Blog

Aktuelt, Nyheter

Varsel om OPPSTART av arbeid med REGULERINGSPLAN samt Høring og offentlig ettersyn av planprogram FOR områdereguleringsplan for Eggaveien- Ålen skisenter

Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med en områderegulering området Eggaveien – Ålen skisenter i Ålen sentrum i Holtålen kommune jf. Plan- og bygningslovens §§12-8 og 12-9. Det er følgende gjeldene reguleringsplaner innenfor planområdet

• Deler av Ny Lund bru (planid: 103)
• Deler av Hovssletta (planid: 98)
• Deler av Lunderengshaugen (planid: 14)
• Deler av Saksvollvegen (planid: 78)
• Hele planområdet for Hovstrøa industriområde (planid: 1B)
• Hele planområdet for Hovstrøa II industriområde (planid: 2011)

Les oppstartvarselet m/kart i sin helhet her…

Les planprogrammet her….

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Holtålen kommune på e-post;

epost@holtalen.kommune.no eller tlf. 72 41 76 00

 

Innspill til planarbeidet sendes innen 4. mars til:

epost@holtalen.kommune.no eller Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen

X