Blog

TILSKUDD TIL NYDYRKING

Holtålen kommune har opprettet et eget «nydyrkingsfond» med egne retningslinjer. Disse finner du ved å klikke
HER.  Landbruksforetak i Holtålen kommune som er i drift inviteres til å søke.

Søknadsfristen er 1. oktober 2018, og søknaden sendes til Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller per e-post med adressen; epost@holtalen.kommune.no.

 

X