Aktuelt

Vi har fått mange spørsmål angående feie- og tilsynsavgiften i det siste. I denne forbindelse har Rørosregionen brann- og redning, forebyggende avd., laget en infosak om dette. Les mer på lenka nedenfor. https://roros.kommune.no/nyheter/hvorfor-far-jeg-feie-og-tilsynsgebyr-na-her-far-du-svar-pa-de-vanligste-sporsmalene/  

Continue Reading

Holtålen kommune har meldt seg på Trøndelag fylkeskommunes dagsturhytteprosjekt, hvor målet er at det skal bygges en dagsturhytte i hver kommune i fylket. Holtålen kommune har som mål å sette opp hytta engang i 2025. Dagsturhytta finansieres med fylkeskommunale midler, spillemidler, Sparebank 1 SMN og en mindre andel lokale midler. Nå ber vi om innbyggernes […]

Continue Reading

Ledig stilling som avdelingsleder i Holtålen kommune Arbeidssted pt. Holtålen sykehjem Holtålen sykehjem, somatisk avdeling er underlagt enhet pleie- og omsorgstjenesten i Holtålen kommune. Sykehjemsavdelingen har 14 institusjonsplasser. I tillegg til sykehjemsavdeling inngår ledelse av kommunalt vaskeri og kjøkken i stillingen. Avdelingsleder har det totale ansvaret for sin avdeling og inngår i enhetsleders ledergruppe. Vi […]

Continue Reading

Etter avtale med HV-12, vil bruken av Haltdalen Øvingssenter planlegges slik at støy reduseres på helligdager, i den hensikt å skjerme lokalbefolkningen i Holtålen for støybelastning.

Continue Reading

Debatten og meningene rundt mulighetsstudien med et evt. nytt ÅlenTorg med Coop Ekstra skal ha stor takhøyde. Derfor har administrasjonen ligget lavt, også fordi studien er en politisk bestilling/veivalg. Bakgrunnen for studien, veldig kort fortalt, er bl.a følgende; Kommunen har, over lang tid, fått tydelige tilbakemeldinger fra svært mange innbyggere på at kommunen må ta […]

Continue Reading

I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 skal forslag til planstrategi som legges frem for politisk behandling gjøres offentlig minst 30 dager før behandling i kommunestyret. Følg denne linken for å lese forslaget: Planstrategi Planstrategien og planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel har vært på høring. Høringsinnspillene og kommentarer til innspillene vil fremkomme i saksfremlegget som […]

Continue Reading

Holtålen kommune, ved ordfører Jan Arild Sivertsgård, ber Miljødirektoratet igjen vurdere et nytt ekstraordinært uttak av jerv i vestre del av kommunen. Det var etter et teamsmøte med Miljødirektoratet at Sivertsgård på ny sendte henvendelsen. Sivertsgård skriver bla.; Basert på den problemstillingen vi beskrev i møte, så håper virkelig kommunen at dere tar med dere […]

Continue Reading

Felles regnskapskontor er et interkommunalt vertskommune samarbeid mellom kommunene Røros, Os og Holtålen, hvor Holtålen kommune er vertskommune for samarbeide. Arbeidsoppgaver/ansvarsområde: Overordnet ansvar for regnskapet for samarbeidskommunene Personalansvar for avdelingens medarbeidere, herunder opplæring og utvikling Videreutvikle regnskapsfunksjonen i samarbeidskommunene Faglig kontaktpunkt for kommunenes økonomisjefer KOSTRA-rapportering og innrapportering til SSB Intern opplæring innenfor regnskapsområdet Kvalifikasjoner: Minimum […]

Continue Reading

Vil du være med å utvikle Studiesenter Trøndelag Sør? Vi trenger en engasjert daglig leder i 100 % stilling til å utvikle studiesenteret til å bli en motor for kompetanseutvikling i hele regionen!   Fra og med 1. august 2024 etableres Studiesenter Trøndelag Sør som et kommunalt oppgavefelleskap hvor Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu, Oppdal og […]

Continue Reading

Da er sesongen med Gauldalsløypa, rekreasjonsløype for snøskuter, over for i år. Holtålen kommune er godt fornøyd med sesongen. Selvfølgelig kunne vi ha ønsket oss bedre snøforhold på slutten av sesongen, men værforholdene rår en ikke med. Antall som har kjøpt sesongkort/dagskort har vært veldig bra, selv om det nok er en liten nedgang fra […]

Continue Reading

Studiesenter Trøndelag Sør tildelt 1,8 millioner! 31 studiesenter i Norge får nå tilskudd fra regjeringen på til sammen 50 millioner kroner. I vår region har Studiesenter Trøndelag Sør fått tildelt 1 868 742,- kr. Dette bidrar til at flere kan ta desentralisert utdanning fra universitet, høyskole eller fagskole uten å flytte eller reise langt. Studiesenter […]

Continue Reading

Søknad om kulturmidler sendes elektronisk via søknadsskjema på kommunens hjemmeside her. Søknadsfrist er 30. april 2024. Eventuelle spørsmål rettes til kulturkonsulent Siri Hegseth. Telefon: 958 94 784 E-post: siri.hegseth@holtalen.kommune.no

Continue Reading

Holtålen psykisk helse- og rustjeneste starter opp et nytt lavterskeltilbud, for alle 🙂 Vel møtt til “Båltreffen”.  Den arrangeres tirsdag i oddetallsuker kl.11-13. Oppstart 23.april -24. Oppmøte ved ladestasjon i sentrum kl.11, for felles gange til “Pinsti” ved Lunderengshaugan. Vi tenner bål og koker kaffe. Hver enkelt tar med matpakke, og kler seg etter været. Velkommen! […]

Continue Reading

Holtålen legekontor søker etter allmennlege i 100 % vikariat ifbm. svangerskapspermisjon fra 01.08.24 med varighet 31.03.25. Vi har også et ledig vikariat som allmennlege fra 01.09.24 ifbm. obligatorisk sykehuspraksis. Se Holtålen kommune sin hjemmeside og ledige stillinger for mer informasjon. I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med […]

Continue Reading

Holtålen legekontor søker etter allmennlege i 100 % vikariat ifbm. obligatorisk sykehuspraksis fra 01.09.24 med varighet på 6 måneder. Vi har også et ledig svangerskapsvikariat fra 01.08.24. Se Holtålen kommune sin hjemmeside under ledige stillinger for mer informasjon. I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell […]

Continue Reading

Oneco Networks og Svein Thomassen AS har startet opp igjen arbeidet med Telenors fiberutbyggingen i Haltdalen og i Ålen etter en lengre vinterpause. I første omgang foretas det oppretting og bytte av stolper. Videre arbeid med graving, blåsing av fiber og opphenging av luftkabel vil fortsette så fort værforholdene tillater det.   Oneco Networks fortsetter […]

Continue Reading

Gauldalsløypa stenges fra parkeringsplassen i Ålen sentrum ved litj-Rensbrua og opp til Flya. Dette pga. stor snøsmelting de siste dagene /lite snø i traséen. Som nytt utgangspunkt for Gauldalsløypa må Målåetre parkeringsplass benyttes. Ny informasjon/oppdatering skjer tirsdag 2. april.  

Continue Reading

Vi på småbarn avd. Hvitveis i Midstuggu har i tiden før påske hatt et lite prosjekt; fra egg til kylling.   Vi har ruget fram kyllinger og har hatt ei rugemaskin stående inne på et grupperom der barna har fått tatt del i hele prosessen. 18. mars var det klekkedag! og 5 kyllinger ble det! […]

Continue Reading

Det er nå inngått samarbeidsavtale mellom Holtålen kommune og Sanitetsforeningens omsorgsberedskapsgruppe som består av Ålen og Haltdalen sanitetsforeninger. Formålet med avtalen er at den skal bidra til et avklart samarbeidsforhold og god samhandling i beredskapsarbeidet til det beste for kommunens innbyggere og de som oppholder seg i kommunen før, under og etter uønskede hendelser og […]

Continue Reading

Ordningen med Aktivitetskortet fortsetter i 2024.  I 2023 lanserte Røros, Os og Holtålen et nytt opplegg for aktivitetskort for barn og unge, hvor en QR-kode erstattet den tidligere «JOIN»-appen. Denne ordningen gjelder også i 2024. Aktivitetskortet gir flere mulighet til å delta i aktiviteter og opplevelser uavhengig av familiens inntektsnivå. Bedrifter og foreninger gir bort […]

Continue Reading

Holtålen kommune søker engasjert velferdsteknolog og systemforvalter i 100 % fast stilling. Oppstart etter avtale Holtålen kommune har stort fokus på digitalisering, det vil vi også ha i årene som kommer. Spesielt gjelder dette innenfor helse, pleie og omsorg. Vi har innført velferds- og trygghetsteknologi, Helseplattformen, og bygger boliger med pasientvarslingssystemer og medfølgende framtidsrettet teknologi. […]

Continue Reading

Yurii kom til Holtålen kommune på slutten av september, og har gått på introduksjonsprogrammet siden 01.11. Han har hatt praksis på Toyota Slettum Bil og de var veldig fornøyd med både språket og arbeidsinnsatsen til Yurii. Nå jobber han 3 dager i uken, og stortrives med å snakke norsk med kollegaer og utvikle seg enda […]

Continue Reading

Orbit NTNU er en studentorganisasjon som designer, bygger og opererer små satellitter for å gi ingeniørstudenter praktisk kunnskap og erfaring i den raskt voksende norske romindustrien. Hvert år danner organisasjonen et Sub-Orbital team hvor førsteårsstudenter kan bli satellittingeniører på ett år ved å skape en vitenskapelig nyttelast av eget valg med hjelp av mentorer som […]

Continue Reading

Holtålen kommune og Coop Oppdal har i lengre tid jobbet med å finne et godt alternativ til neste generasjon matvarebutikk i Ålen. Det er nylig blitt offentliggjort at det jobbes med en mulighetsstudie som innebærer å erstatte ÅlenTorget med et nytt felles bygg for Coop Extra, bibliotek, og de private aktøreene i Ålentorget. Har du […]

Continue Reading

Barnehagedagen 2024 ble markert tirsdag 12. mars med slagordet “Stedet mitt”. Kulturarv er tema. Formålet med dagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Vi i Elvland barnehage, både i Midtstuggu og Gulbarnehagen har markert denne dagen på ulike vis. De 3 yngste gruppene, har vært i Kiempen. Der fikk […]

Continue Reading

Er du en voksen mann som kan tenke deg å være støttekontakt 2 timer pr uke? Av personlige egenskaper ønsker vi at du er omsorgsfull, pålitelig, trygg og gjerne litt kreativ. Tror du dette er noe for deg? Ta  kontakt med Marianne Tronsaune på tlf. 48054531, eller send oss en e-post på epost@holtalen.kommune.no

Continue Reading

Arbeidsoppgaver: Mottak og retur av tekniske hjelpemidler på utlån av NAV hjelpemiddelsentral. Dette gjelder hjelpemidler innenfor syn, hørsel, kommunikasjon, forflytning og varsling. Kommunen skal til enhver tid forholde seg til gjeldende samarbeidsavtale mellom kommunene og NAV hjelpemiddelsentral. Montering og demontering av tekniske hjelpemidler, tilpasning Enklere reparasjoner og service, avanserte reparasjoner utføres av NAV hjelpemiddelsentral Periodiske […]

Continue Reading

Ungdomsrådet i Holtålen kommune holder på å jobbe med å få til en frisbeegolf bane i Ålen. Ungdomsrådet ble utfordret av kommunestyre til å jobbe med hvordan vi kan få Holtålen kommune til å bli en attraktiv kommune for ungdom. De har derfor hatt en workshop med hele ungdomstrinnet ved Hov skole, der de var […]

Continue Reading

Holtålen kommune søker barne- og ungdomsarbeider/assistent i 100% vikariat fra 01.04.2024 til 31.12.2024 arbeidssted pt. Haltdalen barnehage. Holtålen kommune ønsker ansatt som: Er løsningsorientert, fleksibel, endringsvillig og engasjert i faget Har et positivt menneskesyn og evne til å se muligheter fremfor begrensninger Er engasjert og positiv Ser barna og tilrettelegger for lek Gode kommunikasjon og […]

Continue Reading

Bygg- og anleggsbransjen trenger flere fagarbeidere med kompetanse innen prosjektledelse. Etter påske starter studiet «Prosjekt- og anleggsledelse i bygg og anleggsbransjen» gjennom Trøndelag høyere yrkesfagskole Gauldal. Dette er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og kan kombineres med fulltidsjobb. Studiet vil gjøre deg bedre rustet til å lede planlegging, organisering og gjennomføring av […]

Continue Reading

Kulturskolen fortsetter med tilbud for voksne – YOGA/PILATES, og det er selvfølgelig plass til flere. Ved å praktisere YOGA forsøker vi å etablere et dypt forhold mellom kropp og sjel, oppmuntres vi til å slappe av, senke nivåene av stresshormoner som kortisol og vi reduserer puls og blodtrykk. Holde kroppen sterk og fleksibel. En dynamikk […]

Continue Reading

03. januar i år begynte Linda Hojem er mobbeombud for alle barnehagebarn og elever i grunnskolene i Trøndelag. Kontakt mobbeombudet med spørsmål du har som elev og forelder/foresatt i saker knyttet til barnehage og skolemiljø. Hvem kan kontakte mobbeombudet? Foreldre, foresatte og andre støttepersoner til barn i barnehagen og elever i grunnskolen. Barnehageledere, skoleledere og andre […]

Continue Reading

Continue Reading

Utleie bassenget i Hovet I tillegg til de faste tidene, så tilbyr vi nå utleie på to lørdager. Lørdag 24.februar: Kl. 12.00 – 13.00 Kl. 13.00 – 14.00 Kl. 14.00 – 15.00 Kl. 15.00 – 16.00 Lørdag 2.mars: Kl. 12.00 – 13.00 Kl. 13.00 – 14.00 Kl. 14.00 – 15.00 Kl. 15.00 – 16.00   […]

Continue Reading

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse. Fra 01.01.2024  har Trøndelag fylkeskommune tatt over TT-ordningen selv, og kommunene jobber ikke med dette lengre. TT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje. Det er Trøndelag fylkeskommune som avgjør hvor mye som tildeles TT-kortet gjennom det årlige […]

Continue Reading

Og det er hun ikke alene om å synes, viser en fersk undersøkelse. For Mari og mange andre i Trøndelag er det beste reisevalget også det billigste. Det er 200 meter bort til bilveien. Om lag 300 meter til holdeplassen. En skolebuss passerer på morgenen. Og spoler vi en skoledag frem, passerer den på ny. Her […]

Continue Reading

Holtålen kommune sin politikontakt, Frøydis Larntvet Kvernes, er til stede for publikum på kommunehuset følgende dager 1. halvår av 2024: Onsdag 07.02 fredag 01.03 Onsdag 03.04 Onsdag 15.05 Onsdag 12.06 Kontaktinformasjon: Mobil: 45974899 E-post: Froydis.Larntvet.Kvernes@politiet.no

Continue Reading

Kommunen følger situasjonen med ekstremværet «Ingunn» og har i dag deltatt på møtet med Statsforvalteren og kommunene i Trøndelag. Ekstremværet Ingunn er ventet å treffe noe lenger nord enn prognosene først viste, og den kraftigste vinden er nå ventet i deler av Trøndelag og Nordland. Kommunen minner om anbefalingene fra Metrologisk institutt og anbefaler innbyggere […]

Continue Reading

I forbindelse med Holtålen kommunes deltakelse som en av fem nasjonale piloter for Bygdevekstprosjektet fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), ble ansettelsesprosessen av en prosjektmedarbeider igangsatt i november 2023. Ved søknadsfristens utløp den 10. desember 2023 forelå det 7 søkere til stillingen. Utvelgelsesprosessen har blitt gjennomført ved hjelp av det lokale omdømme og rekrutteringsfirma Velg med […]

Continue Reading

Dere kan nå søke på barnehageplass med oppstart fra august 2024. Dere som allerede har plass med ønsker endring i oppholdstid eller barnehage må sende ny søknad. Barn født etter 30.november 2023 kan få plass med forbehold om ledig kapasitet eller endring i politiske vedtak, jf. barnehageloven §16 rett til plass i barnehage. Se mer informasjon […]

Continue Reading

Os kommune tar over arkivansvaret for Felles landbruksavdeling fra 26.01.2024 Etter en prosess med Arkivtilsynet og  mellom Holtålen, Røros og Os kommuner er det besluttet at Os kommune overtar arkivet for landbruksavdelingen. 26. januar  går Os kommune over til nytt saksbehandlersystem. Samtidig iverksettes eget arkiv i Os for felles Landbruksavdeling Røros, Os, Holtålen kommuner. Dette […]

Continue Reading

Rørosregionens næringshage og Holtålen kommune inviterer til næringsfrokost i Meta sine lokaler førstkommende tirsdag, 30. januar. Program for frokosten finner du ved å klikke på denne linken; 30.01.2024: Næringsfrokost Ålen (roroshagen.no) Påmelding ser gjennom denne linken;   https://app.checkin.no/event/67740/naeringsfrokost-i-alen

Continue Reading

Er du nysgjerrig på hva som skal til for å bli barnehagelærer eller lærer? Kommunene Holtålen, Rennebu og Midtre Gauldal inviterer i samarbeid med satsingen LæreriNord hos Nord universiteter til åpent møte. Vi serverer pizza og brus til alle. Når og hvor? Dato: Onsdag 7. februar Tid: 18.00-20.00 Hvor: Personalrommet på Støren barneskole Servering: Gratis pizza og brus til alle […]

Continue Reading

Vi søker ferievikarer på laboratoriet fra uke 26 – 32 mandag til fredag. Spesielt ukene 28,29 og 30. Kvalifikasjoner Helsesekretær med norsk autorisasjon eller er under utdanning Offentlig norsk godkjent sykepleier/bioingeniør eller er under utdanning Andre som går helsefaglig utdanning ved videregående skole på 2. studieår eller har relevant erfaring/utdanning kan også søke Personlig egnethet […]

Continue Reading

Bane NOR Trøndelag har i de senere år hatt relativt godt samarbeid med beitelag, bondelag, småbrukerlag og andre sammenslåinger av de som driver med husdyrproduksjon som naboer til jernbanen. Fra tidligere avtaler med «Sau og Geit» har Bane NOR forpliktet seg  til å opprette et beredskapsnummer der dyreeiere kan ringe og varsle, slik at de […]

Continue Reading

Nå er bassenget i Hovet i orden igjen, og er åpnet som normalt slik hver onsdag og torsdag: Kl. 17:45 – 19:00                Familiebading Kl. 19:00 – 20:00                Jenter og gutter; 10 – 20 år Kl. 20:00 – 21:00        […]

Continue Reading

Nå blir det mulig å ta høgskole- og universitetsutdanning i Holtålen. Studiesenter Trøndelag Sør skal gjøre det mulig å kombinere studier med jobb og familieliv der du bor. Kommunene Holtålen, Røros, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus danner regionen Trøndelag Sør. Dersom regionen vår skal opprettholde levende lokalsamfunn hvor næringslivet bidrar aktivt til økt verdiskaping, […]

Continue Reading

Kommunen er ansvarlig for serverings-, skjenke- og salgsbevillingen etter serveringsloven og alkoholloven. Alle bevillinger utstedt av Holtålen kommune må fornyes innen 30.juni i år. Serveringsbevilling: serveringssteder hvor det foregår servering av mat og/eller drikke, hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Skjenkebevilling: salg av alkoholholdig drikke for drikking på stedet. Må ha serveringsbevilling […]

Continue Reading

Gauldalsløypa åpner igjen Bildet: Leder i Holtålen snøscooterklubb, Frode Moen og Ordfører i Holtålen kommune, Jan Arild Sivertsgård – peker på hvor Gauldalsløypa går. Lørdag 6. januar 2024 åpner rekreasjonsløypa for snøscooter, Gauldalsløypa, opp igjen. Etter en sesong med opphold er det igjen klart for et etterlengtet tilbud for mange, spesielt den yngre garde. Det […]

Continue Reading

Hittil har kommunale gebyrer i hovedsak blitt sendt ut hvert kvartal (4 terminer). Nå har vi tre valg på fakturering av kommunale avgifter: Månedlig faktura med for den 20. hver måned. Årlig faktura med forfall 20. mars hvert år. Kvartalsvis (slik som det er i dag). Ønsker du å endre fakturering månedlig eller årlig sende […]

Continue Reading

Fallviltgruppen i kommunen opplever en urovekkende trend at viltulykker ikke varsles og som gir store dyrelidelser. Før jul har det vært flere hendelser der rådyr er påkjørt og blir liggende hjelpeløse igjen på stedet. Det begynner nå å bli en del snø enkelte plasser i kommunen og viltet beveger seg mer mot veier og tettbygde […]

Continue Reading

Håper alle har hatt en flott og trivelig julefeiring, og fått ladet batteriene. I år går vi på med krom hals, med ny kommunedirektør og mange endringer/forbedringer i organisasjonen. Servicetorget har fått nytt navn: Fellestjenester. Dette har sammenheng med at resepsjonen forsvinner og den digitale Kommuneverten taes i bruk (se bildet). Kommuneverten blir publikums første møte med kommunen, […]

Continue Reading

Da dette ble et populært tilbud så fortsetter vi også i 2024 med utleie av bassenget i Hovet. Oppstart i uke 2, mandag 8.januar. Det blir som før tirsdager og torsdager, og nytt fra i år er at det også blir mandager. Vi jobber for å få til noen helger også, men har ikke kommet […]

Continue Reading

Noen av våre pasienter som tilhører Holtålen legekontor og har fastlege der, kan i disse dager få et brev fra Helfo om at de har fått tildelt en ny fastlege fra 1. januar 2024. Det er Helfo som gjør et tilfeldig uttrekk av pasienter som flyttes. Vi vil gjøre dere oppmerksom på at alle legene […]

Continue Reading

I stedet for en julegave til ansatte, er det for julen 2023 bestemt at kommunen gir et bidrag til en organisasjon. Vi er stolte over at årets julegave går til Barnekreftforeningens arbeid, og gir håp til de barna og familiene som rammes av barnekreft. Barn har mye de skal oppleve! Derfor ønsker vi å gi […]

Continue Reading

SMS for vannmåleravlesning er nå utsendt. Svar SKAL gjøres via samme SMS. Følg anvisning i mottatte SMS. De som får tilsendt avlesningskort skal legge inn sin avlesning her: Lese av no

Continue Reading

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger ihht. reglementet tar kommunen i bruk SMS-varsling. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. Varslingssystemet er integrert i vår fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen […]

Continue Reading

Oppunder Fjellbandet, julenummeret, nr. 2 2023, kan du nå få kjøpe følgende steder: Coop Marked i Ålen Coop Prix i Haltdalen og på Bjørgen. Støren bokhandel/Norli Støren i Domussenteret. Norli bokhandel Trondheim sentrum. Norli Amneus bokhandel på Røros Coop Prix i Tydal. Spar B. Langseth i Selbu. Lesere i andre deler av landet kan få […]

Continue Reading

Holtålen kommune tilbyr utleie av bassenget i Hovet. Dette er ei prøve ordning og i første omgang blir denne ordningen noen timer tirsdager og torsdager fram til jul. Pris per time: 350 kr. Betales via VIPPS (vippsnr. 539788) Det MÅ være minimum 1 voksen (over 18 år). Dersom det er 3 barn (og over) i […]

Continue Reading

FIAS informerer om at grunnet pålegg fra Statens Vegvesen, må returpunktet på Langlete fjernes pga. trafikksikkerhet. Nærmeste returpunkt for området blir da ved Coop Prix Haltdalen. Returpunktet ved Coop Prix Haltdalen er styrket med dunker for matavfall og emballasje av plast i tillegg til containere for papp og papir, emballasje av glass og metall, samt restavfall.

Continue Reading

Etter kommunestyrevalget 11. september 2023 skal det nye kommunestyret oppnevne personer til ulike råd og utvalg for en ny 4-årsperiode (høsten 2023-høsten 2027). Hvis du ønsker å frasi deg et verv du har i inneværende kommunestyreperiode (2019-2023), meldes dette skriftlig innen 25. oktober 2019 til: epost@holtalen.kommune.no eller Holtålen Kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen.

Continue Reading

Ultra backyard løypa ble brukt. 🎀 Noen er mer tøff enn andre og avsluttet løpet med en frisk dukkert i Gaula. Film fra badingen kan sees i vår Facebook-side.  

Continue Reading

Bassenget og badstuer i Hovet åpner igjen for ny sesong onsdag den 18. oktober.   Åpningstidene hver onsdag og torsdag med følgende tider: Kl. 17:45 – 19:00                Familiebading Kl. 19:15  – 20:15               Jenter og gutter; 10 – 20 år Kl. 20:00 – […]

Continue Reading

Røros, Os og Holtålen kommuner har laget et nytt opplegg for aktivitetskort for barn og unge. Aktivitetskortet erstatter det tidligere «Join», og gir barn og unge mulighet til å delta i aktiviteter og opplevelser uavhengig av familiens inntektsnivå. Bedrifter og foreninger gir bort et visst antall besøk eller opplevelser, i en felles dugnad for unge […]

Continue Reading

Landbruksnytt september 2023

Continue Reading

Kommunestyret vedtok i møte den 20.09.2023 sak 37/23 reguleringsplan for FV30-Svølgja, planID 5026/112. Vedtaket med tilhørende plandokumenter finnes tilgjengelig på møtekalenderen for møtet i kommunestyret 20.09.2023. Denne finner man gjennom denne lenken: Utvalgsmøte (elementscloud.no) Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Vedtaket kan påklages, jfr. plan- og bygningslovens §1-9. Fristen for å klage […]

Continue Reading

Her er vårt nye kommunestyre:   Her kan du lese Valgprotokoll for valgstyret i Holtålen kommune.      

Continue Reading

Trøndelag fylkeskommune, Holtålen kommune og Telenor skal bygge ut fiber i Holtålen kommune. I forbindelse med dette må det foretas en del skogrydding i forkant av opphenging av ny fiberkabel. Det er sendt ut sms til de fleste grunneiere hvor det skal ryddes/hogges, men dessverre har det ikke vært mulig å finne kontaktinformasjon til alle […]

Continue Reading

Har du fått skader på bolig, privat vei eller skade på avling som følge av flommen? Gjelder det bolig må du selv ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for videre bistand. Gjelder det privat vei må du dokumentere skadene godt med bilder. Dokumentasjon er viktig for videre behandling. Erstatning søkes via naturskadeordningen på landbruksdirektoratets sine hjemmesider: […]

Continue Reading

  Helsestasjonen har endret sine åpningstider, og er nå åpen mandager, tirsdager og onsdager fra 09:00-15:00. Sykepleier Marianne Aas har gått inn som vikar på helsestasjonen, og er tilgjengelig mandager og tirsdager. Helsesykepleier Anne Guri Stokkli-Haugvold er tilstede på helsestasjonen mandager og onsdager. Du når oss på tlf 91740547 eller 91740548. Helsestasjonen har nå også […]

Continue Reading

Er du pårørende til noen med psykiske helseutfordringer og har behov for å treffe andre som lever i lignende situasjon som deg selv? Da kan pårørendegruppa være noe for deg! Siste frist for å melde seg på er denne uka. Gruppa passer spesielt godt til de som har vært pårørende i lengre tid. Oppstart av […]

Continue Reading

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i høst, i samarbeid med Luleå Tekniske Universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet. Dette er en fortsettelse av feltarbeid som begynte i fjor sommer. Hovedmålet er å kartlegge dype strukturer i […]

Continue Reading

Vi er opptatt av at innbyggerne i Holtålen får være med å påvirke utviklingen i kommunen. Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i september. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema. Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover. Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, […]

Continue Reading

Følgende informasjon er sendt ut på e-post til fritidsboligeiere via KF innbyggerkontakt, nå i dag mandag 04.09.2023: Som kommunen informerte om tidligere har kommunen krevd inn feiegebyr for fritidsboliger for 2022 . Ved en feil ble ikke kostnaden for feiing av fritidsbolig endret fra 0,- til 500,- i kommunens gebyrregulativ i forbindelse med innføring av […]

Continue Reading

Vi har så langt mottatt 193 forhåndsstemmer i Holtålen kommune. Vi går nå inn i siste uke med forhåndsstemming og vi har følgende åpningstider på kommunehuset: Mandag 10:00 – 14:00 Onsdag 10:00 – 14:00 Fredag 10:00 – 20:00 Frem til og med fredag 08.september kan du forhåndsstemme der du oppholder deg. På valgdagen 11.september må […]

Continue Reading

Fra og med uke 37 endrer NAV dag for åpent veiledningssenter fra fredag til torsdag. Det betyr at mandagene fra 12.00-14.00 opprettholdes som tidligere, men det blir torsdag i stedet for fredag fra 12.00-14.00. Første dag dette gjør seg gjeldende blir torsdag 14 september. Det er altså ingen endring i antall timer, og fortsatt to […]

Continue Reading

Er du en av de som ikke har vann? Fra kl. 16.00 til 21.00 i kveld, 24.08. og i morgen, 25.08., åpnes garderobene i Hovet for dusjing.    

Continue Reading

Oppdatering 22.08.2023: Barnehagene holder stengt i dag.   På grunn av de store nedbørsmengdene i ettermiddag ser vi at det kan bli utfordringer med å holde barnehagene åpen i morgen. Vi har ansatte som mest sannsynlig ikke kommer seg på jobb da FV 30 per nå er stengt mellom Støren og Røros. På grunn av […]

Continue Reading

Oppdatering 19:00: Rørosregionen brann- og regning ved innsatsledelsen i Holtålen jobber med å få kontroll og begrense situasjonen. Mannskap fra Holtålen og Røros er hentet inn og bistår i arbeidet. Oppdatering 18:30: Melding om at Nørvegen, Rønningslia og Stenslivegen er stengt i Ålen. I Haltdalen er Jordmorbakken stengt. Oppdatering kl. 18.17: Det er begrenset fremkommelighet […]

Continue Reading

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom fra 13 til 20 år. Ved HFU jobber det helsesykepleier og lege. Hit er det mulig å komme uten avtale på forhånd, vi som jobber her har taushetsplikt. Vi gir råd, veiledning, undersøkelser og behandling tilpasset ungdommens behov. Du kan snakke med oss om tanker, følelser, […]

Continue Reading

Fra 23. august blir den interkommunale legevakten å finne i midlertidige lokaler på Røros sykehus. Adressen er Henrik Grønns vei 24. Legevakten får egen ringeklokke ved hovedinngangen til sykehuset, og kontoret blir i 1. etasje. Ring først Ring 116 117 når du trenger øyeblikkelig hjelp kveld, natt og helg. Hvis du må komme til oss […]

Continue Reading

Minner om at anleggene SKAL gjøres klar for tømming. Eksempelvis rydding av busker og kratt, som eventuelt har vokst opp siden forrige gang, eller har veien fram til anlegget fått hard medfart siden sist? Se anleggsliste for 2023 her!

Continue Reading

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester – les mer HER!

Continue Reading

Pressemelding fra Trøndelag Fylkeskommune vedr. Fv 30 påkjørsel Holta bru. Fredag 14. juli ved 14-tida ble Holta bru på fv 30 påkjørt av lastebil med for høy last. Ulykkesstedet ligger ved Gåre-grenda i Holtålen kommune. Påkjørselen medførte alvorlige skader på den gamle fagverksbrua. Lasten traff avstivingsfagverket som ligger over brua, noe som medførte at ytterste stav […]

Continue Reading

Forrige uke ble speiderleiren Corroboree arrangert ved Gunnavollen. De valgte å donere noen av overskuddsvarene som ble igjen etter leiren til det kommunale kjøkkenet. Holtålen kommune ønsker å rette en takk til Corroboree, her representert ved Per Morten Ellewsen (teknisk ansvarlig). Vi setter utrolig stor pris på denne gaven.  

Continue Reading

I dag har kommunen sendt ut informasjonsskriv til alle fritidsboligeiere i Holtålen kommune via KF Innbyggerkontakt. Alle fritidsboligeiere som er registret i Holtålen kommune, som i tillegg er registrert med epostadresse i kontakt- og reservasjonsregisteret vil motta en epost fra oss med informasjon. Samme melding følger her, for de som av en eller annen grunn […]

Continue Reading

Fremmede planter truer naturmangfoldet og kartlegging og bekjempelse pågår langs flere vassdrag denne sommeren. Statsforvalteren i Trøndelag har valgt ut noen områder for bekjempelse av fremmede arter fram mot 2025. Blant disse områdene er Gaula i kommunene Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus. I dette området har artene hagelupin og kjempespringfrø fokus. Statsforvalteren har engasjert et […]

Continue Reading

Her er siste nytt fra lokalt landbrukskontor! Les lanbruksnytt fra Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen her…  

Continue Reading

For to år siden startet Tina Sofie Granøien som lærling i Holtålen. Planen var egentlig en annen, men etter å ha trivdes så godt i sommerjobb her, tok hun steget og tegnet lærekontrakt i Helsearbeiderfag. To år senere har hun nådd målet på beste vis, og står med fagbrevet i hånda. Vi gratulere så mye, […]

Continue Reading

Holtålen legekontor har byttet journalprogram. Vi er ikke lenger en del av tjenesten til helserespons, hvilket betyr at den gamle kommunikasjonstjenesten og sms-funksjonen derifra er helt avviklet. Du kan fra nå ta kontakt med oss digitalt for reseptfornyelser ved å laste ned appen «patientsky» eller logge deg på fra PC via nettsiden: https://my.pasientsky.no/no/ Logge deg på […]

Continue Reading

Holtålen kommune styrker arbeidet rettet mot barn, unge og deres familier og utlyser nå en nyopprettet stilling som barne- og familiekoordinator i kombinasjon med helsesykepleierstilling. Vi søker barne- og familiekoordinator i 60 % fast stiling fra 01.10.23, i tillegg helsesykepleier i 40 % fast stilling til sammen en 100% fast stilling. Fra 1. august 2022 […]

Continue Reading

Vaktmester ved Haltdalen oppvekstsenter, Nils Peder går av med pensjon i sommer. Her avbildet med barn og ansatte ved Haltdalen oppvekstsenter.

Continue Reading

Vi minner om at omkjøringsveg via Evenmoen i utgangspunktet er tiltenkt lett trafikk Tyngre kjøretøy skal holdes til et minimum og evt. trafikk bes avtalt med Holtålen kommune før kjøring. Dette fordi etablert veilegeme ikke er dimensjonert for tyngre kjøretøy. NB: Gjelder også militær trafikk.    

Continue Reading

Pga. konstruksjonsteknisk svikt er Heksemsbrua stengt. Omkjøring via Evenmobrua er nå mulig. Vi gjør oppmerksom på at det fremdeles mangler skilting, samt lysregulering. Dette vil bli forsøkt ordnet i løpet av dagen. Kjør forsiktig og vis hensyn. Arbeid med midlertidig bruk antas å starte opp torsdag morgen (15.6.) Mer info kommer etter hvert.

Continue Reading

Oppunder Fjellbandet, Holtålens lokalhistoriske tidsskrift, er klar med årets sommerutgave, det sjette i rekka. Igjen byr vi på smått og stort av lesestoff, og massevis av nye og gamle bilder. Forsida er i seg selv en liten godbit, spesielt for den som er glad i Jens von Bustenskjold. Vanligvis forbinder vi Oladalen med Ålen og […]

Continue Reading

I dag tar vi i bruk innbyggerkontakt, og det er et system der vi kan sende viktig og fersk informasjon fra eller om kommunen, og direkte til deg som innbygger. Når vi ønsker å nå deg, så vil du få varsel direkte på SMS eller e-post. Dette er egentlig ganske genialt, eller – i alle fall […]

Continue Reading

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres om å varsle rovviltkontakt ved observasjoner av freda rovdyr (eks jerv, bjørn, ulv, gaupe, fjellrev). Også sportegn og møkk/hår er av interesse. Dette ikke bare fordi det er frykt for rovdyrskader, men også fordi det er av interesse å følge med på rovdyraktiviteten generelt, dyre-id (DNA), bestandsregistreringer […]

Continue Reading

Landbrukskontoret i Midtre Gauldal kommune ønsker å orientere nabokommunene om deres lokale forskrift.  Forskrift om forbud mot å slippe okser på beite, Midtre Gauldal kommune, Trøndelag – Lovdata Forskriften har som hensikt å forhindre tyvparring på utmarksbeite i sambeiteområder. Tyvparring kan ha svært uheldige konsekvenser og føre til dyretragedier. Det er mulighet for å søke dispensasjon […]

Continue Reading

I løpet av en uke i mai, hadde hele tre lærlinger innen Barne- og ungdomsarbeid sin fagprøve. Og alle tre bestod med glans! Vi gratulerer Measho Ghebreyouhanns, Kari Nesvold og Reidun Bollingmo hjerteligst som fagarbeidere, og ønsker lykke til på veien videre i arbeidslivet! Tusen takk til faglig apparat også, som er med lærlingene våre […]

Continue Reading

Gravsøk for publikum Mange som driver med slektsforskning ringer kirkekontorene for å spørre. Med Ecclesias publikumssøk kan de selv finne informasjon om hvor slektningene er gravlagt og se både bilde av graven og plassering i kartet. Søk i kartbasen for Holtålen her…. Link til nytt kartlag i Kommunekart her….

Continue Reading

X