Aktuelt

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune ligger her!

Klikk her for å lese videre

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen. BIO Trøndelag videreføres i 2021, og Trøndelag fylkeskommune informerer om at de har tilgjengelige midler og behandler søknader fortløpende. For flere opplysninger og søknad – […]

Klikk her for å lese videre

I morgen, tirsdag 07.06.2021, vil det blir spyling av hovedavløpsledning, fra krysset ved Rimstad nordover til Haltdalen renseanlegg.

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune søker, 50% fast stiling fra 16.08.2021 Arbeidsoppgaver: • Daglig og periodisk renhold i kommunale bygg • Renhold på helg må påberegnes Holtålen kommune ønsker ansatt som: • Er løsningsorientert, fleksibel, endringsvillig og engasjert i faget • Personlige egenskaper med vekt på faglig trygghet, evne til å jobbe selvstendig og strukturert. Fleksibilitet, god samhandlingskompetanse […]

Klikk her for å lese videre

Oppstart av arbeid med oppgradering av kommunal veg: Onsdag denne uke, (09.07.21) vil entreprenør starte arbeidet med oppgradering av Vondgrovsvegen og Kalvhåggån. Det vil i perioden arbeidet pågår, måtte påregnes noe redusert framkommelighet på disse kommuneveiene.

Klikk her for å lese videre

• I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar. • I tillegg kan frivillige lag og organisasjonar nå søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Det er nå  åpnet for å søke på disse ordningene, les mer om denne ordninga her

Klikk her for å lese videre

På grunn av større oppgraderingsarbeider på hovedledningsnettet, stenges all vanntilførsel natt til tirsdag, 8. Juni 2021, og natt til onsdag, 9. Juni 2021, fra kl. 23:00. Arbeidet er planlagt ferdig til tirsdagsmorgen, og likens onsdagsmorgen, men det tas forbehold om uplanlagte hendelser, og det anbefales derfor å fylle en kanne eller to som reserve. Vi […]

Klikk her for å lese videre

Sommerkampanjen og turnéen #TryggSommer arrangeres av Trafikksikkerhetsforeningen i samarbeid med flere organisasjoner og bedrifter. Deres ønske er å redusere antall drepte og hardt skadde på sommerveiene. Sjekk ut nettsiden tryggsommer.no Ordfører i Holtålen kommune, Arve Hitterdal ønsker alle sammen en god, varm og #TryggSommer!

Klikk her for å lese videre

Dette er en fellesmelding som blir sent til alle som bor i Holtålen kommune. Vi ønsker nå å registrere alle over 18 år i Holtålen Kommune som ønsker koronavaksine. Vi vaksinerer fortsatt personer i risikogruppene. Fra uke 23 starter vi å vaksinere i risikogruppe 5, 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Dersom du har meldt deg […]

Klikk her for å lese videre

Leilighet ved Lidarende, Hovssletta 13. Dette er ei nybygd leilighet i andre etasje, inneholder 2 soverom, stue/kjøkken, bad og bod. I tillegg utvendig bod og carport Pris 1.890.000 Leilighet i sakslia, Graftåsvegen 54 Leilighet over 2 plan med 3 soverom, bad, wc og bod i første etasje, samt stue og kjøkken i andre etasje. I […]

Klikk her for å lese videre

Torsdag 10. juni klokken 19.00 vil du få nyttig informasjon om vegprosjektet fylkesveg 30, Støren-Røros. Da arrangeres nemlig digitalt folkemøte om vegprosjektet. Møtet arrangeres av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med kommunene Midtre Gauldal, Holtålen og Røros. På møtet forteller vi deg om bakgrunnen for bompengeprosjektet, hvilke strekninger som er under planlegging samt videre framdrift. Vi […]

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune finner du her!

Klikk her for å lese videre

På Strandvegen i Haltdalen og ved industriområdet i Ålen (ved Meta) vil det pågå arbeid kommende dager og uker. Noe redusert framkommelighet må påberegnes.

Klikk her for å lese videre

Har du lyst til å delta i et viktig samfunnsoppdrag? Er du nøyaktig og serviceinnstilt? Da er dette kanskje noe for deg. Vi søker etter valgmedarbeidere som kan arbeide på valgdagen 13. september. Åpningstid i valglokalene: Haltdalen 09:00 – 19:00 Ålen 09:00 – 20:00 Arbeidstid utover åpningstid må påregnes. I hovedsak vil arbeidsoppgaver bestå av […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune ønsker å presisere reglene for karantene for de som er vaksinerte. Du må ikke i smittekarantene (det vil si dersom du er ansett som nærkontakt til en smittet)hvis: du er fullvaksinert. du har fått én vaksinedose, og det har gått mellom 3 og 15 uker siden du fikk dosen, og du tester deg mellom dag 3 og 7 etter […]

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune finner du her!

Klikk her for å lese videre

VIKTIG: Dersom du har fått time til koronavaksine; ikke møt til timen dersom du har noen form for luftveissymptomer (også svake forkjølelsessymptomer), er i smittekarantene eller ventekarantene. Gi beskjed så fort som mulig om du ikke kan komme.

Klikk her for å lese videre

Til sammen 6 bekreftede smittede tom i kveld.  Kjent smittevei og utbruddet er under kontroll. Vi viderefører de anbefalinger kommunen kom med i går, som er følgende: Begrens sosial kontakt mest mulig. Som hovedregel, hold deg hjemme! Benytt hjemmekontor dersom det er mulig Ha lav terskel for testing ved tegn på symptomer på covid-19 (hoste, […]

Klikk her for å lese videre

Vi har nå 4 positive CPR-tester og 1 positiv hurtigtest.  I tilknytning til disse har vi registret 47 nærkontakter, og  siden fredag er det testet 70 personer. Alle de smittede har kjent smitteveg, og vi mener å ha en god oversikt over utbruddet. Kommunen gjentar de anbefalinger vi kom med på fredag, som var: Begrens […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune utvider åpningstiden på koronatelefon til kl 11:30-13:00 søndag og mandag i pinsehelga. For dere som ikke kom igjennom på telefon lørdag, ber vi om at dere ringer på nytt på søndag. Telefonnummer til koronatelefonen er: 913 09 730  Ha lav terskel for å ta kontakt dersom du opplever symptomer på Covid-19.

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har åpen koronatelefon kl 11:30-12:30 alle dager i pinsehelga. Ring tlf. 913 09 730 dersom du opplever symptomer på Covid-19.

Klikk her for å lese videre

Har du vært på Coop Ålen til disse tidspunktene? Test deg hvis du får symptomer Dersom du har vært på på Coop Ålen til disse tidspunktene, ber vi om at du er ekstra oppmerksom dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon. Dette er i forbindelse med smittetilfellene varslet 21.mai. Onsdag 19. mai kl.17:00, 19:00 og 20:00 […]

Klikk her for å lese videre

Det er i ettermiddag avgitt én positiv hurtigtest for Covid-19. Tilfellet er en nærkontakt til den positive Covid-19-testen som ble meldt tidligere i dag. Kommunen mener fremdeles vi har god oversikt over situasjonen. Vi ber kommunens innbyggere være ekstra oppmerksomme på symptomer på Covid-19, og ha lav terskel for å kontakte koronatelefonen for testing ved […]

Klikk her for å lese videre

Unntak fra smittekarantene og ventekarantene Vaksinert for covid-19   Det er ulike regler for ventekarantene og smittekarantene. Du må ikke i smittekarantene hvis: du er fullvaksinert. du har fått én vaksinedose, og det har gått mellom 3 og 15 uker siden du fikk dosen, ogdu tester deg mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. (Du må ikke i karantene frem […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har i dag fått påvist et tilfelle av Covid-19. Smittekilden er kjent, og har så vidt vi vet ikke noe med utbruddet i Nord-Østerdalen å gjøre. Smittesporing pågår, og vi mener å ha god oversikt over nærkontaktene med utgangspunkt i den smittede. Nærkontakter testes nå, og svar på hurtigtester vil foreligge i løpet […]

Klikk her for å lese videre

Siste dagers medieoppslag om Covid-19 viser en smittesituasjon som er uoversiktlig i fjellregionen vår. Kommunene Tynset, Tolga, Alvdal og Os anses nå som «røde soner». Holtålen kommune har per i dag ingen som er bekreftet smittet, men vi ber våre innbyggere gjøre en innsats for å hindre og begrense spredning av covid-19 i regionen. Holtålen […]

Klikk her for å lese videre

Elvland barnehage og Haltdalen oppvekstsenter feiret årets nasjonaldag den 18.mai. De fikk pølser med brød og saft fra kommunens kulturavdeling, og is fra Sanitetsforeningen. Noen fra Haltdalen musikkorps hadde også anledning til å komme å spille og gå med i toget.   Her kan du se bilder fra feiringene.    

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen finner du her!

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune finner du her!

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret vedtok 05.05.2021 i sak 13/21 kommuneplanens arealdel og fattet følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Holtålen kommune kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer 2021-2033 med tilhørende planbeskrivelse. Tilhørende plankart er ikke revidert, det kan sees på https://www.kommunekart.com/   Det varsles herved om at vedtatte bestemmelser og retningslinjer er straks bindende for framtidig arealbruk […]

Klikk her for å lese videre

Telia utvider hele tiden mobildekningen i Norge, tetter dekningshull og sørger for bedre kapasitet der det er behov. Nå har Telia aktivert en helt ny basestasjon i Holtålen kommune som gir 4G- og 5G-dekning i Hessdalsfjella. – Vi jobber kontinuerlig med å utvide dekningen og å tilby våre kunder best mulig fart og dekning, sier […]

Klikk her for å lese videre

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet finner du informasjon om hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Har du med deg valgkortet i valglokalet, er […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har fått varsel om å øke vaksinekapasiteten mot Covid-19 i sommer grunnet økt antall tildelte vaksinedoser. I den forbindelse ber vi alle som kan ordinere og/eller administrere vaksiner, og som ønsker å bidra med vaksinering i sommer, om å ta kontakt med Holtålen kommune. Dette gjelder de som har autorisasjon som sykepleier, har […]

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune ligger her!

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har kunngjort ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter ifbm. Covid 19. Søknad gjennom regionalforvaltning.no. Klikk HER for flere opplysninger og søknad. Søknadsfristen er 9. mai 2021.

Klikk her for å lese videre

Organisasjoner i Holtålen kommune! MULIGHETER FOR Å SØKE PÅ LØNNSTILSKUDD VED ANSETTELSE AV UNGDOM I SOMMERJOBB Sparebank 1 SMN ønsker å stimulere bedrifter som ansetter ungdom, mellom 16 og 25 år, i en sommerjobb – gjennom et mulig lønnstilskudd på 7 000 kr. For flere opplysninger om ordningen og kriteriene – klikk på denne linken for informasjon. Søknadsfrist […]

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune ligger her!

Klikk her for å lese videre

Skogplantesesongen nærmer seg. Også i år viser det seg at det blir utfordrende å skaffe utenlandsk arbeidskraft for å utføre skogplanting. Derfor innføres det også i år ekstraordinært plantetilskudd. Landbruksdirektoratet har enda ikke bestemt hvordan dette skal praktiseres. Skogplanting er en god anledning til å bli kjent med egen skog og i tillegg kan du […]

Klikk her for å lese videre

Menighetsrådene har behov for en ungdom på hver av Haltdalen og Ålen kirkegårder,  de må være fylt 16 år for å kjøre motorisert gressklipper.   Arbeid: grasklipping rydding rundt graver og kanter på kirkegården to dager pr uke på hver kirkegård. (15 timer). Tidsrom ca.15.juni – 15.august, 8-9 uker.   Søknad til Holtålen kirkelige fellesråd […]

Klikk her for å lese videre

Midtre Gauldal kommune opplever nå et større utbrudd av koronasmitte. I fellesskap og i samarbeid ønsker Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal å begrense koronasmitten. Normalt har vi mange som reiser på tvers av kommunegrensene, til arbeid, til skole og til idretts- og kultur- og fritidsaktiviteter. Med et pågående smitteutbrudd i Midtre Gauldal og […]

Klikk her for å lese videre

Kommunehuset åpner opp igjen for publikum fra mandag 19.04. Da er våre åpningstider mandag, onsdag og fredag. Kl. 10.00 – 15.00. Telefonen er åpen fra kl. 09.00-15.00 hver dag.

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune ligger her!

Klikk her for å lese videre

Som tidligere annonsert, er det blitt konstatert et større koronautbrudd i vår nabokommune Midtre Gauldal. Dette påvirker også oss i Holtålen kommune da vi blant annet har arbeidere som pendler til Midtre Gauldal. VI MINNER OM TILTAKENE FOR Å FOREBYGGE SMITTE: Begrens sosial kontakt mest mulig. Ved sosial kontakt anbefales det å være utendørs. Unngå […]

Klikk her for å lese videre

Det har blitt konstatert et større koronautbrudd i vår nabokommune Midtre Gauldal. Mens man skaffer seg en oversikt over smittesituasjonen, anbefaler vi at personer som arbeider i Midtre Gauldal kommune ikke reiser dit de nærmeste dagene, hvis ikke man må. Benytt hjemmekontor hvis man kan.

Klikk her for å lese videre

Etter kontakt med reindriftsnæringa om flyttesituasjonen både nå og fremover, og en vurdering av at det maks kunne vært 11 dager igjen av sesongen, har Holtålen besluttet å stenge løypa for denne sesongen. Selv det tidvis har vært lite snø, som har skapt en del driftsmessige problemer, har det vært en vellykket sesong. Det er […]

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i kommunen ligger her!

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har mottatt, fra Statsforvalteren i Trøndelag, følgende klarering når det gjelder antall deltagere ved gjennomføring av arrangement:   På innendørs arrangement som medlemsmøter o.l. kan man være 10 personer tilstede. Arrangement som tillater 20 (tidligere 100) personer på faste, tilviste plasser er arrangementer hvor disse er publikum. Helsedirektoratet skiver at de legger til […]

Klikk her for å lese videre

Kartverket har den 26. mars 2021 gjort følgende vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Holtålen kommune: • Eidet gård, gnr. 121 • Eidebakken bruk, bnr. 121/2 • Øvre Eidebakken bruk, bnr. 51/12 • Eidet bruk, bnr. 121/5 • Eidet skole bruk (tidligere skole), bnr. 121/11 • Eidebakkvollen seter til bnr. 121/2 Navnevedtaket finner du […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune følger regjeringens tiltak og anbefalinger og holder derfor kommunehuset stengt for besøkende, da ansatte fortsatt oppfordres til å ha mest mulig hjemmekontor. Det vil være mulig å gjøre avtaler og gjennomføre mindre møter. Kommunehuset holdes fysisk stengt for besøkende fram til 16. april. Telefontiden blir som normalt mellom 09.00 og 15.00 alle hverdager.  […]

Klikk her for å lese videre

I uke 14 starter vi med vaksinasjon av personer mellom 65 og 74 år, og personer mellom 18-64 med følgende sykdommer/tilstander: Organtransplantasjon* Immunsvikt* Hematologisk kreftsykdom siste fem år* Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller avsluttet behandling mot kreft siste halvår (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft […]

Klikk her for å lese videre

Det er viktig å legge til rette for besøk, men besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør gjennomføres slik at risikoen for smitte i institusjonen er minst mulig (FHI). Etter anbefalinger fra FHI begrenses antall besøkende pr beboer til 2 pr dag. Nærkontakter/besøk forbeholdes nærmeste familie/pårørende. For mer info og anbefalinger fra […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune sender ut info brev til våre deltidsinnbyggere – dvs. hytte- og fritidsboligeiere. Info brevet som ble sendt ut ifbm. årets påske finner du ved å klikke HER.  

Klikk her for å lese videre

Holtålen legekontoret har følgende åpningstider i påsken Mandag 29. mars kl.08-15 Tirsdag 30. mars kl.08-15 Onsdag 31. mars kl.08.00-12 Når kan du ta koronatest i påsken? I påsken kan du ta koronatest på Holtålen legekontor på følgende dager: mandag 29. – onsdag 31. mars og lørdag 3. april Du må avtale tid før du kommer […]

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med at regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak holdes kommunehuset er stengt for besøkende fra og med 26. mars og inntil videre. Vi er tilgjengelige på telefon fra kl. 09.00-15.00 alle hverdager. Ny vurdering tas 6. april. Kommunehuset har påskestengt 29.-31.mars, både for besøkende og på telefon.  

Klikk her for å lese videre

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, dvs. at jorda må være i drift og gi grunnlag for produksjonstilskudd i […]

Klikk her for å lese videre

Det er ingen egne regler i Holtålen kommune, vi følger nasjonale regler og anbefalinger. Dette er anbefalingene for påskeferien!

Klikk her for å lese videre

Stenges for sesongen – fra og med 25. mars pga. nye nasjonale forskriftfestede regler. Vel møtt til ny badesesong i oktober 2021!

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

Rørosmuseet arrangerer for 21. gang handverksdager på Røros i perioden 25. – 29. august.  I den forbindelse så inviteres aktuelle deltagere til å søke på stipend ifbm. handverksdagene. Flere opplysninger får du ved å klikke på denne linken.

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret  behandlet  i møte 17.03.2021 sak 5/21. Følgende vedtak ble fattet: I henhold til plan- og bygningsloven §12-12 vedtas reguleringsplanen for Håen hyttefelt med de endringer nevnt ovenfor. Planen innebærer en endring/regulering av en eldre disposisjonsplan fra 1976 og består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse   Reguleringsplan for Håen hyttefelt   Evt. merknader til planen […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapet behandlet i møte 23.03.2021 sak 24/21. Følgende vedtak ble fattet: I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, legger formannskapet ut forslag til kommunedelplan for kulturminner for 2021 – 2026, med handlingsdel, datert 15.03.2021, ut på offentlig ettersyn og høring.   Planforslaget kan sees her…. Samlet saksfremstilling i formannskapet sak 24/21 Prioriterte kulturminner Merknader […]

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i kommunen ligger her!

Klikk her for å lese videre

Rørosregionens næringshage inviterer oppstartsbedrifter og gründere, bl.a i Holtålen,  til å melde seg på etablererkurs slik: Kurssted: Trevarefabrikken, Røros Tid/dato: Onsdager i april kl.1700-21.00 Mer informasjon og påmelding her Gjennomføres i samarbeid med Proneo og Innovasjon Norge. Kurset er til nå satt opp fysisk, men blir gjennomført digitalt visst situasjonen endrer seg etter påske som […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har for tiden 3 ledige stillinger som pedagogisk leder. 2 fast stillinger og 1 vikariat. Mer informasjon om stillingene og elektronisk søknadskjema finner du her! Søknadsfrist: 06.04.2021

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune ligger her!

Klikk her for å lese videre

Vi har ledig stilling som vernepleier/sykepleier i Holtålen kommune. Se mer informasjon og søk på stillingen her! Søknadsfrist er 02.05.2021.

Klikk her for å lese videre

Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd er én av flere stolte bidragsytere i den heldigitale konferansen «Grønn hyttelab». Sammen med Nasjonalparken Næringshage, NTNU, Oppdal kommune og Trøndelag fylkeskommune ønsker vi å sette fokus på grønne løsninger som ivaretar viktige miljøhensyn og tillater vekst i hytte- og fritidsnæringen. På programmet står blant annet Maja Lunde, forfatter av den […]

Klikk her for å lese videre

Landbrukskontoret har laget en sammenstilling av nøkkeltall som er hentet fra skogfondssystemet. Alt tømmer som er avvirket og levert til industrien går igjennom dette systemet. I tillegg kan skogeiere benytte skogfond og tilskudd for å gjennomføre ulike tiltak i egen skog. Tallene som fremkommer her viser aktiviteten i våre tre kommuner. Det gjøres mye bra […]

Klikk her for å lese videre

Årets tema for barnehagedagen er barnehagens arbeid med natur og miljø og med slagordet «Små steg for kloden». I den forbindelse valgte de to storbarnsavdelingene i Elvland barnehage å gå et demonstrasjonstog til kommunehuset for vi vil kildesortere! Barna har i forbindelse med dagen og temaet laget seg plakater med ulike slagord. Etter en runde […]

Klikk her for å lese videre

Det er mange som lurer på hvordan det ligger an med vaksineringen i kommunen. Derfor har vi laget en oversikt over dette. Her står det hva vi har fått og vaksinert denne uken, og plan for de 2 neste ukene. Se oversikten her!

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune vil med dette informere om at brev angående krav om tilknytting til offentlig avløpsanlegg blir sendt ut til enkelte huseiere i Holtålen. I denne omgang vil dette gjelde for ca 100  husstander, som ligger nært til eksisterende hovedledningsnett. Bestemmelser og hjemler rundt dette er å finne i plan og bygningslovens§§  20-1 og 27-2, […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret i Holtålen Kommune vedtok i møte 17.12.2020 i sak 59/20 rammer for innkreving av eiendomsskatt, der promillesats for næringseiendom ble vedtatt til 7 promille, og for alle andre eiendomstyper 4 promille. Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 24.02.2021 takster for nye og endrede eiendommer i Holtålen Kommune. Liste over takster legges ut til offentlig ettersyn på […]

Klikk her for å lese videre

Vi startet vaksineringen i uke 1. Hittil er vi i hovedsak ferdig med risikogruppe 1 og 2. Når uke 8 er over har 143 innbyggere fått vaksine og av disse har 83 fått sin 2. dose. Dersom du er i en av risikogruppen og ønsker vaksinen, men ikke har meldt deg på, oppfordrer vi deg […]

Klikk her for å lese videre

Oppdatert informasjon om besøksrutiner ved sykehjem og omsorgsboliger. (24.02.2021) Besøk til beboere på sykehjem/heldøgns omsorgsboliger Besøksreglene er viktig for å beskytte beboerne mot covid-19. Våre beboere er i risikogruppen, og har økt risiko for alvorlig sykdom dersom de får smitten. Når kan du komme på besøk? Før du kan komme på besøk, må du ringe […]

Klikk her for å lese videre

A te B i Trøndelag Lørdag 7. august er det oppstart på det nye mobilitetstilbudet i Trøndelag, utenom Trondheimsområdet. Tilbudet vil bestå av ordinære linjer med buss og fleksibel transport basert på bestillingsløsning. Disse to løsningene, sammen med tog, hurtigbåt og ferge, vil utgjøre det totale kollektivtilbudet i fylket. Et tett samarbeid mellom de ulike […]

Klikk her for å lese videre

Onsdag og torsdag kan det bli varrierende vanntrykk i Haltdalen på grunn av lekkasjesøk. -Kommunalteknisk avdeling

Klikk her for å lese videre

Etter 1. mars 2021 vil enkelte av våre pasienter få tildelt ny fastlege. De det gjelder vil få brev pr. post eller digitalt. Dagens to fastlegelister ved Holtålen legekontor skal fordeles mellom tre leger og det er det HELFO som styrer. Alle våre tre fastleger kan ha 700 pasienter hver. Vår nye fastlege og allmennlege […]

Klikk her for å lese videre

Vi blir nødt til å stenge løype ned til sentrum over Flya trase fra og med i dag. Løypa vil bli stengt fra kl 18.00 til ubestemt tid. Dette på grunn av snømangel og snøsmelting. Løypa blir åpen fra Målåsetre til Tydal grense. Benytt parkering ved Målåsetre. For å komme dit med bil følg skilting […]

Klikk her for å lese videre

Bassenget i Hovet er åpent, for følgende aktiviteter; hver onsdag og torsdag: Kl. 17:45 – 19.00               Familiebading Kl. 19.15 – 20.15               Jenter og gutter; 10 – 20 år Ingen tilgang til badstue. Familiebadingen har et begrenset antall («førstemann til mølla»), og det er kun tillatt med en voksen per barn. Avstandskravet på 1 m må […]

Klikk her for å lese videre

Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en områderegulering området Eggaveien – Ålen skisenter i Ålen sentrum i Holtålen kommune jf. Plan- og bygningslovens §§12-8 og 12-9. Det er følgende gjeldene reguleringsplaner innenfor planområdet • Deler av Ny Lund bru (planid: 103) • Deler av Hovssletta (planid: 98) • Deler av Lunderengshaugen (planid: […]

Klikk her for å lese videre

Ny felles byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna er nå ferdigstilt. Veilederen vil også kunne brukes for de seterområdene som ligger utenfor verneområdene i de aktuelle kommunene. Les veilederen her…  

Klikk her for å lese videre

– en spørreundersøkelse om fremtid og utvikling. Nå trenger vi hjelp fra deg som fortsatt skal bo og leve her i Holtålen, og vi trenger hjelp fra deg som ønsker å flytte hit. Har du fritidsbolig her i Holtålen? – da vil vi veldig gjerne høre fra deg også! Til alle ungdommer – muligheten til […]

Klikk her for å lese videre

Fra og med førstkommende fredag 29. januar åpner Gauldalsløypa fra Ålen sentrum til Tydal grense. Kjøp av kort skjer på scooterlisens.no. Der kan du velge om du vil kjøpe dagskort eller sesongkort. Når du har gjennomført betalingen vil du få tilsendt kvittering på tekstmelding og e-post. Kvitteringen må tas vare på, den er i stedet for […]

Klikk her for å lese videre

Bassenget i Hovet åpner opp igjen for familiebading – samt en viderefører tilbudet for barn og unge. Les mer på Hovet sine hjemmesider her….

Klikk her for å lese videre

Vi ber alle som har besøkt Nordre Follo eller nabokommunene i løpet av de siste 14 dagene om å teste seg, og ha få nærkontakter. Det gjelder også alle som har hatt besøk fra disse kommunene i samme periode. Det ble i helga kjent at det er et utbrudd av den muterte virusvarianten i Nordre Follo, […]

Klikk her for å lese videre

DET  KAN NÅ SØKES PÅ BARNEHAGEPLASSER MED OPPSTART FRA AUGUST 2021.  SØKNADSFRIST 01.03.21 Holtålen kommune har et årlig opptak i barnehagene.  De som har plass, men ønsker endring i oppholdstid må sende ny søknad. Informasjon om søkeprosessen og søknadskjema finnes på hjemmesiden til Holtålen kommune: Trykk her Søknaden må sendes elektronisk. Barn født etter 30. nov 2020 […]

Klikk her for å lese videre

Pga. lite snø er denne ennå ikke åpnet.  Værmeldingen mot helgen gir håp om at det kan komme nok snø slik at vi kan åpne.  Følg derfor med på kommunens hjemmeside/Facebook side om dette.  Åpning vil evt. Skje på kort varsel! Når det gjelder betalingsløsning, er denne ikke helt på plass ennå.  Vil være i […]

Klikk her for å lese videre

Alle som er i en risikogruppe og har meldt fra om at de ønsker koronavaksine, står på venteliste og vil få beskjed når det er deres tur for vaksine. Er du i en risikogruppe, men ikke har meldt deg på, kan du ta kontakt med Holtålen legekontor. Fortrinnsvis på koronatelefonen; 91309730 mellom 09.00-12.00 og 13.00-15.00. […]

Klikk her for å lese videre

Språkrådet har reist en navnesak på Eidet og avleda navn. HER får du opp brevet fra Kartverket til Holtålen kommune som beskriver navnesaken. Navnesaken skal avgjøre hvordan navn sammensatt med Eidet skal skrives. Videre ønsker en tilbakemelding på om det finnes et områdenavn som heter Eid(e)bakken – Eabakken. I så tilfelle ønsker vi en beskrivelse […]

Klikk her for å lese videre

Fra nyttår har Lindorff tatt over oppfølging av alle kommunale krav for Holtålen kommune. Det vil si at når noen mottar et inkassovarsel eller betalingsoppfordring, skal alle henvendelser i forbindelse med disse rettes til Lindorff. Hvis man ønsker å få utsatt en forfallsfrist før fristen har gått ut, kontaktes fortsatt felles regnskapsavdeling i Holtålen, Os […]

Klikk her for å lese videre

Mattilsynet har gått ut med diverse info om utbrudd av fugleinfluensa, og om diverse tiltak for å hindre spredning blant ville fugler og til fjørfehold. Trøndelag og Innlandet er høyrisikoområde https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/   Registrering av hobbyhøns: Portforbud https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/registrere_hobbyfjorfe_hos_mattilsynet.41266/binary/Registrere%20hobbyfj%C3%B8rfe%20hos%20Mattilsynet   Informasjon til jegere: Stopp i jakta på en rekke arter https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/informasjon_til_jegere.41433  

Klikk her for å lese videre

Etter at vi har flyttet til nye lokaler, har vi fått 3 flotte møterom som vi har døpt ROGNE, SKARVEN, OG BRINGEN. Nå ønsker vi å dekorere disse møterommene med bilder av de aktuelle fjella, og tillater oss derfor å spørre om noen har et blinkskudd til dette formålet? Fotografen vil selvfølgelig blir kreditert bildet. […]

Klikk her for å lese videre

Mange flerårige tillatelser til motorferdsel i Forollhogna nasjonalpark (gitt i 2017) har nå gått ut. Vi oppfordrer de som har flerårige tillatelser om å sjekke varigheten på tillatelsen sin og søke om fornying av tillatelsen om behovet er det samme som før og tillatelsen er gått ut. Dette gjelder fortrinnsvis tillatelser til transport av ved […]

Klikk her for å lese videre

Landbruksnytt nr 4/2020 fra Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen kommuner kan leses her. God jul!

Klikk her for å lese videre

Besøksrutinene for sykehjem og omsorgsboliger er som tidligere beskrevet, men med følgende tilleggspunkt: Dersom du har oppholdt deg i Trondheim, Oslo, Bergen eller andre områder med høyt smittepress i løpet av de siste 10 dager kan du ikke komme på besøk.

Klikk her for å lese videre

Det forventes at covid-19 vaksinen kommer først på januar 2021. Prioriterte grupper er personer på sykehjem/omsorgsboliger, eldre over 65 år, personer under 64 år med en tilleggssykdom som utgjør større risiko og helsepersonell. Det er rangering på prioriteringen innenfor disse gruppene, og de med størst risiko av disse blir prioritert. Det er viktig at alle […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune gratulerer Blinken med årets kulturpris og Vegard Sivertsgård med kulturstipendet. Lykke til videre! Les og hør mer om prisvinnerne her….

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune bytter fra 18.12.2020 hovedbankforbindelse fra Haltdalen Sparebank til Sparebank1 Midt-Norge. Den nye driftskontoen er: 4213.17.07236 Har du fått faktura, skal det kontonummeret som står på den brukes.

Klikk her for å lese videre

I førstkommende kommunestyret skal kommunestyret behandle en sak med tittel: Ny avtale om brannsamarbeid – vertskommunesprinsippet Med utgangspunkt i leserinnlegg skrevet av «Bekymret brannmann i Holtålen» synes det nå som om det er en bekymring for en dramatisk omlegging av brannvesenet i Holtålen, eller at Holtålen kommune i fremtiden gir fra seg innflytelsen over brannvesenet. […]

Klikk her for å lese videre

Julen 2020 har vi følgende åpningstider: 24.desember : 08-12 28. 29. og 30. desember: 08-15 31.desember: 08-12 Tlf. 724 17660. Koronatelefon: 913 09 730. Telefonen er stengt mellom 12-13. Utenom våre åpningstider kan du ringe legevakta som er lokalisert på Røros: Ring 116 117. Gjelder det øyeblikkelig hjelp ring 113. Covid-19 testing: Holtålen legekontor tilbyr testing i […]

Klikk her for å lese videre

X