Blog

Aktuelt, Nyheter

Oppdatering koronasituasjonen i Holtålen kl 13:30, 01.07.2021

Holtålen har nå et stort utbrudd av Covid-19. Totalt 9 personer er hittil bekreftet smitta og smittekilden er fremdeles ukjent.
Smittesporing er i full gang og situasjonen er nokså uoversiktlig.

Vi ber innstendig våre innbyggere om å teste seg ved de minste tegn til symptomer, og det er meget viktig at folk begrenser antall nær kontakter.
Vi oppdaterer vår hjemmeside fortløpende ettersom svar på tester foreligger.

Kommunehuset stenges inntil videre til vi får kontroll over situasjonen.

X