Blog

Aktuelt, Nyheter

Informasjon om militær trafikk

Det er for tiden mye militær trafikk på veiene i regionen som følge av NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet. Alle militære kolonner vil være merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merking og følgebil.

Trafikkreglene sier at trafikanter ikke må hindre eller forstyrre militære kjøretøykolonner. Det betyr at man i praksis ikke kan kjøre forbi en militær kolonne, med mindre man er på en fire felts vei. Det er ellers viktig å følge anvisninger gitt av politiet eller militærpolitiet.

Vær oppmerksom og vis hensyn når du møter en militær kolonne. Beregn litt ekstra tid, trafikken kan gå saktere enn normalt. Søk informasjon før du skal ut i trafikken og lytt til radio underveis.

Les daglig oppdatert informasjon om militære kolonner på hjemmesidene til Statens Vegvesen her. 

X