Blog

I dag er det påvist to smittede med Covid-19 i kommunen. Begge er bosatt i kommunen og fra samme husstand. De har lette symtomer. Smittesporing er gjennomført, og det er liten grad av nærkontakt. Kommunen tester imidlertid bredt og mer enn de som har hatt nærkontakt. Alle disse er allerede kontaktet og testes i dag. Disse settes i karantene inntil prøvesvare foreligger.

Av forebyggende hensyn stenger kommunen nå sykehjemmet og heldøgsboliger for demente inntil situasjonen er mer avklart.

Kontaktpersoner:
Marius Jermstad 95801658
Anne Laijla W. Karlstad 41333342

 

Holtålen sykehjem og omsorgsboliger stenges umidelbart for besøkende.

X