Blog

Aktuelt, Nyheter

Saker til f.k. Kommunestyremøte 9. mai

På grunn av tekniske problemer må vi denne gangen legge ut kommunestyresakene som en nyhet på hjemmesiden vår.

Klikk på sakene 12 – 16  nedenfor for å lese dem.

Sakliste

SAK NR. INNHOLD
12/19 Tilslutning til Samhandlingsstrategi for digital utvikling i Trøndelag
13/19 Revisjon av kommunedelplan for avfall og miljø
14/19 Pressereglement for Holtålen kommune
15/19 Felles strategi for digital transformasjon Røros, Os, Holtålen
16/19 Eierskapsmelding Holtålen kommune 2019

 

Det vil bli en orientering fra Gåebrien Sijte  v/Inge Even Danielsen om reindrift i 2019.

Olav Grønli vil orientere om digital utvikling i Holtålen kommune.

 

X