Blog

Vi er opptatt av at innbyggerne i Holtålen får være med å påvirke utviklingen i
kommunen.
Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i
september.
Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema.
Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg
fremover.
Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, har ansvaret for den praktiske gjennomføringen.
Respons Analyse vil trekke ut 2 vinner av gavekort på kr 500,- blant deltakerne i
kommunen.
Respons Analyse vil sikre alle deltakeres anonymitet.

 

Vi oppfordrer alle som får tilsendt undersøkelsen om å delta.

X