Aktuelt

Formannskapets forslag til gebyrregulativ for 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn. Formannskapets innstilling i møte 29. november 2022, saksnr. 114/2022: Det fremlagte gebyr og betalingsregulativ for Holtålen kommune for 2023 vedtas. Regulativet legges ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret realitetsbehandler gebyrregulativet for 2023 i sitt møte 15. desember 2022. Eventuelle merknader til høringsforslaget må være […]

Klikk her for å lese videre

Det er abonnentens ansvar å innlevere vannmåleravlesning innen satt frist. (31.12) Målere som ikke er avlest siste 2 år settes automatisk som inaktiv. Abonnent blir da fakturert etter areal. Ved reaktivering av vannmåler må bekreftelse på vannmålerstand innleveres av uavhengig 3 part. (Aut. Rørlegger eller lignende). Vannforbruk/stand blir da nullstilt i avregningssystemet. Måleravlesninger ved årsoppgjør […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapets forslag til årsbudsjett 2023 og økonomi- og handlingsplan 2023-2026 er lagt ut til offentlig ettersyn. Formannskapets innstilling i møte 29. november 2022, saksnr. 115/2022: Det fremlagte driftsbudsjett for 2023 vedtas med bruk av disposisjonsfond med kr 1.742.510 i henhold til vedlagt dokument. Kommunens investeringsbudsjett for 2023 vedtas med en samlet investeringssum på 48.453.544 og […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune er i en prosess med innføring av nye digitale løsninger som skal gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggerne og føre til mer effektiv ressursbruk i kommunen. Pr i dag har kommunehuset åpent mandag, onsdag og fredag kl 10.00 – 14.00, samtidig som man kan nå oss på telefon mandag til fredag 10.00 – […]

Klikk her for å lese videre

AtB har laget en spørreundersøkelse der formålet er å kartlegge innbyggerne i Trøndelag sine reisevaner, deriblant i Holtålen. For innbyggere i Holtålen er det noen ekstra oppfølgings spørsmål rundt behov for kollektivtransport for pendling mellom Holtålen og Røros. Uansett hvordan man reiser er det viktig at så mange som mulig deltar, slik at undersøkelsens resultater […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av feil i vårt system så har det ikke blitt sendt ut gebyr på feiing av fritidsbolig tidligere i 2022. Derfor kommer dette nå som en enkelt faktura. Fra 2023 vil dette gebyret komme inn på ordinær terminkjøring. Den 1.1.2016 kom det nye lovkrav (ny forskrift om brannforebygging). Den nye forskriften krever blant annet […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune innførte 1.novemb er nytt saksbehandlingssystem som har gitt oss blant annet ny postliste og ny politisk møtekalender. I tillegg til dette er det innført nytt digitalt verktøy for politikere i formannskap og kommunestyret. Onsdag 23.11 ble første digitale avstemming i kommunestyret gjennomført i First Agenda Live. De umiddelbare tilbakemeldingene fra politikerne i møtet […]

Klikk her for å lese videre

Julenummeret av Oppunder Fjellbandet, nr. 2 2022, er å få kjøpt følgende steder i regionen; Coop Marked Ålen Fjellpryd i Ålen Torget Norli Amneus bokhandel Røros Coop Prix Bjørgen Norli bokhandel Støren – i Domussenteret Spar B. Langseth Selbu Coop Prix i Tydal Norli bokhandel i Nordre gate i Trondheim sentrum Coop Prix Haltdalen (fra […]

Klikk her for å lese videre

4 kvinner og 14 menn ønsker å bli kommunedirektør i Holtålen kommune. En av søkerne er unntatt offentlighet. 2 søkere har trukket seg (opprinnelig 20 søkere til stillingen). Her er søkerne: Ivar Edmund Vatten (58), Halsa Tore Østby (56), Røros Mann unntatt offentlighet Odd Harald Gullikstad (23), Haltdalen Mona Iren Evensen Goa (35), Frøya John […]

Klikk her for å lese videre

På vegne av Norsk Folkehjelp Hitra/Frøya vil vi rette en stor takk til alle som gjorde alle timene med leting mye lettere for oss i folkehjelpa. Sanitetsdamene sto på dag og natt, og serverte oss både varme og kalde retter, kaffe og kaker osv osv .. Det ble veldig satt pris på og vi snakker […]

Klikk her for å lese videre

Natt til lørdag 12.november kl 03:00 gikk Holtålen kommune sammen med 5 andre kommuner og St Olavs hospital over til det nye, felles journalsystemet Helseplattformen. Fra mandag morgen vil også psykisk helse- og rustjenesten, fysioterapi og helsestasjon ta systemet i bruk. Overgangen har så langt gått etter planen. Som forventet vil det være noen utfordringer […]

Klikk her for å lese videre

Vår kommunedirektør gjennom 17 år takkes av som pensjonist, og nå søker vi i Holtålen kommune en fremtidsrettet og omgjengelig etterfølger. Holtålen er en kommune med knappe 2000 innbyggere fordelt på 4 bygdesamfunn. Vi definerer oss som en fjell- og innlandskommune, der 670.000 dekar av arealet er skog- og fjellterreng i statsallmenning. Kommunesenteret ligger i bygda […]

Klikk her for å lese videre

Det gjenstår fortsatt en del slamtømming i Holtålen Kommune. Entreprenør er på saken og holder på til alle er tømt.

Klikk her for å lese videre

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både barn og voksne. Lurer du på hvordan du skal snakke med barn og unge om krigen og faren for radioaktive utslipp? Alvorlige hendelser som terror, krig eller store ulykker kan påvirke barn og unge, som om de ikke er direkte berørt. […]

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med Gauldalsløypa har kommunen arbeidet med nye skitraseer, med utgangspunkt fra «Karskheim» i Gauldalen. Hovedmålet med arbeidet har vært å ha et minst like godt tilbud til skiløperne i området som i dag. Dvs. to nye skitraseer samt fortsatt skispor etter Riastvegen til Hovsbua. Bakgrunnen for å se på nye skitraseer er at […]

Klikk her for å lese videre

Gebyr for feiing har vært feil i systemet de tre første terminene for 2022. Derfor er gebyret for 4. termin en del høyere enn på de tre første. Totalsummen for det som blir fakturert for 2022 vil samsvare med vedtak gjort i Kommunestyret 30.11.2021

Klikk her for å lese videre

Fra og med 12. november tar vi i bruk Helseplattformen og HelsaMi i Holtålen kommune. Helseplattformen er et felles pasientjournalsystem for kommunehelsetjenesten, sykehus og fastleger i Midt-Norge. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Bakgrunnen for prosjektet i Midt-Norge er regjeringens nasjonale målsetning om «Én innbygger- én journal». Du […]

Klikk her for å lese videre

Fra 1.november kan du bestille time med våre saksbehandlere på teknisk og kultur og næring online. Dersom du ønsker avtale med noen av våre saksbehandlere kan du enkelt gå inn på vår hjemmeside og booke tid som passer for både deg og saksbehandler. Dette gjør det enklere for våre innbyggere og avtale møter med saksbehandlerne […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune inviterer sine ansatte og sine pensjonerte arbeidstakere velkommen til julebord i Haltdalen samfunnshus kl. 19.00 fredag 25.11.2021. Påmelding for pensjonerte arbeidstakere til serviceenheten innen 08.11.21 – tlf. 72 41 76 00 (hverdager 10.00-14.00), eller til epost@holtalen.kommune.no.

Klikk her for å lese videre

Influensavaksinering høsten 2022 i Holtålen vil foregå i Hovet TIRSDAG 25.10.22 Fra kl. 13.00-14.00: 75 år og eldre Fra kl. 14.00-15.00: 65-74 år Fra kl.16.00-17.00: Anbefalte målgrupper under 65 år Fra kl.17.00-18.00: Åpent for alle gruppene over uansett alder. Risikogrupper prioriteres først for vaksinering. Vaksinen koster 200,- Oppfordrer til betaling med vipps eller kort. Har […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag Fylkeskommune, Proneo og Mære landbruksskole tilbyr etablererkurs for de som har startet eller planlegger å starte din egen bedrift – basert på landbrukets og bygdas ressurser, som bl.a lokalmat, naturbasert reiseliv eller ulike tilleggsnæringer. Les mer om etablererkurset HER.  

Klikk her for å lese videre

Bassenget og badstu åpner onsdag 19. oktober. Åpent hver onsdag og torsdag i deler av vinterhalvåret. Åpningstidene er som følger: Kl. 17:45 – 19:00 Familiebading Kl. 19:15 – 20:15 Jenter og gutter; 10 – 20 år Kl. 20:00 – 21:00 Damer og herrer Priser: Barn 50 kr – Voksne 70 kr. Vi ønsker at Vipps […]

Klikk her for å lese videre

Pleie og omsorgstjenesten trenger flere student/helgestillinger med arbeid hver 3.helg. Langvakter hver 5.eller 6. uke kan også være aktuelt. Stillingsstørrelse 12-20 % Helgestillinger i pleie- og omsorgstjenesten er for tiden ledig i Institusjon Sakslia bofellesskap Eventuelle ønsker om foretrukket arbeidssted og stillingsprosent må oppgis i søknaden. Det vil også være muligheter til vikarvakter som tilkalling ut […]

Klikk her for å lese videre

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har fått følgende melding fra Telia:    Telia-dekning i Ålen sentrum tilbake   Telia har nå sluttført oppgraderingsarbeidet på basestasjonen som dekker Ålen sentrum. Basestasjonen er i full drift, og mobildekningen er tilbake som normalt – nå med 5G og enda bedre 4G!   Telia beklager så mye ulempene den manglende mobildekningen medførte […]

Klikk her for å lese videre

I dag har sykehjemmet og Heldøgns omsorgsboliger vært på busstur. Stein Kåre Holden fra veteranklubben i Holtålen stilte opp med veteranbuss fra 1965. Alle måtte løse billett med gamle kronestykker fra 50- tallet. Turen gikk oppover Graftås, Vongrava, ned Holla og til Eidet rasteplass hvor det ble servert kaffe og lemse. Dette ble en skikkelig […]

Klikk her for å lese videre

Nytt nettsted er lansert som gir innsyn i hvordan arealene i kommunen kan benyttes. Klikk her og les mer her:  https://www.arealplaner.no/5026/arealplaner/search    

Klikk her for å lese videre

Grunnet innføring av det nye journalsystemet Helseplattformen, vil det på fysioterapi bli redusert kapasitet utover høsten. Ansatte er involvert i arbeidsprosesser knyttet til selve overgangen samt omfattende opplæring. Vi beklager ulemper dette måtte medføre, og ber om forståelse for redusert kapasitet i en tidsbegrenset periode.  

Klikk her for å lese videre

I dag har elevene i 1.og 2.klasse badet i Gaula. Vi har skikkelige tøffe elever!!  

Klikk her for å lese videre

KULTURPRIS 2022 Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Forslag sendes Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen eller til epost@holtalen.kommune.no Frist: 3. oktober 2022. Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen, og som har utmerket seg innen det utvidete kulturbegrepet. Både enkeltpersoner og organisasjoner […]

Klikk her for å lese videre

Søknadsfristen for å søke om spillemidler for 2023 er satt til den 1. november 2022. I år er dette en absolutt frist. Da må søknaden være innsendt, og være komplett/i orden. Søknader som ikke tilfredsstiller dette eller kommer for sent inn vil bli avvist og henvist til ny søknad i 2024. Evt. spørsmål angående spillemidlene […]

Klikk her for å lese videre

Det blir startet opp et nytt gruppetilbud for pårørende til mennesker med psykiske helseutfordringer høsten 2022. Tilbudet er gratis og åpent for alle som er pårørende. Gruppen møtes i lokaler på St Olavs hospital på Øya i Trondheim. For spørsmål og påmelding ta kontakt med: akks@stolav.no 911 84 594 Se invitasjonen for mer informasjon her! […]

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker elevene på skolene i Holtålen kommune velkommen til nytt skoleår torsdag 18.08.22.

Klikk her for å lese videre

Vegen blir stengt v/Nørvegen 75 i morgen, 16.08 – kl 08:00 og inntil videre. Nærmere info kommer dersom det blir endringer. Evt. spørsmål bes rettet til Iselin v/Ole P. Bakken AS – 480 43 995

Klikk her for å lese videre

Informasjon fra Mattilsynet: Det har vært flere påvisninger av høypatogen fugleinfluensa blant villfugl langs deler av norskekysten de siste dagene. Mattilsynet mottar mange meldinger om syke og døde villfugler. Mattilsynet vurderer alle meldinger som kommer inn om syke eller døde fugler. Per nå prioriterer vi å ta ut prøver i geografiske områder der det tidligere ikke er påvist HPAI og i fjørfetette områder. Informasjon til næringsaktører og veterinærer Mattilsynet region midt kontaktet fjørfe-næringsaktører, privatpraktiserende veterinærer og kommunene med informasjon […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag Fylkeskommune legger detaljreguleringsplan for fv.30 Svølgja (planid 5026-0012), i Holtålen kommune ut til høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en trafikk- og rassikker veg og tunnel med god framkommelighet på strekningen Åsplassen/Svølgjatunnelen i sør, og Drøya i nord. Planområdet avgrenses mot Gaula i vest. Trøndelag […]

Klikk her for å lese videre

Oppunder Fjellbandet nr. 1 2022 er å få kjøpt følgende steder i regionen; Coop Marked i Haltdalen og Ålen, Norli Amnéus Røros, Norli bokhandel på Støren og i Trondheim (Nordre gate), Spar B. Langseth Selbu og Coop Prix i Tydal og på Bjørgen.

Klikk her for å lese videre

Kommunehuset inkludert sentralbordet holder stengt fredag 1.juli grunnet intern kurs for ansatte i servicetorget i forbindelse med overgang til nytt saksbehandlersystem. Saksbehandlere kan nås på telefon. Se ansatteliste her!

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret i Holtålen vedtok i møte den 15.06.2022 sak 15/22 en del av detaljreguleringen for Eggavegen – Ålen skisenter. Området omhandler eiendommen til Ålen Invest as GID 24/8. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av ny fritidsbebyggelse ved Ålen skisenter. Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets […]

Klikk her for å lese videre

Slamtømming er i gang. Minner om at anleggene SKAL gjøres klar for tømming. Eksempelvis rydding av busker og kratt, som eventuelt har vokst opp siden forrige gang, eller har veien fram til anlegget fått hard medfart siden sist? Se tømmelista her…

Klikk her for å lese videre

Oppunder Fjellbandet, Holtålen kommune`s eget lokalhistoriske tidsskrift, er klar med årets sommerutgave. Igjen kan vi by på en variert buffé med lesestoff vi håper kan friste mange. 12 forfattere og tegnere er med på å gi oss sommerstemning, eller kanskje forkorte ventetida om været slår seg vrangt: Magne Nesvold, Knut Wolden, Ragnhild Engan, Rolf Engan, […]

Klikk her for å lese videre

Sommerferien nærmer seg og nordmenn som skal reise til land som krever koronasertifikat kan ha en del spørsmål. Den som reiser har selv plikt til å sette seg inn i reglene i det landet hun eller han reiser til. I den sammenheng har HelseNorge laget en sjekkliste for personer som planlegger reise : https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/sjekkliste-for-reiser/

Klikk her for å lese videre

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september. Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan […]

Klikk her for å lese videre

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i sommer, i samarbeid med Luleå tekniske universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse GTK og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet. Målet er å kartlegge dype strukturer i berggrunnen. Kunnskapen blir, sammen med andre geologiske og geofysiske data, brukt […]

Klikk her for å lese videre

Da nåværende leiekjøringsløyver for Holtålen utløper i 2022. I denne forbindelse gjennomføres en ny tildelingsrunde. Tildeling av løyve vil bli for årene 2022-2026. Eventuelle søkere bes sende inn begrunnet søknad. Søknadene vil bli vurdert etter en rekke ulike tildelingskriterier: Tidligere leiekjørere prioriteres Det vil bli lagt vekt på leiekjøringens næringsmessige betydning for den enkelte – det oppfordres […]

Klikk her for å lese videre

Fra 1.juli 2022 anbefalte Folkehelseinstituttet ny oppfriskningsdose med koronavaksine for alle som er 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. Les mer her! Påminnelse til alle som skal på legekontoret ! Holtålen legekontor fortsetter og følger nasjonale retningslinjer for smittevern og ber om at ALLE henvendelser og timeavtaler til fastlege eller laboratoriet avtales over telefon/sms på […]

Klikk her for å lese videre

Foto: Heidi Kirkhus Førskolegruppa i Elvland har i dag plukket søppel fra Svarthåggå til sentrum. De kalte seg selv for planetpatruljen. God innsats av gjengen, fryktelig mye søppel. Nå er det blitt fint til 17.mai-feiring!

Klikk her for å lese videre

Bilde ovenfor:  Deler av arbeidsgruppa sorterer konvolutter for utsending. May Hilde Storsve, Kristin Dragmyrhaug, Roar Baustad og Anita Engan ER DU 65 ÅR ELLER ELDRE OG BOR I HOLTÅLEN? Da vil du i disse dager motta en spørreundersøkelse i regi av Frivilligsentralen og pleie- og omsorgstjenesten som vi håper du tar deg tid til å svare […]

Klikk her for å lese videre

PRESSEMELDING FRA NORKART Datainnbrudd – persondata på avveie Norkart er leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon. Selskapet ble utsatt for et datainnbrudd i en av selskapets søketjenester. Innbruddet i søketjenesten ble avdekket 05.05.22 kl 13:12. Søketjenesten ble umiddelbart stengt, og sårbarheten utbedret kl 13:29 – samme dag. Datainnbruddet er politianmeldt og etterforskning pågår. Ukjente aktører […]

Klikk her for å lese videre

Siste onsdag i hver måned vil Holtålen kommune sin politikontakt, Frøydis Larntvet Kvernes, være til stede for publikum på kommunehuset. Kontordager på kommunehuset kl 0900 – 14.00  høsten 2022: 10.08.2022 07.09.2022 05.10.2022 02.11.2022 07.12.2022 Før sommerferien blir hun å treffe på kommunehuset den 29.06.22.

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har blitt anmodet om å bosette 60 flyktninger fra Ukraina. Vi vet enda ikke når bosetting vil skje, men vi må planlegge ut ifra at det kan komme flyktninger ganske snart. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med personer som har mulighet til å jobbe med bosetting av ukrainske flyktninger. Har du […]

Klikk her for å lese videre

På denne siden finner du lokal informasjon i forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina. Holtålen kommune har blitt anmodet om å bosette opp til 60 flyktninger. Akkurat nå søker vi etter en del møbler samt personer som kan arbeide med flyktninger i kommunen.   Klikk på knappene under for mer informasjon.   Råd til […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret vedtok 09.03.2022 i sak 3/22 Ruspolitisk handlingsplan for Holtålen kommune frem til 2024. Planen kan leses i sin helhet her.    

Klikk her for å lese videre

Les pressemeldingene nedenfor Viktig steg mot ny gruvedrift i Rørosregionen Capella Minerals og Hessjøgruva AS inngår samarbeidsavtale   NHO Trøndelag støtter ny mineralsatsing i Hessjøgruva

Klikk her for å lese videre

Kommunebesøkene gjennomføres med hver kommune i Trøndelag. Målet er at Statsforvalteren skal besøke alle kommunene i løpet av en fireårsperiode. Torsdag var det Holtålen sin tur til å fortelle om sin kommune, hvilke utfordringer de opplever, og hvordan de tenker å utvikle sin kommune. Les mer på Statsforvalterens hjemmeside her…

Klikk her for å lese videre

I løpet året sendes det ut 2-3 info brev til hytte- og fritidsboligeiere (bosatt utenfor kommunen). Mye av innholdet er også relevant for innbyggerne. Klikker du HER så finner du infobrevet som HeiHoltålen har sendt ut til i forkant av påska.

Klikk her for å lese videre

Bassenget og badstua er nå stengt for vintersesongen, og åpnes ikke opp igjen før i oktober måned. Vel møtt igjen da!

Klikk her for å lese videre

Fra og med uke 14 (mandag 4.april) må selvtester bestilles ved å sende SMS til 2097. Skriv følgende: Holtålen fødselsdato, navn, ønsker covid-test (Eks.: Holtålen 010122, Ola Nordmann, ønsker covid-test) Du vil motta en SMS med tidspunkt for når covid-test kan hentes. Dermed blir det IKKE utdeling av selvtester til faste tider. Har du testet positivt […]

Klikk her for å lese videre

Revidert Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune – 2020-2024 – Utlegging til offentlig ettersyn – Høringsfrist 27.04.2022 Formannskapet behandlet i møte 15.03.2022 sak 34/22. Følgende vedtak ble fattet: Revidert Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2020 – 2024 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn   Den reviderte Trafikksikkerhetsplanen legges med dette ut til offentlig ettersyn i tiden 16.03.22 […]

Klikk her for å lese videre

Som en del av politireformen etableres det politikontakter for alle landets kommuner. Målet er å sytematisere og jobbe smartere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Poltikontakten er det daglige kontaktledd med kommunene og er rådgiver innen kriminalitetsforebyggende arbeid. Poltioverbetjent Frøydis Larntvet Kvernes er til daglig å treffe ved Røros lensmannskontor og kan etter avtale treffes ved kommunehuset i Holtålen. […]

Klikk her for å lese videre

Hva gjelder ved positiv koronatest nå? du bør holde deg hjemme si gjerne i fra til folk rundt deg at du er syk registrer positiv hurtigtest til kommunen Les mer her!   Trykk på knappen ovenfor for å registrere positiv hurtigtest

Klikk her for å lese videre

Planarbeidet har nå starta opp. Det er planprosjekt som skal omfatte både fotturer, skiløyper, sykkelruter og mulige padle- og roturer. Les mer om prosjektet HER.    

Klikk her for å lese videre

Gjennom de siste dagers aktiviteter i krigføringen mellom Russland og Ukraina, har temaet om jodtabletter blitt tatt opp. Jod vil være viktig behandling ved atomhendelse. Holtålen kommune har et kommunalt beredskapslager med jodtabletter. Målgruppen for lageret med jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Andre innbyggere i Holtålen kommune anbefales å […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret i Holtålen Kommune vedtok i møte 15.12.2021 i sak 36/21 satser for kommunal eiendomsskatt i Holtålen Kommune, der sats for næringseiendommer settes til 7 promille, og sats for bolig/fritid/landbruk settes til 4 promille. Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 28.02.2022 nye takster for alle endrede eiendommer, endringer i eiendom eller bygningsmasse pr 01.01.2022 Kommune. Liste over […]

Klikk her for å lese videre

Utdeling av hurtigtester til innbyggerne i Holtålen kommune foregår UTENFOR legekontoret ved teststasjonen mandag til fredag kl. 14.30. Man skal ALDRI gå inn i legekontorets lokaler for å hente ut hurtigtest for covid-19. Holtålen kommune opplever flere ganger daglig med at folk kommer inn i resepsjonen på legekontoret for å spørre etter / hente ut […]

Klikk her for å lese videre

Vaksineringen vil skje på legekontoret fremover, men du må få tildelt time for å komme. Ta kontakt med Holtålen legekontor om du ønsker koronavaksine. Send helst SMS: Start tekstmelding med «HOLTÅLEN + fødselsdato, navn og ønsker koronavaksine». Sendes til 2097. Kriterier for å få vaksine: Oppfriskningsdose: Du mottok 2. dose for minst 20 uker siden. […]

Klikk her for å lese videre

Beitebrukere i Røros og Holtålen oppfordres til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite. » Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder – Røros og Holtålen kommuner 2022 » SKJEMA INVESTERINGSPLAN Kontaktperson: Berit Siksjø berit.siksjo@os.kommune.no Søknadsfrist 1. […]

Klikk her for å lese videre

Fra og med i dag 16.02. blir det utdeling av selvtester utenfor legekontoret, mandag til fredag kl 14:30. Ingen utdeling på helg pr. dags dato.       Registrer testresultat ved å klikke på den røde knappen ovenfor.

Klikk her for å lese videre

Livskvalitet er tema for årets folkehelseprofiler. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og det som påvirker den. Folkehelseinstituttet publiserer hvert år folkehelseprofiler for hver kommune i Norge. Her kan du lese Holtålens profil. 

Klikk her for å lese videre

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene. Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022 Overordnede råd om smittevern til befolkningen Ha god hånd- og hostehygiene Følg vaksinasjonsprogrammet Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer. Ved positiv […]

Klikk her for å lese videre

Felles landbrukskontor for Os, Røros og Holtålen fattet i sak 20/22 vedtak om innføring av ekstraordinær båndtvang i de tre samarbeidskommunene. Det vises til vedtak. For Holtålens vedkommende fremsto vedtaket som noe upresist, og en ønsker derfor en presisering, slik at en unngår uklarheter og fortolkninger.   I hovedsak går uklarhetene på begrepet skoggrense. I opprinnelig vedtak […]

Klikk her for å lese videre

Badstua i Hovet er igjen åpen og klar for bruk. Bassenget og badstua er åpen på onsdager og torsdager slik; Kl. 17:45 – 19:00                Familiebading Kl. 19:15  – 20:15                Jenter og gutter; 10 – 20 år Kl. 20:00 – 21:00               Damer og […]

Klikk her for å lese videre

HUNT COVID Sør I løpet av de neste tre ukene vil alle som deltok i HUNT4 Sør få en SMS med invitasjon til å delta i HUNT COVID Sør (https://www.ntnu.no/hunt/covid-sor). Siden 2020 har pandemien hatt en enorm innvirkning på samfunnet og det fryktes at de fysiske og psykiske ettervirkningene kan bli store. Vi trenger kunnskap […]

Klikk her for å lese videre

Pressisering fra Holtålen kommune kan leses her!   Det fastsettes ekstraordinær båndtvang i de tre kommunene Røros, Os og Holtålen. Ekstraordinær båndtvang trer i kraft fra og med 5. februar 2022. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. Vedtaket avgrenses til å […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune søker ferievikarer ved Holtålen legekontor fra uke 26-32. Helsesekretær med autorisasjon eller under utdanning Offentlig godkjent sykepleier eller er under utdanning Offentlig godkjent bioingeniør eller er under utdanning Vennligst oppgi ønsket stillingsstørrelse og ukenummer du kan jobbe.   Se mer informasjon og søk på stillingen her!

Klikk her for å lese videre

Nå kan du registrere positivt testresultat selv elektronisk via ID-porten. Det sparer både deg som innbygger og oss som kommune tid ved at flest mulig kan registrere positiv selv-test via vår hjemmeside. Det vil fortsatt være mulig å nå koronatelefonen om man ikke kan registrere positivt testresultat selv. Registrer positiv hurtigtest her!

Klikk her for å lese videre

Koronavaksinasjon – drop-in: Dato Klokkeslett Hvem kan møte for koronavaksine: 02.02.22 13.00-15.00 Alle over 18 år som fyller kriteriene 16.02.22 16.00-18.00 Alle over 18 år som fyller kriteriene

Klikk her for å lese videre

Flytskjema som viser hva en som har positiv test for covid-19 skal gjøre, samt råd og regler for nærkontakter. Se større utgave av flytskjemaet her!  

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune skal snart lyse ut nye anbudskonkurranser på håndverkertjenester i regi av Værnesregionen Innkjøp. Aktuelle bedrifter inviteres til informasjonsmøte i Hovet den 31. januar. Les mer her…

Klikk her for å lese videre

Har du lyst til å bidra til at alle barn og unge blir inkludert i idrett, kultur og aktivitet? Bli med i ordningen JOIN! Røros, Holtålen og Os kommuner samarbeider i 2022 om JOIN, en løsning som skal gi flere barn og ungdommer mulighet til å delta i aktivitet og ulike opplevelser uavhengig av familiens […]

Klikk her for å lese videre

De siste dager har været utfordret den kommunale beredskapen. Vi ser at innbyggere etterspør informasjon fra kommunen om veg, strøm telefon mm. Vi ser også at lokalpolitikere er opptatt av om kommunen har operativ satellittelefon eller ikke, delvis med dramatisk ordbruk. Vi finner det derfor nødvendig å forsøke å oppklare en del misforståelser. Vi noterer […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av uværet holdes Hov skole og Haltdalen oppvekstsenter stengt i dag. Alle busser, inkludert skolebussene i Røros og Holtålen, er innstilt inntil videre på grunn av uværet.

Klikk her for å lese videre

Fv6546, Hessdalsvegen, er stengt inntil videre. Følg med på vegvesen.no/trafikk/ for oppdatert informasjon om vegmeldinger.   Litt før kl 09.00 fredag 14.01 ble Fv30 åpnet i Dragåsen mellom Holtålen og Midtre Gauldal, Statens vegvesen advarer mot glatt veibane.

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har ledig fastlegehjemmel i 100 fast stiling med mulighet for umiddelbar tilsetning. I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har i underkant av 2000 innbyggere, og […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune søker støttekontakt for personer over 18 år. Tror du dette er noe for deg? Send oss en e-post på epost@holtalen.kommune.no hvor du skriver litt om deg selv. Ved spørsmål ta kontakt med Katrine Ustad på tlf. 47607362

Klikk her for å lese videre

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter, etter enighet mellom regjeringen og SV om en strømpakke. For å få utbetaling i januar, må du søke innen 31. desember.  Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til […]

Klikk her for å lese videre

Hessjøgruva i ferd med å lande intensjonsavtale Hessjøgruva AS, som er heleid av Holtålen kommune, besitter en utvinningsrett i det kjente Hessjøfeltet sørvest i kommunen. Covid-fasen har vært begrensende også for utvikling av mineralressurser og samarbeid over landegrenser. Men, Hessjøgruva kan nå annonsere at vi er i ferd med å lande en intensjonsavtale med Capella Minerals Norway […]

Klikk her for å lese videre

Landbruksavdelingen i Røros, Os og Holtålen kommuner ønsker alle ei riktig god jul og et godt nyttår med siste nytt fra Landbruksavdelingen som du kan lese her….  

Klikk her for å lese videre

Felles julegudstjenestene for menighetene i Haltdalen, Ålen og Hessdalen spilles inn i Hessdalen kirke, og sendes juleaften kl. 14.00 på Fjelltv.no, og blir liggende tilgjengelig.   Ålen kirke:» Åpen kirke», med anledning til å tenne lys i Ålen kirke, juleaften fra kl. 14.-16.00.   Kirkeklokkene ringer som vanlig julen inn kl. 17.00 på juleaften.

Klikk her for å lese videre

Nasjonale råd og regler gjeldende fra 15. desember finner du her: Nasjonale råd og regler.  

Klikk her for å lese videre

Du kan nå hente en gratis avfall sekk til julepapiret ved Ålentorget (inngangen mot Meltems), hos servicetorget i kommunens åpningstid eller hos FIAS sine gjenvinningsstasjoner.

Klikk her for å lese videre

Bassenget/badstue i Hovet må dessverre holdes stengt pga. av de restriksjonene som gjelder for Covid 19. Vi håper å åpne igjen i medio januar 2022.

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune oppstart av detaljregulering for fv. 30 Svølgja (planid 5026-0112) i Holtålen kommune, Trøndelag fylke. Tiltakshaver for reguleringsplanen er Trøndelag fylkeskommune. Les varselet fra Fylkeskommunen her…   Merknader til varsel om oppstart Varselet er sendt til regionale myndigheter og andre mulig berørte, slik at de som ønsker det […]

Klikk her for å lese videre

Minner om at Holtålen kommune følger nasjonale råd og regler for å redusere spredning av coronaviruset. Fra og med i dag, 3. desember, er det nye retningslinjer. Her kan du se en oversikt over nasjonale råd og regler (klikk på bildet for større versjon) Det viktigste • Si ja til vaksine. • Hold deg hjemme […]

Klikk her for å lese videre

Oppunder Fjellbandet, julenummeret (nr. 2 2021),  kan du nå få kjøpe følgende steder: Coop Markedene i Ålen og Haltdalen. Coop Prix på Bjørgen. Støren bokhandel/Norli Støren i Domussenteret. Norli bokhandel Trondheim sentrum. Amneus bokhandel på Røros Coop Prix i Tydal. Coop Ekstra i Selbu. Lesere i andre deler av landet kan få bladet tilsendt ved […]

Klikk her for å lese videre

God oversikt over hva du skal gjøre ved positiv koronatest, eller om du har symptomer men avlagt negativ koronatest.  

Klikk her for å lese videre

Reglene for de i isolasjon per i dag er at isolasjon kan avsluttes: • Når det er gått 5 døgn etter symptomutbrudd OG feberfri i minst 24 timer. • Dersom det ikke er oppstått symptomer telles det 5 døgn fra testdato • Fullvaksinerte uten symptomer kan avslutte isolering etter 2 døgn dersom det ikke utvikles […]

Klikk her for å lese videre

Elever fra 10. klasse ved Hov skole og Ivrig 4 H i Haltdalen vil i tiden fremover selge Oppunder Fjellbandet ved å kontakte alle husstandene i kommunen. Ta godt imot dem! Bladet koster 200 kr, og vi ønsker helst at det betales med Vipps.

Klikk her for å lese videre

Trafikksikkerhetsutvalget i Holtålen har revidert Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2020 – 2024 og har i sak 4/21 vedtatt følgende: Revidert Trafikksikkerhetsplan for Holtålen kommune 2020 – 2024 legges ut til offentlig høring i tiden 22.11.2021 – 13.12.2021. Planen kan sees her…. Evt. innspill sendes innen 13.12.2021 til epost@holtalen.kommune og merkes ESA 21/1332.

Klikk her for å lese videre

Av smittevernmessige årsaker og for å ta hensyn til barn og unge, holder vi elevene i 7. trinn hjemme i 2 dager (onsdag og torsdag) til vi har fått resultat av PCR-test til en nærkontakt. Elevene vil få hjemmeundervisning.  Det er ingen positive hurtigtester knyttet til skolen i dag, men tiltak iverksettes tidlig for å […]

Klikk her for å lese videre

X