Blog

Aktuelt, Nyheter

Oppgradering av kommunal veg

Oppstart av arbeid med oppgradering av kommunal veg:

Onsdag denne uke, (09.07.21) vil entreprenør starte arbeidet med oppgradering av Vondgrovsvegen og Kalvhåggån. Det vil i perioden arbeidet pågår, måtte påregnes noe redusert framkommelighet på disse kommuneveiene.

X