Blog

Aktuelt, Nyheter

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av penger til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier» (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.
Les mer om tilskuddsordningen her. 

 

Søknaden sendes inn igjennom Bufdirs søknadsportal her.
Søknadsfristen: 10. desember 2018.

X