Blog

Aktuelt, Nyheter

Momskompensasjonsordning og koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

• I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar.
• I tillegg kan frivillige lag og organisasjonar nå søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.
Det er nå  åpnet for å søke på disse ordningene, les mer om denne ordninga her

X