Blog

Aktuelt, Nyheter

Status på koronasituasjonen i Holtålen 02.07. kl 18:30

Det er nå totalt 14 personer som er bekreftet smitta i Holtålen. Til nå har vi registrert over 200 nærkontakter. Vi har nå fått inn 100 negative prøvesvar fra St. Olav og vi venter på mange flere.

Smittesporing og testing pågår fremdeles. Situasjonen er fremdeles nokså uoversiktlig, smitteveien er enda ikke kjent.
Koronatelefonen er åpen både lørdag og søndag fra kl.10.00 til kl. 12.00. Tlf. 913 09 730

Vi vil igjen minne våre innbyggere om å følge nasjonale smittevernregler som å:
– Begrense sosial kontakt i størst mulig grad
– Test deg ved hvert minste syntom
– Holde god avstand til andre
– Unngå alle unødvendige reiser
– Bruke munnbind på offentlig sted
– Ha rene hender

Igjen vil vi presisere viktigheten av å begrense antall nærkontakter.
Vi oppdaterer vår hjemmeside fortløpende ettersom vi får inn prøvesvar.

X