Blog

Aktuelt, Nyheter

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke kan nå søke om tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid.

Dette skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag, samt mål i Økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli lagt vekt på prosjekt som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter og som øker deltakelsen i nærmiljøet av grupper som deltar lite. Dette kan være grupper av eldre, folk med psykiske utfordringer, grupper av barn og unge, innvandrere og flyktninger m.v.

Les mer om tilskuddet her.

Send inn søknad om tilskuddet via Regionalforvaltning.no her. 

 

Søknadsfrist er 1.februar 2019.

 

 

X