svare […]

Klikk her for å lese videre

PRESSEMELDING FRA NORKART Datainnbrudd – persondata på avveie Norkart er leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon. Selskapet ble utsatt for et datainnbrudd i en av selskapets søketjenester. Innbruddet i søketjenesten ble avdekket 05.05.22 kl 13:12. Søketjenesten ble umiddelbart stengt, og sårbarheten utbedret kl 13:29 – samme dag. Datainnbruddet er politianmeldt og etterforskning pågår. Ukjente aktører […]

Klikk her for å lese videre

Siste onsdag i hver måned vil Holtålen kommune sin politikontakt, Frøydis Larntvet Kvernes, være til stede for publikum på kommunehuset. Kontordager på kommunehuset kl 0900 – 14.00  høsten 2022: 10.08.2022 07.09.2022 05.10.2022 02.11.2022 07.12.2022 Før sommerferien blir hun å treffe på kommunehuset den 29.06.22.

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har blitt anmodet om å bosette 60 flyktninger fra Ukraina. Vi vet enda ikke når bosetting vil skje, men vi må planlegge ut ifra at det kan komme flyktninger ganske snart. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med personer som har mulighet til å jobbe med bosetting av ukrainske flyktninger. Har du […]

Klikk her for å lese videre

På denne siden finner du lokal informasjon i forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina. Holtålen kommune har blitt anmodet om å bosette opp til 60 flyktninger. Akkurat nå søker vi etter en del møbler samt personer som kan arbeide med flyktninger i kommunen.   Klikk på knappene under for mer informasjon.

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret vedtok 09.03.2022 i sak 3/22 Ruspolitisk handlingsplan for Holtålen kommune frem til 2024. Planen kan leses i sin helhet her.    

Klikk her for å lese videre

Les pressemeldingene nedenfor Viktig steg mot ny gruvedrift i Rørosregionen Capella Minerals og Hessjøgruva AS inngår samarbeidsavtale   NHO Trøndelag støtter ny mineralsatsing i Hessjøgruva

Klikk her for å lese videre

Fra og med 19.04.2022 vil det grunnet bemanningssituasjonen bli noen endringer i åpningstiden ved kommunehuset. Kommunehuset holder åpent mandag, onsdag og fredag mellom kl. 10.00 – 14.00 Sentralbordet er åpent mellom kl. 10.00 – 14.00 mandag til fredag Vi oppfordrer alle til å bestille seg time hos saksbehandler.

Klikk her for å lese videre

Kommunebesøkene gjennomføres med hver kommune i Trøndelag. Målet er at Statsforvalteren skal besøke alle kommunene i løpet av en fireårsperiode. Torsdag var det Holtålen sin tur til å fortelle om sin kommune, hvilke utfordringer de opplever, og hvordan de tenker å utvikle sin kommune. Les mer på Statsforvalterens hjemmeside her…

Klikk her for å lese videre

I løpet året sendes det ut 2-3 info brev til hytte- og fritidsboligeiere (bosatt utenfor kommunen). Mye av innholdet er også relevant for innbyggerne. Klikker du HER så finner du infobrevet som HeiHoltålen har sendt ut til i forkant av påska.

Klikk her for å lese videre

Bassenget og badstua er nå stengt for vintersesongen, og åpnes ikke opp igjen før i oktober måned. Vel møtt igjen da!

Klikk her for å lese videre

Fra og med uke 14 (mandag 4.april) må selvtester bestilles ved å sende SMS til 2097. Skriv følgende: Holtålen fødselsdato, navn, ønsker covid-test (Eks.: Holtålen 010122, Ola Nordmann, ønsker covid-test) Du vil motta en SMS med tidspunkt for når covid-test kan hentes. Dermed blir det IKKE utdeling av selvtester til faste tider. Har du testet positivt […]

Klikk her for å lese videre

Revidert Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune – 2020-2024 – Utlegging til offentlig ettersyn – Høringsfrist 27.04.2022 Formannskapet behandlet i møte 15.03.2022 sak 34/22. Følgende vedtak ble fattet: Revidert Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2020 – 2024 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn   Den reviderte Trafikksikkerhetsplanen legges med dette ut til offentlig ettersyn i tiden 16.03.22 […]

Klikk her for å lese videre

Som en del av politireformen etableres det politikontakter for alle landets kommuner. Målet er å sytematisere og jobbe smartere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Poltikontakten er det daglige kontaktledd med kommunene og er rådgiver innen kriminalitetsforebyggende arbeid. Poltioverbetjent Frøydis Larntvet Kvernes er til daglig å treffe ved Røros lensmannskontor og kan etter avtale treffes ved kommunehuset i Holtålen. […]

Klikk her for å lese videre

Hva gjelder ved positiv koronatest nå? du bør holde deg hjemme si gjerne i fra til folk rundt deg at du er syk registrer positiv hurtigtest til kommunen Les mer her!   Trykk på knappen ovenfor for å registrere positiv hurtigtest

Klikk her for å lese videre

Planarbeidet har nå starta opp. Det er planprosjekt som skal omfatte både fotturer, skiløyper, sykkelruter og mulige padle- og roturer. Les mer om prosjektet HER.    

Klikk her for å lese videre

Gjennom de siste dagers aktiviteter i krigføringen mellom Russland og Ukraina, har temaet om jodtabletter blitt tatt opp. Jod vil være viktig behandling ved atomhendelse. Holtålen kommune har et kommunalt beredskapslager med jodtabletter. Målgruppen for lageret med jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Andre innbyggere i Holtålen kommune anbefales å […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret i Holtålen Kommune vedtok i møte 15.12.2021 i sak 36/21 satser for kommunal eiendomsskatt i Holtålen Kommune, der sats for næringseiendommer settes til 7 promille, og sats for bolig/fritid/landbruk settes til 4 promille. Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 28.02.2022 nye takster for alle endrede eiendommer, endringer i eiendom eller bygningsmasse pr 01.01.2022 Kommune. Liste over […]

Klikk her for å lese videre

Utdeling av hurtigtester til innbyggerne i Holtålen kommune foregår UTENFOR legekontoret ved teststasjonen mandag til fredag kl. 14.30. Man skal ALDRI gå inn i legekontorets lokaler for å hente ut hurtigtest for covid-19. Holtålen kommune opplever flere ganger daglig med at folk kommer inn i resepsjonen på legekontoret for å spørre etter / hente ut […]

Klikk her for å lese videre

Vaksineringen vil skje på legekontoret fremover, men du må få tildelt time for å komme. Ta kontakt med Holtålen legekontor om du ønsker koronavaksine. Send helst SMS: Start tekstmelding med «HOLTÅLEN + fødselsdato, navn og ønsker koronavaksine». Sendes til 2097. Kriterier for å få vaksine: Oppfriskningsdose: Du mottok 2. dose for minst 20 uker siden. […]

Klikk her for å lese videre

Beitebrukere i Røros og Holtålen oppfordres til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite. » Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder – Røros og Holtålen kommuner 2022 » SKJEMA INVESTERINGSPLAN Kontaktperson: Berit Siksjø berit.siksjo@os.kommune.no Søknadsfrist 1. […]

Klikk her for å lese videre

Fra og med i dag 16.02. blir det utdeling av selvtester utenfor legekontoret, mandag til fredag kl 14:30. Ingen utdeling på helg pr. dags dato.       Registrer testresultat ved å klikke på den røde knappen ovenfor.

Klikk her for å lese videre

Livskvalitet er tema for årets folkehelseprofiler. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og det som påvirker den. Folkehelseinstituttet publiserer hvert år folkehelseprofiler for hver kommune i Norge. Her kan du lese Holtålens profil. 

Klikk her for å lese videre

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene. Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022 Overordnede råd om smittevern til befolkningen Ha god hånd- og hostehygiene Følg vaksinasjonsprogrammet Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer. Ved positiv […]

Klikk her for å lese videre

Felles landbrukskontor for Os, Røros og Holtålen fattet i sak 20/22 vedtak om innføring av ekstraordinær båndtvang i de tre samarbeidskommunene. Det vises til vedtak. For Holtålens vedkommende fremsto vedtaket som noe upresist, og en ønsker derfor en presisering, slik at en unngår uklarheter og fortolkninger.   I hovedsak går uklarhetene på begrepet skoggrense. I opprinnelig vedtak […]

Klikk her for å lese videre

Badstua i Hovet er igjen åpen og klar for bruk. Bassenget og badstua er åpen på onsdager og torsdager slik; Kl. 17:45 – 19:00                Familiebading Kl. 19:15  – 20:15                Jenter og gutter; 10 – 20 år Kl. 20:00 – 21:00               Damer og […]

Klikk her for å lese videre

HUNT COVID Sør I løpet av de neste tre ukene vil alle som deltok i HUNT4 Sør få en SMS med invitasjon til å delta i HUNT COVID Sør (https://www.ntnu.no/hunt/covid-sor). Siden 2020 har pandemien hatt en enorm innvirkning på samfunnet og det fryktes at de fysiske og psykiske ettervirkningene kan bli store. Vi trenger kunnskap […]

Klikk her for å lese videre

Pressisering fra Holtålen kommune kan leses her!   Det fastsettes ekstraordinær båndtvang i de tre kommunene Røros, Os og Holtålen. Ekstraordinær båndtvang trer i kraft fra og med 5. februar 2022. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. Vedtaket avgrenses til å […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune søker ferievikarer ved Holtålen legekontor fra uke 26-32. Helsesekretær med autorisasjon eller under utdanning Offentlig godkjent sykepleier eller er under utdanning Offentlig godkjent bioingeniør eller er under utdanning Vennligst oppgi ønsket stillingsstørrelse og ukenummer du kan jobbe.   Se mer informasjon og søk på stillingen her!

Klikk her for å lese videre

Nå kan du registrere positivt testresultat selv elektronisk via ID-porten. Det sparer både deg som innbygger og oss som kommune tid ved at flest mulig kan registrere positiv selv-test via vår hjemmeside. Det vil fortsatt være mulig å nå koronatelefonen om man ikke kan registrere positivt testresultat selv. Registrer positiv hurtigtest her!

Klikk her for å lese videre

Koronavaksinasjon – drop-in: Dato Klokkeslett Hvem kan møte for koronavaksine: 02.02.22 13.00-15.00 Alle over 18 år som fyller kriteriene 16.02.22 16.00-18.00 Alle over 18 år som fyller kriteriene

Klikk her for å lese videre

Flytskjema som viser hva en som har positiv test for covid-19 skal gjøre, samt råd og regler for nærkontakter. Se større utgave av flytskjemaet her!  

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune skal snart lyse ut nye anbudskonkurranser på håndverkertjenester i regi av Værnesregionen Innkjøp. Aktuelle bedrifter inviteres til informasjonsmøte i Hovet den 31. januar. Les mer her…

Klikk her for å lese videre

Har du lyst til å bidra til at alle barn og unge blir inkludert i idrett, kultur og aktivitet? Bli med i ordningen JOIN! Røros, Holtålen og Os kommuner samarbeider i 2022 om JOIN, en løsning som skal gi flere barn og ungdommer mulighet til å delta i aktivitet og ulike opplevelser uavhengig av familiens […]

Klikk her for å lese videre

De siste dager har været utfordret den kommunale beredskapen. Vi ser at innbyggere etterspør informasjon fra kommunen om veg, strøm telefon mm. Vi ser også at lokalpolitikere er opptatt av om kommunen har operativ satellittelefon eller ikke, delvis med dramatisk ordbruk. Vi finner det derfor nødvendig å forsøke å oppklare en del misforståelser. Vi noterer […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av uværet holdes Hov skole og Haltdalen oppvekstsenter stengt i dag. Alle busser, inkludert skolebussene i Røros og Holtålen, er innstilt inntil videre på grunn av uværet.

Klikk her for å lese videre

Fv6546, Hessdalsvegen, er stengt inntil videre. Følg med på vegvesen.no/trafikk/ for oppdatert informasjon om vegmeldinger.   Litt før kl 09.00 fredag 14.01 ble Fv30 åpnet i Dragåsen mellom Holtålen og Midtre Gauldal, Statens vegvesen advarer mot glatt veibane.

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har ledig fastlegehjemmel i 100 fast stiling med mulighet for umiddelbar tilsetning. I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har i underkant av 2000 innbyggere, og […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune søker støttekontakt for personer over 18 år. Tror du dette er noe for deg? Send oss en e-post på epost@holtalen.kommune.no hvor du skriver litt om deg selv. Ved spørsmål ta kontakt med Katrine Ustad på tlf. 47607362

Klikk her for å lese videre

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter, etter enighet mellom regjeringen og SV om en strømpakke. For å få utbetaling i januar, må du søke innen 31. desember.  Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til […]

Klikk her for å lese videre

Hessjøgruva i ferd med å lande intensjonsavtale Hessjøgruva AS, som er heleid av Holtålen kommune, besitter en utvinningsrett i det kjente Hessjøfeltet sørvest i kommunen. Covid-fasen har vært begrensende også for utvikling av mineralressurser og samarbeid over landegrenser. Men, Hessjøgruva kan nå annonsere at vi er i ferd med å lande en intensjonsavtale med Capella Minerals Norway […]

Klikk her for å lese videre

Landbruksavdelingen i Røros, Os og Holtålen kommuner ønsker alle ei riktig god jul og et godt nyttår med siste nytt fra Landbruksavdelingen som du kan lese her….  

Klikk her for å lese videre

Felles julegudstjenestene for menighetene i Haltdalen, Ålen og Hessdalen spilles inn i Hessdalen kirke, og sendes juleaften kl. 14.00 på Fjelltv.no, og blir liggende tilgjengelig.   Ålen kirke:» Åpen kirke», med anledning til å tenne lys i Ålen kirke, juleaften fra kl. 14.-16.00.   Kirkeklokkene ringer som vanlig julen inn kl. 17.00 på juleaften.

Klikk her for å lese videre

Nasjonale råd og regler gjeldende fra 15. desember finner du her: Nasjonale råd og regler.  

Klikk her for å lese videre

Du kan nå hente en gratis avfall sekk til julepapiret ved Ålentorget (inngangen mot Meltems), hos servicetorget i kommunens åpningstid eller hos FIAS sine gjenvinningsstasjoner.

Klikk her for å lese videre

Bassenget/badstue i Hovet må dessverre holdes stengt pga. av de restriksjonene som gjelder for Covid 19. Vi håper å åpne igjen i medio januar 2022.

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune oppstart av detaljregulering for fv. 30 Svølgja (planid 5026-0112) i Holtålen kommune, Trøndelag fylke. Tiltakshaver for reguleringsplanen er Trøndelag fylkeskommune. Les varselet fra Fylkeskommunen her…   Merknader til varsel om oppstart Varselet er sendt til regionale myndigheter og andre mulig berørte, slik at de som ønsker det […]

Klikk her for å lese videre

Minner om at Holtålen kommune følger nasjonale råd og regler for å redusere spredning av coronaviruset. Fra og med i dag, 3. desember, er det nye retningslinjer. Her kan du se en oversikt over nasjonale råd og regler (klikk på bildet for større versjon) Det viktigste • Si ja til vaksine. • Hold deg hjemme […]

Klikk her for å lese videre

Oppunder Fjellbandet, julenummeret (nr. 2 2021),  kan du nå få kjøpe følgende steder: Coop Markedene i Ålen og Haltdalen. Coop Prix på Bjørgen. Støren bokhandel/Norli Støren i Domussenteret. Norli bokhandel Trondheim sentrum. Amneus bokhandel på Røros Coop Prix i Tydal. Coop Ekstra i Selbu. Lesere i andre deler av landet kan få bladet tilsendt ved […]

Klikk her for å lese videre

Det er abonnentens ansvar å innlevere vannmåleravlesning innen satt frist. (31.12) Målere som ikke er avlest siste 2 år settes automatisk som inaktiv. Abonnent blir da fakturert etter areal. Ved reaktivering av vannmåler må bekreftelse på vannmålerstand innleveres av uavhengig 3 part. (Aut. Rørlegger eller lignende). Vannforbruk/stand blir da nullstilt i avregningssystemet. Måleravlesninger ved årsoppgjør […]

Klikk her for å lese videre

God oversikt over hva du skal gjøre ved positiv koronatest, eller om du har symptomer men avlagt negativ koronatest.  

Klikk her for å lese videre

Reglene for de i isolasjon per i dag er at isolasjon kan avsluttes: • Når det er gått 5 døgn etter symptomutbrudd OG feberfri i minst 24 timer. • Dersom det ikke er oppstått symptomer telles det 5 døgn fra testdato • Fullvaksinerte uten symptomer kan avslutte isolering etter 2 døgn dersom det ikke utvikles […]

Klikk her for å lese videre

Elever fra 10. klasse ved Hov skole og Ivrig 4 H i Haltdalen vil i tiden fremover selge Oppunder Fjellbandet ved å kontakte alle husstandene i kommunen. Ta godt imot dem! Bladet koster 200 kr, og vi ønsker helst at det betales med Vipps.

Klikk her for å lese videre

Trafikksikkerhetsutvalget i Holtålen har revidert Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2020 – 2024 og har i sak 4/21 vedtatt følgende: Revidert Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2020 – 2024 legges ut til offentlig høring i tiden 22.11.2021 – 13.12.2021. Planen kan sees her…. Evt. innspill sendes innen 13.12.2021 til epost@holtalen.kommune og merkes ESA 21/1332.

Klikk her for å lese videre

Av smittevernmessige årsaker og for å ta hensyn til barn og unge, holder vi elevene i 7. trinn hjemme i 2 dager (onsdag og torsdag) til vi har fått resultat av PCR-test til en nærkontakt. Elevene vil få hjemmeundervisning.  Det er ingen positive hurtigtester knyttet til skolen i dag, men tiltak iverksettes tidlig for å […]

Klikk her for å lese videre

For en stund siden utlyste vi en fotokonkurranse der vi ønsket bilder fra Rogne, Bringen og Skarven. Bildene vil bl.a. bli brukt til utsmykning av møterommene i kommunehuset, som har fått navn etter disse fjellene. Vi vil også bruke mange av dem på hjemmesidene våre, samt evt. publikasjoner. Vi fikk inn veldig mange flotte bilder. […]

Klikk her for å lese videre

Under avviklingen av Vrimmel i Holtålen var det mulighet til å besvare en konkurranse som SpareBank 1 SMN Holtålen hadde laget. Nå er trekningen foretatt og de heldige vinnerne som får OL-lue fra banken er: Bjørn Magnar Vik Oddrun Gundersen Randi Størseth Arild Melting Liv Kari Grytbakk Vinnerne blir kontaktet av Sparebank 1 SMN   […]

Klikk her for å lese videre

Pandemien er ikke over. Smitten øker nå raskt i deler av landet, både blant vaksinerte og uvaksinerte. I deler av landet er kapasiteten i kommune- og spesialisthelsetjenesten presset. Innbyggere i Holtålen gjør en kjempegod innsats, hvilket betyr at vi hittil har klart å holde smittetallet nede den siste tiden og unngår en presset situasjon i […]

Klikk her for å lese videre

Fra fakturering i november (med forfall 20.12.) vil distribusjon av fakturaer for kommunale tjenester i Røros kommune, Os kommune og Holtålen kommune endres. Det som endres, er at de som har sagt ja takk til alle e-fakturaer i nettbanken også vil få det fra oss, at om du tidligere har fått faktura i posten og […]

Klikk her for å lese videre

Kulturprisen til Gunnar Eidet Gunnar Eidet er tildelt Holtålen kommune sin kulturpris for 2021. Den offisielle kunngjøringen skjedde på åpningsarrangementet for kulturfestivalen, Vrimmel, i Låven på Nordpå Fjellhotell mandag 25. oktober. Det er Formannskapet i Holtålen kommune som bestemmer hvem som får kulturprisen. I år hadde de 6 kandidater å velge imellom. Ut fra disse […]

Klikk her for å lese videre

Kulturstipendet til Holtålen kommune ble mandag 25. oktober tildelt Oda Trøen. Det skjedde under åpninga av Kulturfestivalen Vrimmel. Det er Formannskapet i Holtålen kommune som bestemmer hvem som skal motta stipendet. Nedenfor følger Ordfører Arve Hitterdal sin tale/begrunnelse ved utdelingen – delvis på dialekt 😊:   Årets prisvinner har gidd tå se sjøl, og har […]

Klikk her for å lese videre

Trafikksikkerhetsutvalget fikk et overraskende besøk av Oskar Sletten på dagens møte. I glede over at det endelig har kommet 5 rekkverk på Vondgrovsvegen, tok han turen med kake til medlemmene. Arbeidet startet allerede i 2015 med en henvendelse fra Oskar om at det manglet rekkverk på Vondgrovsvegen. Den gangen ble det økonomi til kun ett […]

Klikk her for å lese videre

Leilighet ved Lidarende, Hovssletta 13 Dette er ei nybygd leilighet i andre etasje, inneholder 2 soverom, stue/kjøkken, bad og bod. I tillegg utvendig bod og carport Pris 1.890.000 Leilighet i sakslia, Graftåsvegen 54 Leilighet over 2 plan med 3 soverom, bad, wc og bod i første etasje, samt stue og kjøkken i andre etasje. I […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har et eget nydyrkingsfond med egne retningslinjer. Se disse ved å klikke HER….    Herved inviteres landbruksforetak i Holtålen kommune som er i drift til å søke. Søknadsfristen settes til 1. november 2021. Søknaden må være i tråd med retningslinjene, og disse må leses godt før søknad sendes inn. Spesielt viktig at punkt […]

Klikk her for å lese videre

Råd til besøkende Besøkende til beboere forholder seg til råd som til befolkningen ellers, og bør ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer. Se Smittevernråd til befolkningen. Besøkende, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter (hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære) bør som hovedregel ikke komme på besøk. Individuelle vurderinger bør gjøres, for eks. ved alvorlig […]

Klikk her for å lese videre

Nå er du barn lengre! Justering av aldersgrense på barnebillett fra 4. oktober Aldersgrensen på barnebilletten i hele Trøndelag utvides fra 4. oktober slik at du betaler barnebillett fra du er 6 år til og med 19 år. Barn under 6 år reiser gratis.   Når må du kjøpe voksenbillett og studentbillett? • Fra og […]

Klikk her for å lese videre

TIRSDAG 26.10.21 Sted: HOVET i Ålen Alle de som ønsker influensavaksine må bestille seg tidspunkt PÅ FORHÅND til legekontoret. Vi starter vaksineringen fra kl. 13.00 og fortsetter utover ettermiddagen. Risikogrupper prioriteres først for vaksinering. Influensavaksineringen vil derfor være gratis for personer i risikogruppene. Har du legetime i slutten av oktober eller november vil du få […]

Klikk her for å lese videre

Vi gratulerer Kjell Ove Oftedal med prisen ÅRETS ILDSJEL 2021 Kjell Ove er en mann som har stått på i mange år i skigruppa til Haltdalen idrettslag. Han sprer idrettsglede og mestringsfølelse til barn i alle aldre. Alle er velkommen uansett utgangspunkt, både når det gjelder fysisk form og utstyr. Han skaper mange magiske øyeblikk […]

Klikk her for å lese videre

Klikk her og les siste nytt fra kommunens landbrukskontor…    Mye nyttig info og viktige datoer.   Landbrukskontoret i Holtålen, Os og Røros ønsker alle en riktig fin høst.   Foto: Hilde Vårhus  

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune søker fastlege i 100% fast stiling fra 01.11.21, men dersom søker kan/vil tiltre før eller etter denne dato, er vi åpne for det. I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 […]

Klikk her for å lese videre

KULTURPRIS 2021 Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Forslag sendes Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen eller til e-postadr.: epost@holtalen.kommune.no. Frist: 1. oktober 2021. Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen, og som har utmerket seg innen det utvidete kulturbegrepet. Både enkeltpersoner og […]

Klikk her for å lese videre

Informasjon om det pågående GPS-merkeprosjektet på elg i deler av Trøndelag Norsk institutt for naturforskning (NINA) informerer om elgprosjektet som pågår i Trøndelag. En viktig del av prosjektet er data innsamlet fra GPS-merkede elger. Elgene er merket i perioden 2017-2021 i kommunene Selbu, Tydal, Trondheim, Stjørdal og Meråker. På grunn av at flere av disse elgene […]

Klikk her for å lese videre

Veiledningssentrene har startet et nytt tilbud for barn, unge og unge voksne – en chatt som heter UngSnakk. Tilbudet er landsomfattende og et faglig tilbud som betjenes av ansatte på sentrene. Ansatte har god kompetanse på målgruppen. UngSnakk ligger på ungsnakk-chat-med-oss   og www.ung.no.  

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune søker tilkallingsvikarer, arbeidssted Elvland- og Haltdalen barnehager. Se mer informasjon og søk her! Søknadsfrist 26.09.2021

Klikk her for å lese videre

KORONATELEFON I HOLTÅLEN     913 09 730 Mandag- fredag 09-12 og 13-15   Ring dette nummeret hvis du lurer på om du trenger å ta koronaprøve eller kontakte lege pga. korona.

Klikk her for å lese videre

Anne Inger Birkely har de siste dagene hatt fagprøve, og med meget godt resultat kan hun nå kalle seg Helsefagarbeider! Vi gratulerer så mye med velfortjent tittel, og ønsker lykke til videre i arbeidslivet!

Klikk her for å lese videre

Vi har oppdaget at en del som har e-faktura også har mottatt fakturaene sine i Vipps. Altså de har mottatt både i banken og i Vipps. Det ser ut som Vipps har gjort noen endringer i innstillingene om man skal motta faktura på Vipps. Som kunde må du gå inn på Vipps og trykke på […]

Klikk her for å lese videre

X