Blog

Aktuelt, Nyheter

Endring bussruter – Nytt mobilitetstilbud fra 7. august

A te B i Trøndelag
Lørdag 7. august er det oppstart på det nye mobilitetstilbudet i Trøndelag, utenom Trondheimsområdet.

Tilbudet vil bestå av ordinære linjer med buss og fleksibel transport basert på bestillingsløsning. Disse to løsningene, sammen med tog, hurtigbåt og ferge, vil utgjøre det totale kollektivtilbudet i fylket. Et tett samarbeid mellom de ulike transportformene skal sikre sømløse og forutsigbare reiser.

AtB har samlet all relevant reiseinformasjon her…

Les endringer som angår Holtålen her….

X