Daily Archives: 4. Juni 2021

• I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar. • I tillegg kan frivillige lag og organisasjonar nå søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Det er nå  åpnet for å søke på disse ordningene, les mer om denne ordninga her

Klikk her for å lese videre

På grunn av større oppgraderingsarbeider på hovedledningsnettet, stenges all vanntilførsel natt til tirsdag, 8. Juni 2021, og natt til onsdag, 9. Juni 2021, fra kl. 23:00. Arbeidet er planlagt ferdig til tirsdagsmorgen, og likens onsdagsmorgen, men det tas forbehold om uplanlagte hendelser, og det anbefales derfor å fylle en kanne eller to som reserve. Vi […]

Klikk her for å lese videre

Sommerkampanjen og turnéen #TryggSommer arrangeres av Trafikksikkerhetsforeningen i samarbeid med flere organisasjoner og bedrifter. Deres ønske er å redusere antall drepte og hardt skadde på sommerveiene. Sjekk ut nettsiden tryggsommer.no Ordfører i Holtålen kommune, Arve Hitterdal ønsker alle sammen en god, varm og #TryggSommer!

Klikk her for å lese videre

Dette er en fellesmelding som blir sent til alle som bor i Holtålen kommune. Vi ønsker nå å registrere alle over 18 år i Holtålen Kommune som ønsker koronavaksine. Vi vaksinerer fortsatt personer i risikogruppene. Fra uke 23 starter vi å vaksinere i risikogruppe 5, 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Dersom du har meldt deg […]

Klikk her for å lese videre

X