Blog

Aktuelt

Hovedavløpsledning Sakslia

Det er oppdaget kollaps i hovedavløpsledning ved sakslia. Arbeid er iverksatt.

Vi ber huseiere i området om å bruke så lite vann som mulig i løpet av de første timene.
Arbeidet forventes å være ferdig rundt kl 14.00.

 

Med vennlig hilsen avdeling for kommunalteknikk

X