Archives

Formannskapet i Holtålen vedtok 26.09.2023, sak 119/23, å legge forslag til ny forskrift for Gauldalsløypa ut til høring og offentlig ettersyn. Med forslaget til forskrift følger løypekart, saksutredning og samtlige utredninger som er gjort i forbindelse med arbeidet. Saksdokumenter gjengis nedenfor. Uttalelser/merknader sendes skriftlig innen 12.11.2023 til: Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen epost@holtalen.kommune.no   […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret vedtok i møte den 20.09.2023 sak 37/23 reguleringsplan for FV30-Svølgja, planID 5026/112. Vedtaket med tilhørende plandokumenter finnes tilgjengelig på møtekalenderen for møtet i kommunestyret 20.09.2023. Denne finner man gjennom denne lenken: Utvalgsmøte (elementscloud.no) Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. Vedtaket kan påklages, jfr. plan- og bygningslovens §1-9. Fristen for å klage […]

Klikk her for å lese videre

Vi er opptatt av at innbyggerne i Holtålen får være med å påvirke utviklingen i kommunen. Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i september. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema. Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover. Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, […]

Klikk her for å lese videre

Fremmede planter truer naturmangfoldet og kartlegging og bekjempelse pågår langs flere vassdrag denne sommeren. Statsforvalteren i Trøndelag har valgt ut noen områder for bekjempelse av fremmede arter fram mot 2025. Blant disse områdene er Gaula i kommunene Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus. I dette området har artene hagelupin og kjempespringfrø fokus. Statsforvalteren har engasjert et […]

Klikk her for å lese videre

X