Blog

Aktuelt, Nyheter

Forvaltningsplan for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023 på høring.

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen har lagt ut Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023  på høring. Høringsfristen er satt til 01.03.2020.
Forvaltningsplanen gir en bred oversikt over de forskjellige områdene og verdiene i verdensarven og tilstanden for disse i dag, av hvem og hvordan verdensarven forvaltes,
hvilke økonomiske kilder som brukes til å ta vare på og utvikle verdensarvverdiene og hvilke tiltak verdensarvrådet ønsker å prioriterer i planperioden.

Planen er et viktig fag- og styringsdokument for verdensarvforvaltningen på både lokalt, regionalt og nasjonalt plan.
Les hele planen HER.

Eventuelle spørsmål angående forvaltningsplanen kan rettes til verdensarvkoordinator Torfinn Rode (telefon 977 13676)
eller enhetsleder for næring og kultur i Holtålen kommune, Olve Morken (telefon 950 66677).

X