Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter ligger i bygda Haltdalen. Oppvekstsentret består av en 1-avdelings barnehage og en fådelt 1.-7. trinn skole.

SIST OPPDATERT: 11.05. 2023 - 09:03

Haltdalen Oppvekstsenter

Haltdalen Oppvekstsenter ligger sentralt i Haltdalen. Oppvekstsentret består av en 1- avdelings barnehage med ca 20 barn, og en fådelt 1.-7. trinns skole, med ca 35 elever. Ungdomsskolen er felles med Hov skole som ligger i Ålen.

Oppvekstsentret ble etablert i 2012. Skolen holder til i oppussede lokaler, vi har fine, lyse lokaler med gode lys- og lydforhold. Barnehagen og personalavdelingen er i nybygget. Vi har et fint uteområde med akebakke, sandkasse, ulike lekestativ og ballbinge. Vi har grillbuer ved idrettsplassen og Ruskåsen, noe som blir mye brukt som turmål og uteskole for både skole og barnehage.

Vi har dermed ansvar for å ta vare på barn i alderen 0-13 år, til å gi dem omsorg, trivsel, tilhørighet, kunnskap og ferdigheter. Vi skal sammen med foreldrene legge grunnlaget for «en karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd om eget liv, forpliktelser overfor samfunnslivet og omsorg for livsmiljøet» (kunnskapsløftet, generell del).

Vi har et godt samarbeid med Hov skole som «tar over» våre elever i ungdomsskolen. Vi samarbeider også med Hov skole i pedagogisk utviklingsarbeid. Vi er opptatt av å gi elevene gode grunnleggende ferdigheter, og prioriterer begynneropplæring i norsk, matematikk og engelsk.

Skolen har selv et lite bibliotek, som bibliotekaren fra folkebiblioteket betjener en dag pr 14. dag. Ellers er læreren opplært i utlån av bøker.

Vi tilbyr gratis leksehjelp for 5.-7. trinn, etter skoletid mandag, tirsdag og torsdag.

Organisering av skoledagen og skoleuka: skoledagen er fra 08.30 til 14.15, den er delt inn i 3 arbeidsøkter, med 2 matpauser/friminutt. 1.-4. trinn har 4 dagers uke med fri hver onsdag, 5.-7. trinn har 5 dager uke.

Vi tilbyr SFO før og etter skoletid på elevenes skoledager, dette er et samarbeid med barnehagen. Ved elevenes fridager har vi et samarbeid med barnehagen eller Hov skole

Skolen benytter Zokrates som digital læringsplattform.

BTI

Holtålen kommune startet januar 2017 opp arbeidet med opplæring i bedre tverrfaglig innsats (BTI), i samarbeid med Røros og Os. BTI skal øke bevisstheten hos de ansatte i Holtålen kommune som jobber med barn og unge. Noen barn og ungdommer har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet.

Her kan du lese mer om BTI i Holtålen kommune

SFO

Vi tilbyr sfo før og etter skoletid ved elevenes skoledager. Ut over det har vi samarbeid med Hov skole.    SFO

FAU Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter har et aktivt FAU. De arrangerer felles jule- og sommeravslutning for både skole og barnehage på kveldstid. Dette er en samlende og trivelig kveld for foreldre, søsken, ansatte og ikke minst barna.

Kontakt oss:

Haltdalen oppvekstsenter
Knuten 121
7383 HALTDALEN

 

Enhetsleder oppvekstsentret

Jorun Engan
Tlf: 72 41 64 00
E-post: jorun.engan@holtalen.kommune.no

X