Blog

Aktuelt, Nyheter

Viktig informasjon til landbruket ved Nato-øvelsen

Da nærmer den mye omtalte Nato-øvelsen seg, våre kommuner. Perioden med størst/tyngst berøring i disse kommuner er 24. okt. – 8. nov.

Vi vil oppfordre om å planlegge så godt som mulig, slik at hindringer minimeres. Eks. kontakt på forhånd ditt slakteri og kraftfórleverandør dersom det er behov. Dersom du har behov for grovfórtransport eller annen nødvendig transport i perioden, så gjør unna dette før den største trafikken starter hvis mulig (henting av rundballer etc).
Når det gjelder daglig melkeleveranse har Tine informert oss om at de får løpende oppdateringer om veitilstand og planlagt kjøretøystatus. De sender ut meldinger til brukerne dersom det blir vesentlige endringer på sine ruter. Tine oppfordrer til å bruke medlemstelefonen dersom det er spørsmål.
Veterinærvakta prøver også å holde seg oppdatert på framkommeligheten. Statens Vegvesen er også mulig å kontakte hvis behov.

Dersom det oppstår skader/ulemper på eiendom og eierdeler som ikke allerede er varsla av HV/Nato, så sørg for dokumentering (bilder ol.) så raskt som mulig. Har du behov for mer informasjon fra Natos side i denne perioden, så ring tlf.nr 400 38 526 (tilgjengelig også før og etter øvelsesperioden). Ellers kan de også nås på e-post mbo@mil.no
Øvingsledelse i Trøndelag er HV 12 og i Hedmark HV 5 (felles telefonnr, som angitt over).

Mulige hindringer som kan skje:
– Blokkerte og stengte veier i perioder
– Skade på veier eller bruer kan gi lengre stopp i framkommelighet
– Uhell og ulykker
– Kolonnekjøring

 

Da håper vi på det beste – lykke til alle sammen!

Med hilsen

Landbrukskontoret for Os, Røros og Holtålen kommuner

X